Pārlekt uz galveno saturu
RSU studējošie var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla MyRSU, kur sadaļā "E-datubāzes un rīki" pieejamas datubāzes.
RSU docētāji var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Akadēmiskā portāla, kur sadaļā "Noderīgas saites" ir Bibliotēkas tiešsaistes datubāzes.

Science Direct

http://www.sciencedirect.com/

RSU ir piekļuve apmēram 2000 dažādu zinātņu nozaru žurnālu rakstu pilniem tekstiem, kas izdoti no 2002. gada līdz jaunākajiem numuriem. Iekļauti izdevniecības Elsevier žurnāli medicīnā, zobārstniecībā, bioķīmijā, psiholoģijā, sociālajās zinātnēs, finansu un ekonomikas zinātnēs u. c.

ScienceDirect.jpg


ProQuest

http://proquest.umi.com/login

Informācijas meklēšanai ir pieejamas šādas ProQuest datubāzes:

 • Health Research Premium Collection –  žurnālu raksti, grāmatas, disertācijas, ziņojumi medicīnā, veselības aprūpē, psiholoģijā;
 • ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection – disertācijas dažādās zinātņu nozarēs (tai skaitā medicīnā, sociālajās zinātnēs, ekonomikā u.c.);
 • PsycARTICLES – Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) datubāze, pieejami žurnālu raksti ar pilniem tekstiem psiholoģijā un saistītajās zinātnēs;

Proquest logo.jpg


SAGE

http://online.sagepub.com/

SAGE Publications – neatkarīga starptautiska grāmatu un elektronisko mediju izdevniecība piedāvā pilnu tekstu žurnālu kolekciju par dažādām tēmām: ekonomika un biznesa vadība, inženierzinātnes, datori, komunikācijas un mediji, materiālzinātnes, matemātika un statistika, vides zinātnes, lauksaimniecība, medicīna, māksla, sociālās zinātnes u. c. Pieejami apmēram 1000 zinātnisko žurnālu pilnie teksti.

sage-2016_0.jpg


BMJ Journals

http://www.bmj.com/ (British Medical Journal tiešsaistes versija)

http://group.bmj.com/products/journals (BMJ Journals Online Collection tiešsaistes žurnālu kolekcija, pieeja vairāk nekā 20 vadošajiem medicīnas žurnāliem un to arhīviem)

bmj-2016_0.jpg


Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/

Pieejami izdevniecības Wiley žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem par dažādām tēmām: bizness un ekonomika, finanses, datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas, medicīna, sociālās zinātnes, psiholoģija, tiesības un kriminoloģija, dabas zinātnes u. c.

Wiley Online Library logo.jpg


EBSCO datubāze

EBSCO mobilā aplikācija!

 • Academic Search Complete – piedāvā vairāk nekā 8500 pilna teksta žurnālu un 12500 žurnālu ar rakstu anotācijām dažādās zinātņu nozarēs
 • AHFS Consumer Medication Information – informācija par zālēm.
 • Communication Source – komunikācijas zinātnes, masu mediju un citu saistīto jomu pētniecības datubāze, kas piedāvā gan rakstu anotācijas, gan pilnos tekstus.
 • Dentistry & Oral Sciences Source – satur pilnteksta žurnālus par zobārstniecību, endodontiju, ortodontiju, bērnu zobārstniecību, zobu protezēšanu u. c.
 • DynaMed  uz pierādījumiem balstītās medicīnas uzziņu rokasgrāmata, kas ietver klīniskos pārskatus par dažādām medicīnas tēmām
 • eBook Academic Collection  satur vairāk nekā 100000 pilntekstu grāmatas medicīnā, vēsturē, filozofijā, sociālajās zinātnēs, politoloģijā, tiesību zinātnēs u.c.
 • ERIC – vairāk nekā 1300000 vienību izglītības informācijas, 317000 pilnteksta dokumentu
 • GreenFILE – zinātniski, valdības un citi izdevumi par globālo sasilšanu, ekoloģisko celtniecību, piesārņošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, atjaunojamu enerģiju, pārstrādi u. c. Gan bibliogrāfiska informācija, gan anotācijas, kā arī vairāk nekā 4700 pilno tekstu
 • Health Source: Consumer Edition – 80 pilntekstu žurnālu datubāze dažādās medicīnas nozarēs (veselīgs uzturs, bērnu kopšana, sievietes veselība, sporta medicīna u. c.)
 • Health Source: Nursing/Academic Edition – 550 pilntekstu žurnālu medicīnas datubāze (slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u. c.)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – indeksēti un pieejami abstrakti ap 700 periodiskajiem izdevumiem, kā arī grāmatām, pētījumu pārskatiem un ziņojumiem sākot no XX gadsimta 60. gadiem par bibliotēkzinātni, klasifikāciju, kataloģizāciju, bibliometriju, informācijas menedžmentu
 • MasterFILE Premier – vairāk nekā 1700 periodisko izdevumu rakstu pilnos tekstus visās zinātņu nozarēs, īpaši biznesa, likumdošanas, veselības un citās jomās; pieejama arī bibliogrāfiskā informācija, kā arī fotogrāfijas, kartes un karogi
 • MEDLINE – ASV Medicīnas Nacionālās bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Meklēšanā var izmantot MESH (medicīnas terminu rādītāju). Anotācijas no ~4800 žurnāliem
 • MEDLINE Complete – pasaulē plašākais pilnu tekstu žurnālu informācijas avots medicīnā; MEDLINE Complete piedāvā rakstu pilnos tekstus no vairāk nekā 1800 medicīnas zinātņu žurnāliem
 • Newspaper Source – apmēram 45 ASV nacionālo un starptautisko avīžu, apmēram 389 ASV reģionālo avīžu rakstu pilnie teksti;
 • Sociology Source Ultimate – ietver žurnālu rakstu pilnos tekstus, monogrāfiju pilnos tekstus un konferenču materiālu pilnos tekstus socioloģijā, kriminoloģijā, demogrāfijā, sociālajā psiholoģijā un citās saistītās nozarēs

Cambridge University Press (tikai arhīvs līdz 2010.g.)

https://www.cambridge.org/core

Universālā pilntekstu datubāze dod iespēju meklēt un atrast informāciju zinātniskajos žurnālos par dažādām tēmām: bioloģija, medicīna, kultūra, vēsture, ekoloģija, sociālās zinātnes, ekonomika, bizness, psiholoģija, filozofija u. c. Piekļuve žurnālu pilnajiem tekstiem līdz 2010. gadam. 

cup-2016_0.jpg


OVID (tikai arhīvs līdz 2008.g.)

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

RSU pieejami 63 žurnālu arhīvi ar rakstu pilniem tekstiem līdz 2008. gadam. Lai skatītu pieejamo žurnālu sarakstu, ieejiet datubāzē un klikšķiniet uz sadaļas Journals.

ovid-logo-2016_0.jpg