Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
masiera kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Liepāja
2 gadi
S.
8.00–19.00
Vietu skaits:
3 budžeta

20 maksas*

1600 EUR/gadā

3043 EUR/gadā*

*Studiju programmā var tikt uzņemts vairāk maksas studentu, ja tiek nokomplektēta grupa un maksāta pilna studiju maksa bez atlaides 3043 EUR gadā; 12 studējošajiem ar labāko uzņemšanas rezultātu ir paredzēta studiju maksas atlaide 47 % apmērā (1600 EUR), kas attiecas uz visiem studiju gadiem.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

1. studiju gads

Gūsi padziļinātas zināšanas anatomijā – par cilvēka uzbūvi, muskuļiem, orgānu sistēmām; fizioloģijā mācīsies par organisma norises procesiem. Apgūsi pamatus klasiskajā masāžā praktiskajā nodarbībās un mācīsies diagnostiku propedeitikā. Apgūsi zināšanas par izmaiņām cilvēka organismā, iemesliem un iespējām tās novērst – klīniskajā medicīnā. Profesionālās zināšanas papildinās medicīnas terminoloģijas apguve latīņu un angļu valodā, psiholoģijā, sabiedrības veselībā, lietvedībā un grāmatvedībā, kas lieliski varētu noderēt, veidojot savu praksi. Studiju gada noslēgumā varēsi nostiprināt savas zināšanas un apgūt prasmes kādā no veselības aprūpes iestādēm vai masieru prakses vietām.

2. studiju gads

Apgūsi zināšanas par rehabilitācijas procesu, kurā masierim ir svarīga loma. Liels akcents otrajā studiju kursā likts uz masieru prasmju pilnveidi tādos priekšmetos kā manuālā limfodrenāža, segmentu masāža, punktu un pēdu masāža, sporta masāža u. c. Šajā studiju gadā vairāk laika tiks veltīts praksēm. Prakses vietu, tāpat kā pirmajā studiju gadā, varēsi izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Lai veiksmīgi varētu izstrādāt kvalifikācijas darbu, būtiska nozīme ir studiju kursam Pētniecības metodes. Studiju noslēgumā jāizstrādā ne tikai kvalifikācijas darbs, bet arī jānokārto Valsts pārbaudījums.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_312AnatomijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_186AromterapijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_333Darba aizsardzība un ergonomikaRSU Liepājas filiāleSanta Eglīte2 / 3
LF_172DermatoveneroloģijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5
LF_347Estētiskā aparātmasāžaRSU Liepājas filiāleSanta Eglīte1 / 1.5
LF_327FarmakoloģijaRSU Liepājas filiāleDace Zemīte1 / 1.5
LF_356Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleGuna Jēkabsone2 / 3
LF_182GrāmatvedībaRSU Liepājas filiāleArita Tauriņa1 / 1.5
LF_617Iekšķīgās slimībasRSU Liepājas filiāleDace Zemīte2 / 3
LF_359Ievads alternatīvajos masāžu veidosRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_120InformācijpratībaRSU Liepājas filiāleAlda Dzērve1 / 1.5
LF_188Klasiskā masāžaRSU Liepājas filiāleBaiba Feldmane4 / 6
LF_340Kvalifikācijas darbsRSU Liepājas filiāleDina Berloviene6 / 9
LF_046LietvedībaRSU Liepājas filiāleEvita Jaure1 / 1.5
LF_342Manuālā limfodrenāžaRSU Liepājas filiāleSvetlana Vavilova2 / 3
LF_618Masāža pie dažādām saslimšanāmRSU Liepājas filiāleBaiba Feldmane1 / 1.5
LF_176Medicīnas terminoloģija angļu valodāRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante2 / 3
LF_177Medicīnas terminoloģija krievu valodāRSU Liepājas filiāleLudmila Seredina1 / 1.5
LF_178Medicīnas terminoloģija latīņu valodāRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante1 / 1.5
LF_329Neatliekamā medicīniskā palīdzība un civilā aizsardzībaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_174NeiroloģijaRSU Liepājas filiāleAnda Janeka1 / 15
LF_301NūjošanaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_058PedagoģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_339PrakseRSU Liepājas filiāleDina Berloviene16 / 24
LF_137Profesionālā ētikaRSU Liepājas filiāleDita Role2 / 3
LF_500Profesionālā ētikaRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_180Profesionālā komunikācijaRSU Liepājas filiāleKristīne Kisnica1 / 1.5
LF_183Projektu sagatavošana un vadībaRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_355PropodeitikaRSU Liepājas filiāleInga Petermane2 / 3
LF_181Psiholoģijas pamatiRSU Liepājas filiāleKristīne Kisnica1 / 1.5
LF_345Punktu un pēdu masāžaRSU Liepājas filiāleAgnese Krētaine1 / 1.5
LF_330Rehabilitācijas pamatiRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5
LF_075Sabiedrības veselībaRSU Liepājas filiāleSandra Pērkone1 / 1.5
LF_343Segmentārā masāžaRSU Liepājas filiāleAgnese Krētaine2 / 3
LF_357Sporta un saistaudu masāžaRSU Liepājas filiāleKārlis Pļaviņš1 / 1.5
LF_341Ūdensdziedniecības pamatiRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5
LF_171Veselības aprūpes un organizācijas pamatiRSU Liepājas filiāleDzintra Vecbaštika1 / 1.5
LF_185Vides zinībasRSU Liepājas filiāleLīga Ēriksone1 / 1.5
LF_175Vispārējā ķirurģija un traumatoloģijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Praktiskās nodarbības
 • Praktiskie darbi
 • Patstāvīgie darbi

