Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistents

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

Izglītība

1980 - 1986

Diploms Nr 088527

Rīgas Medicīnas Institūts

Papildu informācija

Docētie studiju kursi

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumi

Kardioloģijas, pneimonoloģijas aktuālie jautājumi

Publikācijas

Raksti​​

Orālo antikoagulantu klīniskā lietojuma tendenču salīdzinājums divu gadu laika posmā pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / A.Strēlnieks, M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 119.-133.lpp.

Plaušu artēriju trombembolijas sastopamība un cēloņi, kā arī radioloģiskās ainas un D-dimēru līmeņa korelācija / A.Strēlnieks, A.Mača, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 80.-91.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Sāpes krūtīs - diferenciāldiagnozes / A.Strēlnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 25.-29.lpp.

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu ilgtermiņa lietošana un kardiovaskulārais drošums / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.7 (2015, jūl.), 6.-8., 10.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Dziļo vēnu tromboze kā multidisciplināra problēma / A.Strēlnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 12.-20.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nebaidīties no pacientiem pēc miokarda infarkta / A.Strēlnieks // Medicus Bonus. - Nr.17 (2014, apr./maijs/jūn.), 24.-29.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Plaušu artērijas trombembolija-zināma, dažreiz tomēr nepazīta / A.Strēlnieks // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 26.-29.lpp.

Perorālo antikoagulantu lietošanas riski un problēmas pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 82.-95.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Mirdzaritmijas riska faktoru izvērtēšana un ārstēšanas iespējas / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.9 (2012, sept.), 4.-10.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nedaudz par zināmāko aritmiju - mirdzaritmiju / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.4 (2012), 10.-14.lpp.

Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 146.-161.lpp.

Tēzes​​

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīva ārstēšana, lietojot retrogrādo metodi / A.Kalniņš, I.Kurcalte, A.Strēlnieks, A.Lejnieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 33.lpp.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14-A15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antikoagulantu terapijas pielietojuma un effektivitātes novērtēšana insulta slimniekiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, B.Tilgale, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 155.lpp.

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Aneurismatic changes in coronary sinuses with thrombosis before TAVR Procedures - coplex imaging investigation : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Diagnostics of metatstatic process in blood vessels : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Sirds, vainagartēriju, aortas un to maģistrālo asinsvadu izmeklēšana pirms transkatetra aortas vārstuļa implantācijas un datortomogrāfijas izmeklējumu protokolu izveide / A.Strēlnieks, O.Kalējs, L.Zvaigzne ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 111.lpp.

Clinical problems with warfarin use in patients with atrial fibrillation / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Interventional Medicine & Applied Science. - Vol.3, N 3 (2011, Sept.), p.152. - 19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology (Budapest, Hungary, Sept.15-17, 2011) : [Abstracts]. - T.p. žurn. "Journal of Cardiovascular Electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.s18.

Elektrokardioversijas terapijas efektivitāte pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks, P.Kaņeps // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 195.lpp.

Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 166.lpp.

New technique for left atrial myocardial function in hypertensive patients with a various degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / P.Sipacovs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // The Journal Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.185. - 7th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (Etoile, Paris, Apr.10-12, 2011) : [Abstracts].

Sirds koronāro artēriju ektāzijas pacientiem, kuriem veiktas koronarogrāfijas / A.Kalniņš, A.Strēlnieks, A.Kaļiņins, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 38.lpp.

The effect of Re-AAS modulation with pharmacotherapy on the results of external cardioversion / A.Strelnieks, M.Vikmane, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.25. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of cardiovascular electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1, p.S5.

Dažādu sirds ritma traucējumu izplatība starp pacientiem ar vispārēju ķermeņa atdzišanu / O.Kalējs, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 82.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Kalējs, Oskars. Sāpes krūtīs / O.Kalējs, A.Strēlnieks // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 10.nod., 197.-216.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Arnis Eņģelis
Katedras vadītājs, Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU Senāta priekšsēdētājs
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs
Romans Lācis
Docētājs, Valdes loceklis
Andrejs Millers
Katedras vadītājs, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks