Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

1982 - pašlaik

ārsts patologs

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Patoloģijas centrs

Izglītība

1993 - pašlaik

Ikgadējie Baltijas- Vācijas patologu simpoziji

Baltijas-Vācijas ārstu biedrība

1984 - 1984

Dr. med. patoloģijā

Maskavas 1. Medicīnas institūts

1970 - 1976

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1959 - 1970

diploms par vidusskolas izglītību

Rīgas 50.vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2014. -2016. RSU PIC rīkotie kursi

2012. februāris-jūnijs "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana". LU Pedagoģijas fakultāte

​2004.septembris Stažēšanās Brisbēnes Patoloģijas institūtā (Austrālija) akadēmija​

1994. februāris Stažēšanās Berlīnē Moabit Patoloģijas institūtā.Pētniecības darbības virzieni


  • Sirds asinsvadu slimību morfoloģiskie aspekti
  • onkoloģiska un neonkoloģiska gastrointestinālā patoloģija
  • infekcijas slimību morfoloģija

Izstrādātās studiju programmasRSU Patoloģiskā anatomija līdz 2008.g.

Vadītās studiju programmas


Rīgas Stradiņa universitāte, Patoloģiskā anatomija Medicīnas, Zobārstniecības un Sabiedrības veselības fakultātei un attiecīgi SSN fakultātei līdz 2008.gadam

Izstrādātie studiju kursi


RSU Patoloģijas katedra, Orālās morfoloģijas kurss

Docētie studiju kursi

Orālā morfoloģija

Patoloģija un biopsiju kurss

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 2​

studentu pētnieciskie darbi 6

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​rezidentu darbi: 3

Projekti


Vadošais pētnieks; projekts EEZ09AP-24/03 Latvijas sieviešu populācijas endometrija priekšvēža un vēža raksturojums

Pētnieks ​projektā RSU-ZP07-5/8 Endometrija karcinomu molekulārie un šūnu marķieri

Pētnieks​ programmā Biomedicīna (2014-2017) 4. projekts (morfoloģiskā sadaļa) Mirstības samazināšanās pētījums no kuņģa vēža Latvijā. Vadītājs dr. med. Mārcis Leja

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2010-pašlaik LAPA biedre

​2009-pašlaik RSU Ētikas komitejas locekle

​2004-pašlaik RSU TIF Domes locekle​

1993 - pašlaik Baltijas Vācijas ārstu biedrības biedre

1992-pašlaik Latvijas Patologu asociācijas biedre

1991-pašlaik Latvijas Ārstu biedrības biedre
Apbalvojumi un atzinības


2015. gads: LR Veselības ministrijas "Goda raksts".

2006.gads: apbalvojums 'Barikāžu dalībnieks"

Publikācijas

Raksti

.J. Nazarovs, S. Lejniece, A. Breikša, D. Auziņa, R.Kleina Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem. RSU Zinātniskie raksti 2015, Rīga, RSU, 2016, 282-292.lpp.


R. Kleina, J. Nazarovs, A. Derovs, A.Šmits Upper Gastrointestinal Bleeding in Fatal Cases with Different Co-morbidity. J.Clinical and experimental Gastroenterology, 2016,N.4., vol. 128, pp. 24-


J.Dumpis, K.Stamers, R.Kleina Micropolyp formation in the submandibular duct due to experimental injury: a case report. In: Sialendoscopy. The hands-on Book (Ed. F. Marchal Europian Sialendoscopy training centre), pp. 262-263. Geneva, 2015 ISBN 978-2-8399-1625-7.


​ J. Nazarovs, S. Lejniece, R.Kleina Morfoloģisko un imūnhistoķīmisko kritēriju korelācija ar klīniski laboratoriskajiem rādītājiem sekretējošas multiplas mielomas gadījumos. RSU Zinātniskie raksti 2014. Rīga, 2015, 242-254 lpp.


J. Janovska, Voicehovska J., Kleina R. et al. Diversity of CD1a positive cells in case of 25-hydroxyvitamin D deficiency in patients with metabolic syndrome. CBU International Conference Proceedings, [S.l.], v. 2, p. pp. 299-306, jul. 2014. ISSN 1805-9961.


​ J. Janovska, A. Zavorins, J. Voicehovska, R. Kleina et al. Skin changes and peculiarities in patient with metabolic syndrome www.CBUNI.CZ OJS.Journals.CZ, 2013, April, pp.257-264.​I.Franckēviča, R. Kleina Bērnu nieru audzēju morfoloģisks raksturojums: ieskats literatūrā un situācija Latvijā. Latvijas ārsts 2013,. janvāris, 18- 22. lpp.