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pirms studiju gadā uzsākšanas tika veikta potenciālo darba devēju aptauja, no kurā iegūtajiem rezultāti gan tieši, gan netieši izriet masiera profesijas nepieciešamība Liepājā un Kurzemes reģionā. Organizējot prakses vietas, notiek sadarbība gan ar Liepājas reģionālo slimnīcu, gan Vecliepājas primārās veselības aprūpes centru un masieru prakses vietām Liepājā un Ventspilī, kas varētu būt arī potenciālās darbavietas. Tiek pievērsta uzmanība jautājumiem par darba resursu profesionālo sagatavošanu atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām, īpaši respektējot darba tirgu reģionos. Latvijā ir vairāk nekā desmit rehabilitācijas centru, rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas ir visās daudzprofilu ārstniecības iestādēs un reģionālajos stacionāros.

Absolventi

no picture.png

Par programmas Ārstnieciskā masāža studentu kļuvu, izvēloties to veselības aprūpes nozari, kura man šķita nepieciešama, jo, 17 gadus spēlējot handbolu, zinu, cik svarīga ir ķermeņa funkcionālā stāvokļa atjaunošana un rehabilitācija pēc dažādām traumām. Priecājos, ka bija iespēja mācīties RSU filiālē Liepājā (vienīgajā Kurzemē) – zinoši un atsaucīgi pasniedzēji, interesantas un lietderīgas nodarbības, nodrošinātas prakses vietas pie profesionāliem speciālistiem. Divu gadu laikā apguvu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetenci pielietot dažādus masāžas veidus, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot veselību un labsajūtu. Esmu pārliecināts, ka šīs studiju programmas absolventi būs ļoti pieprasīti darba tirgū, jo aizvien vairāk cilvēku vēlas dzīvot veselīgi un pilnvērtīgi, un tagad arī mēs, ārstnieciskās masāžas speciālisti, varam profesionāli palīdzēt.

Rūdolfs Zitmanis, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvents

no picture.png

Studējot ārstniecisko masāžu, es ieguvu zināšanas anatomijā, fizioloģijā, rehabilitācijā, neiroloģijā un citos svarīgos priekšmetos. Šīs zināšanas man palīdz darbā ar klientiem – gan saprast viņus, gan arī izglītot. Apguvu masāžas veidus, kas spēj būtiski uzlabot cilvēku veselību. Tas deva iespēju uz masāžām paraudzīties no cita skatu punkta. Kā arī ir iespēja strādāt poliklīnikās, sanatorijās un izveidot savu praksi.

Ilvija Koha, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ārstnieciskā masāža reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %) un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija