Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
masiera kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Liepāja
2 gadi
Pk. 14.00–20.00
S. 8.30–20.00
Vietu skaits:
3 budžeta
12 maksas

20 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesijas apguvei.

1. studiju gads

Apgūsi zināšanas par izmaiņām cilvēka organismā, iemesliem un iespējām tās novērst. Gūsi padziļinātas zināšanas anatomijā – par cilvēka uzbūvi, muskuļiem, orgānu sistēmām. Mācīsies par organisma norises procesiem un diagnostiku. Praktiskajās nodarbībās apgūsi pamatus klasiskajā masāžā. Profesionālās zināšanas papildinās medicīnas terminoloģijas apguve latīņu un angļu valodā, psiholoģija, sabiedrības veselība, lietvedība un grāmatvedība, kas lieliski noder, veidojot savu praksi. Studiju gada noslēgumā nostiprināsi savas zināšanas un apgūsi prasmes kādā no veselības aprūpes iestādēm vai masieru prakses vietām.

2. studiju gads

Apgūsi zināšanas par rehabilitācijas procesu, kurā masierim ir liela nozīme. Liels akcents otrajā studiju gadā likts uz masiera prasmju pilnveidi tādos studiju kursos kā manuālā limfodrenāža, segmentu masāža, punktu un pēdu masāža, sporta masāža u. c. Šajā studiju gadā vairāk laika tiks veltīts praksei. Prakses vietu, tāpat kā pirmajā studiju gadā, varēsi izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Lai veiksmīgi varētu izstrādāt kvalifikācijas darbu, būtiska nozīme ir studiju kursam Pētniecības metodes. Studiju noslēgumā jāizstrādā ne tikai kvalifikācijas darbs, bet arī jānokārto Valsts pārbaudījums.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_312AnatomijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_333Darba aizsardzība un ergonomikaRSU Liepājas filiāleSanta Eglīte2 / 3
LF_172DermatoveneroloģijaRSU Liepājas filiāleZinaida Plavoka1 / 1.5
LF_675Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatiRSU Liepājas filiāleUldis Drišļuks2 / 3
LF_327FarmakoloģijaRSU Liepājas filiāleDace Zemīte1 / 1.5
LF_356Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleLīga Ēriksone2 / 3
LF_182GrāmatvedībaRSU Liepājas filiāleArita Tauriņa1 / 1.5
LF_617Iekšķīgās slimībasRSU Liepājas filiāleDace Zemīte2 / 3
LF_120InformācijpratībaRSU Liepājas filiāleAlda Dzērve1 / 1.5
LF_188Klasiskā masāžaRSU Liepājas filiāleIna Trama4 / 6
LF_340Kvalifikācijas darbsRSU Liepājas filiāleDina Berloviene6 / 9
LF_046LietvedībaRSU Liepājas filiāleEvita Jaure1 / 1.5
LF_342Manuālā limfodrenāžaRSU Liepājas filiāleIlze Briža2 / 3
LF_685Masāža ar medicīniskajām ierīcēmRSU Liepājas filiāleIlze Briža1 / 1.5
LF_618Masāža pie dažādām saslimšanāmRSU Liepājas filiāleBaiba Feldmane1 / 1.5
LF_176Medicīnas terminoloģija angļu valodāRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante2 / 3
LF_177Medicīnas terminoloģija krievu valodāRSU Liepājas filiāleLudmila Seredina1 / 1.5
LF_178Medicīnas terminoloģija latīņu valodāRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante1 / 1.5
LF_329Neatliekamā medicīniskā palīdzība un civilā aizsardzībaRSU Liepājas filiāleAleksejs Safonovs2 / 3
LF_174NeiroloģijaRSU Liepājas filiāleAnda Janeka1 / 15
LF_058PedagoģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_339PrakseRSU Liepājas filiāleDina Berloviene16 / 24
LF_500Profesionālā ētikaRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_180Profesionālā komunikācijaRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_183Projektu sagatavošana un vadībaRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_355PropedeitikaRSU Liepājas filiāleInga Petermane2 / 3
LF_181Psiholoģijas pamatiRSU Liepājas filiāleIngūna Griškēviča1 / 1.5
LF_345Punktu un pēdu masāžaRSU Liepājas filiāleAgnese Krētaine1 / 1.5
LF_330Rehabilitācijas pamatiRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_075Sabiedrības veselībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_343Segmentārā masāžaRSU Liepājas filiāleAgnese Krētaine2 / 3
LF_684Sporta masāžaRSU Liepājas filiāleKārlis Pļaviņš1 / 1.5
LF_353Valsts pārbaudījumsRSU Liepājas filiāleDina Berloviene2 / 3
LF_171Veselības aprūpes un organizācijas pamatiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_185Vides zinībasRSU Liepājas filiāleLelde Atvara1 / 1.5
LF_175Vispārējā ķirurģija un traumatoloģijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Praktiskās nodarbības
 • Praktiskie darbi
 • Patstāvīgie darbi

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Potenciālo darba devēju aptaujas rezultāti liecina, ka Liepājā un Kurzemes reģionā masieris ir ļoti pieprasīta un vajadzīga profesija. Organizējot prakses vietas, notiek sadarbība ar Liepājas reģionālo slimnīcu, Vecliepājas primārās veselības aprūpes centru un masieru prakses vietām Liepājā un Ventspilī, kas varētu būt arī potenciālās darbavietas. Turklāt Latvijā ir vairāk nekā desmit rehabilitācijas centru un visās daudzprofilu ārstniecības iestādēs un reģionālajos stacionāros ir rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas, līdz ar to droši varam apgalvot, ka masieris bija, ir un būs ļoti pieprasīta profesija.

Liepājnieces ceļš no prokuratūras uz savu masāžas kabinetu

Absolventi

no picture.png

Par programmas Ārstnieciskā masāža studentu kļuvu, izvēloties to veselības aprūpes nozari, kura man šķita nepieciešama, jo, 17 gadus spēlējot handbolu, zinu, cik svarīga ir ķermeņa funkcionālā stāvokļa atjaunošana un rehabilitācija pēc dažādām traumām. Priecājos, ka bija iespēja mācīties RSU Liepājas filiālē (vienīgajā Kurzemē), kur ir zinoši un atsaucīgi docētāji, interesantas un lietderīgas nodarbības, nodrošinātas prakses vietas pie profesionāliem speciālistiem. Divu gadu laikā apguvu zināšanas, prasmes un kompetenci, kas ļauj man veikt dažādus masāžas veidus, palīdzot cilvēkiem uzlabot veselību un labsajūtu. Esmu pārliecināts, ka šīs studiju programmas absolventi būs ļoti pieprasīti darba tirgū, jo aizvien vairāk cilvēku grib dzīvot veselīgi un pilnvērtīgi, un mēs – ārstnieciskās masāžas speciālisti – varam viņiem profesionāli palīdzēt.

Rūdolfs Zitmanis, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvents

no picture.png

Studējot ārstniecisko masāžu, es ieguvu zināšanas anatomijā, fizioloģijā, rehabilitācijā, neiroloģijā un citos svarīgos studiju kursos. Šīs zināšanas man palīdz darbā ar klientiem – gan saprast viņus, gan izglītot. Apguvu masāžas veidus, kas spēj būtiski uzlabot pacienta veselību. Tas deva iespēju uz masāžām paraudzīties no cita skatupunkta. Ar RSU diplomu man ir iespēja strādāt poliklīnikās, sanatorijās vai izveidot pašai savu praksi.

Ilvija Koha, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ārstnieciskā masāža reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā. 
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Programmas direktors

Kontaktinformācija