J. Janovska, J.Ķīsis, J. Voicehovska, R. Kleina et al. Pilot study of early slin changes due to metabolic syndrome. Collection of Scientific papers. Research articles in medicine and pharmacy. Rīga, RSU, 2013. pp. 11- 17.


S. Vane, R. Kleina, A. Smits Characteristics of fatal patient cases out of Riga hospitals. In: Social and human Sciences. Vol. 2, 2012. Web of Conferences. Proceedings. Society.Health. Welfare. RSU/ France, 00031-p.1-


R. Kleina, S. Kuļezņova, V. Groma, J. Vasiļjeva Endometrija karcinoma: jaunā klasifikācija, hormonu receptoru un MMP – 9 imūnhistoķīmisks novērtējums. RSU Zinātniskie raksti 2011., Rīga RSU, 2012., 2.sēj.216-225.


R. Kleina Kaulu morfoloģiskā struktūra un kaulaudu zuduma patoloģija. Osteoporoze. Apmācības materiāli osteoporozē. Rīga, 2011., 4-5. lpp.


​I.Trukšāne, R.Kleina, J. Ķīsis. Bazālo šūnu karcinomas audzēja lauka morfoloģisks un imūnhistoķīmisks novērtējums. RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums. Rīga, RSU 2011, 153-163.lpp.


Franckeviča I., Kleina R., Voika O. Originally misdiagnosed rhabdoid tumor of kidney. A case report and differential diagnosis. // Polish Journal of Pathology 2011; 3: 163-167.


Kleina R, Franckeviča I, Sperga M, Lutinska D. The analysis of undiagnosed malignancies // Papers on Anthropology XX / Tartu: Tartu University Press 2011: 199-208.


​ Franckeviča I., Kleina R., Melderis I. Morphological and immunohistochemical characteristics of surgically removed paediatric renal tumours in Latvia (1997-2010). Acta Chirurgica Latviensis. 2011, (11), pp.44-49.


​I. Franckēviča, R. Kleina, I. Melderis CD44s glikoproteīna ekspresija nefroblastomas gadījumā. RSU Zinātniskie raksti 2011., Rīga RSU, 2012., 2.sēj.236-248.

Tēzes


J. Nazarovs, R. Kleina S.Lejniece p21 antigēna ekspresijas biežuma korelācija ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskaliem rādītājiem Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2016 184.lpp.


J. Nazarovs, A.Breikša, S.Lejniece, R. Kleina Ķermeņa masas indeksa raksturojums pacientiem ar mielomas slimību. Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2016, 205.lpp.


R. Kleina, J. Nazarovs , A. Šmits , D. Lutinska , S. Vāne. Primāro un sekundāro aknu audzēju raksturojums autopsiju materiālā. Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2016, 236. lpp.


​G.J. Voicehovska, J.Janovska, S.Babikovs...R.Kleina et al.. Oxidative stress parameters and the metabolic syndrome manifestations relatiopship in J of International Society of Microbiota, vol.1., october 2015, p. 122. 3rd World Congress on Targeting Microbiota. Paris, 2015.


J. Nazarovs, R. Kleina, S. Lejniece, D. Auziņa Bone marrow morphology and immunohistochemistry as a prognostic factor of renal insufficiency in case of multiple myeloma.Virchows Archiv European Journal of Pathology, Vol. 467, Suppl 1, September 2015, S 194.


R. Kleina, A. Smits, A.Dabužinskiene, I. Fanckeviča Analysis of left ventricular rupture-point of view of pathologist The 8th Baltic Morpholohy Scientific conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology. Vilnius, 2015, 51.p.


J.Nazarovs, A. Breikša, R.Kleina, S.Lejniece Expression of p53 in plasma cells and its correlation with clinical stages of multiple myeloma The 8th Baltic Morpholohy Scientific conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology. Vilnius, p.107.


A. Breikša, J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece, Expression of Cyclin D1 as prognostic factor at different stages of multiple myeloma The 8th Baltic Morpholohy Scientific conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology. Vilnius, p. 83.


