Pārlekt uz galveno saturu

Mēs vienmēr meklējam talantīgus un ļoti motivētus studentus (BSc/MSc/PhD) un pēcdoktorantūras pētniekus, kas būtu gatavi pievienotos RSU Bioinformātikas laboratorijai!

Ko mēs sagaidām

 • Veiksmīgam kandidātam jābūt attiecīgi ieguvušam vai sākušam BSc/MSc/PhD bioinformātikā, (bio)-statistikā, (skaitļošanas) bioloģijā, datorzinātnēs, matemātikā vai citā līdzvērtīgā nozarē, uzrādot izcilus vai ļoti labus studiju rezultātus, vēlams arī publikācijas
 • Pamata izpratni par molekulāro bioloģiju, biomedicīnu un omikas tehnoloģijām
 • Vēlama iepriekšēja pieredze omikas datu analīzē
 • Datorprogrammēšanas prasmes (bash, R un Python/Perl/Julia vai Java) ir obligātas
 • Pieredze ar Linux OS, augstas veiktspējas skaitļošanu (HPC), mākoņserveru platformām (AWS, DNAnexus)
 • Teicamas rakstiskās un mutiskās angļu valodas zināšanas
 • Komandas spēlētāju, kurš arī ļoti labi spējīgs strādāt patstāvīgi, ar spēcīgām analītiskām problēmu risināšanas prasmēm (trial and error) un starpnozaru (out-of-the-box) domāšanu
 • Spējīgs uzņemties iniciatīvu un piemīt spēcīgas organizatoriskās spējas

Darba ikdiena

 • Dažādu omikas (galvenokārt, genoma, transkriptoma un mikorbioma) datu bioinformātikas analīze un integrāciju ar klīniskajiem un apkārtējās vides/dzīvesveida datiem, arī izmantojot mašīnmācīšanās metodes
 • Piedalīšanās HPC infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā
 • Piedalīšanās bioinformātikas pētniecības grupas zinātniskajās diskusijās
 • Zinātnisko publikāciju gatavošana

Kā pieteikties

Lūgums iesniegt šādus dokumentus (apvienotus vienā pdf dokumentā) pa e-pastu baiba[pnkts]vilneatrsu[pnkts]lv un cvatrsu[pnkts]lv:

 • CV (detalizēts),
 • motivācijas vēstule, kurā īsi izklāstīta jūsu pagātnes pētniecības pieredze un nākotnes vīzijas,
 • izglītības dokumentu kopijas,
 • vismaz divu potenciālo rekomendētāju vārds un kontaktinformācija.