Pārlekt uz galveno saturu

Saprotot nepieciešamību pēc spēcīgām zināšanām bioinformātikas un lielo datu analītikas jomā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir izveidojusi Bioinformātikas laboratoriju. Galvenais laboratorijas fokuss ir genoma, transkriptoma, mikrobioma un citu omikas datu analīze un integrēšana ar epidemioloģisko, klīnisko, kā arī vides un dzīvesveida informāciju personalizētās medicīnas kontekstā, kuras mērķis ir pielāgot diagnostiku un terapiju indivīdu vajadzībām.

Kā tas darbojas

bioinfo_ka_darbojas.png

1. Konsultācijas bioinformātikā. Jūs vēršaties pie mums ar savu pētniecības ideju, mēs apspriežam piemērotāko eksperimentālo dizainu, datu ģenerēšanas, analīzes un vizualizācijas metodes, atbildot uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar bioinformātiku, statistiku vai integratīvo multiomikas datu izvērtēšanu. 2. Datu vākšana / ģenerēšana. Jūs realizējat pētniecības ideju un apkopojat vai ģenerējat datus, kā tika apspriests pirmajā bioinformātikas konsultācijā. 3. Datu analīze un vizualizācija. Mēs veicam vai palīdzam jums veikt (atkarībā no vienošanās pirmajā bioinformātikas konsultācijā) datu analīzi un vizualizāciju jūsu pētījuma projektam un esošajām datu kopām. 4. Rezultātu interpretācija un hipotēzes uzstādīšana. Attiecīgās jomas eksperts (jūs vai jūsu nosaukta persona) veic datu analīzes rezultātu klīnisko vai bioloģisko interpretāciju un hipotēzes uzstādīšanu. 5. Eksperimentālās validācijas. Jūs veicat in vitro vai in vivo eksperimentus, lai apstiprinātu hipotēzi. 6. Zinātniskā rakstīšana. Mēs veicam vai palīdzam jums veikt (atkarībā no vienošanās pirmajā bioinformātikas konsultācijā) zinātnisko rakstīšanu vai bioinformātikas apraksta daļas rediģēšanu jūsu projekta pieteikumā vai zinātniskajās publikācijās.