R. Kleina, A. Babkeviča, A. Šmits, B. Rozentāle, S. Vāne CNS Centrālās nervu sistēmas patoloģiju raksturojums HIV inficētu pacientu letālajos gadījumos 2013.-2014.gadā // RSU 2015.gada Zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, 2015: 29 lpp.​Nazarovs J., Kleina R., Lejniece S., Auziņa D. Kaulu smadzeņu rutīnas morfoloģisko diagnostisko kritēriju novērtējums saistībā ar multiplas mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem // RSU 2015.gada Zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, 2015: 287.lpp.​Nazarovs J., Lejniece S., Kleina R., Auziņa D. Mielomas slimības un cukura diabēta saistības biežums un nozīme saslimšanas prognozē // RSU 2015.gada Zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, 2015: 286.


​ S.Skuja,T.Zake, V.Groma, R.Kleina et al.. Immunoexpression of Parvovirus B19 VP1/VP2, CD8+ and CD68+ Cells in Hashimoto's Thyroiditis Patients. 17th Annual Meeting of ESCV. Prague 2014. Book of Abstracts, p.183.


J. Nazarovs, S. Lejniece, R. Kleina Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju imūnhistoķīmisks raksturojums pacientiem ar dažādām mielomas slimības klīniskām stadijām. 2014.gada Zinātniskā konference., Rīga, 2014., 278.lpp.


​ I. Franckeviča, D. Pjanova, R. Kleina 9P21 hromosomas CDKN2A lokusa heterozigotitātes analīze nefroblastomas gadījumā 2014.gada Zinātniskā konference., Rīga, 2014., 275. lpp.


T. Zaķe, V. Groma, S. Skuja, R. Kleina Intrafolikulāro makrofāgu īpatnību izpēte pacientiem ar Hašimoto tireoidītu 2014.gada Zinātniskā konference., Rīga, 2014., lpp.54


J. Janovska, J.Voicehovska, R. Kleina, J. Ķīsis, R. Karls, E. Moreino Skin immune system and its microcirculation peculiarities in case of metabolic syndrome, 2014.gada Zinātniskā konference., Rīga, 2014., 65. lpp.

32)

R. Kleina, I. Franckeviča, A. Šmits, J. Nazarovs, D. Lutinska Meningīts kā komplikācija dažādu letālu saslimšanu gadījumā. 2014.gada Zinātniskā konference. Rīga, 2014., 125. lpp.


​I. Franckeviča, D. Pjanova, R. Kleina CDKN2A/p16INK4a gene alterations and its protein expression in Latvian nephroblastoma patients. Abstracts of Children Pathology congress, St Peterburg, 2013, p.46.


R. Kleina, J. Nazarovs, S. Lejniece, I. Franckēviča, A. Šmits Amyloidosis of upper gastrointestinal tract in case of lymphoma. VI Latvijas gastroenterologu kongress ar starptautisku līdzdalību. Rīga, 7.XII.2013. Tēzes elektroniskā veidā.


Franckevica I., Kleina R. p53 protein expression in primary favourable histology nephroblastoma cases. Baltic Morphology VII Scientific Conference, 2013, Riga, 80.pp.


​Nazarovs J., Kleina R., Lejniece S. AL–amyloidosis in patient with myeloma. A case report Baltic Morphology VII Scientific Conference, 2013, Riga, 90.pp.


Kleina R., Donina S., Janovska J., Franckevica I., A.Dabužinskiene, I.Nuke, L. Korpeikina, A.Šmits, L.Enģele Variability of S100 protein in melanoma patients' tissue and serum. Baltic Morphology VII Scientific Conference, 2013, Riga, 88.pp.


​J. Janovska, R. Kleina, J. Voivehovska, J. Kisis, R.Karls Characteristics of skin microcirculation in case of metabolic syndrome by CD34, CD31 immunohistiochemistry 7th World Congress on Diabetes & Obesity.October. Riga, 2013.: 24.pp.R. Kleina, S. Doniņa, A. Ozola, I.Čēma u.c. Imūnkompetento šunu reakcijas raksturojums ap primārām un sekundārām melanomām. 2013.gada Zinātniskā konference. Rīga, RSU, 2013., pp. 21.


R. Kleina, I. Franckēviča, P. Zaļisko, A. Dabužinskiene Letālo peritonīta gadījumu klīniski-morfoloģisks pētījums. Latvijas ārstu kongress. Tēzes. Rīga, 2013.​ I. Franckēviča, R. Kleina p53 proteīna ekspresija primāras nefroblastomas un atkārtota procesa gadījumā. Latvijas ārstu kongress. Tēzes. Rīga, 2013.


R. Kleina, I.Franckēviča, A. Šmits, D. Lutinska. Plaušu artēriju trombembolijas varianti ārsta patologa praksē. 2013.gada Zinātniskā konference. Rīga, 2013; 168. lpp.


​ J. Janovska, J. Voicehovska, R. Karls, R. Kleina, J. Ķīsis Immunomodulatory effect of vitamin D status on Langerhans cells in metabolic syndrome. 11th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists. Kaunas, 2013., pp.11


​Immunohistochemical expression of E-cadherin in primary and metastatic nephroblastoma cases. I. Franckevica, R.Kleina Virchows Archiv, 2012, vol 43., suppl. 2, p. 138.


R.Kleina, I.Truksane, J.Kisis, I. Franckevica CD1a, CD8 and CD 68 positive cells in multiple basal cell carcinoma cases after combined treatment.R.Kleina, I.Truksane, J.Kisis, I. Franckevica Virchows Archiv, 2012, vol 43., suppl 2, p. 204.


​ J. Vasiļjeva, V.Groma, S. Andrējeva, R.Kleina Kas klīnikā līdzīgs un kas atšķirīgs pacientēm ar labdabīgu un ļaundabīgu endometrija patoloģiju RSU zinātniskā konference. Rīga, 2012., 102. lpp.


​ I. Trukšāne, R.Kleina, J. Ķīsis Ādas CD8 un CD117 pozitīvo šūnu reakcija dinamikā slimniekam ar multiplām bazālo šūnu karcinomām imūnkrioterapijas ietekmē. RSU zinātniskā konference. Rīga, 2012., 83. lppR. Kleina, I. Franckēviča, I.Ronis, D. Lutinska Dubultinfekcijas-tuberkulozes un HIV-letālu gadījumu analīze. RSU zinātniskā konference. Rīga, 2012., 87 lpp.


​J.Vasiljeva, V. Groma, S.Skuja, S.Andrejeva, R.Kleina. Endometrija hiperplastisko procesu malignizācijas potenciāls un tā raksturojums. Abstracts, programme. 6th Congress of Latvian Gynocologists and Obstetricians, 4th Joint Royal College of Gynocologists and Obstetricians Eurovision Conference. Riga, 2011., p. 37-38.


J.Vasiljeva, S.Andrejeva, R.Kleina, L.Lauka, V. Groma.Comparison of Clinical Characteristics in patients with endometrial pathology. Abstracts, programme. 6th Congress of Latvian Gynocologists and Obstetricians, 4th Joint Royal College of Gynocologists and Obstetricians Eurovision Conference. Riga, 2011., p.89-90.


I.Franckevica, R. Kleina -CD44s isoform expression in Wilms' tumor cases in Latvia. Virchows Archiv 2011, 459 (Suppl 1): S123.


R. Kleina , I. Franckevica , M.Sperga, D.Lutinska Analysis of undiagnosed malignancies Baltic Morphology VI. Tartu. Conference programme. Abstracts of presentations 2011: p.65.


S.Kuleznova, V.Groma, L.Smane, R.Kleina Tumour morphology and expression of estrogen and progesterone receptors on histological grade in endometrial carcinomas. Baltic Morphology VI Conference programme. Abstracts of presentations. Tartu, 2011, p.72.


Skuja, V.Groma, R.Kleina, T.Zaķe An immunohistochemical study of alcohol-induced changes in the human CNS. Baltic Morphology VI Conference programme. Abstracts of presentations. Tartu, 2011, p.74.


R.Kleina, I.Truksane, J. Kisis The comparison of basal cell carcinoma s immunohistochemical characteristic in old and young persons and in patients with another malignancy. Virchows Archiv 2011, vol 459, suppl 1, Nr.8, p. S 86.


​ A.Jekabsone, I.Kalere, R.Kleina Characteristics of lymphoid follicles in gastric antral mucosa. In V Latvian Gastroenterology congress with international participation. Abstract book. RSU 10th Scientific Conference Abstract Book, Supplement I, Riga, 2011., p.18.


​ I. Franckēviča, R. Kleina CD44 glikoproteīna imūnhistoķīmiskā ekspresija nefroblastomas gadījumā - RSU zinātniskā konference. Rīga, 2011., 281. lpp.


​S. Skuja, V. Groma, O. Teteris, R. Kleina et al. CNS subventrikulāro rajonu izpēte hroniska alkoholisma gadījumos. RSU zinātniskā konference. Rīga, 2011., 175. lpp.


R. Kleina, M. Sperga, S. Čui Čūlas slimības letālu gadījumu pētījums 2005.-2010. gadā. RSU zinātniskā konference. Rīga, 2011., 169. lpp.​

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja