Skip to main content
  • 280 gultasvietu
  • Bezmaksas gultasveļas komplekts
  • Bezmaksas velosipēdu novietne slēgtās telpās
  • Mācību istaba, TV istaba, sporta istaba
  • Veļas mazgāšana (maksas pakalpojums)

Lai rezervētu vietu dienesta viesnīcā, nepieciešams slēgt īres līgumu. Slēdzot līgumu, jāuzrāda pirmā kursa studiju līgums (vecākiem kursiem – izziņa no mācību iestādes) un personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz divas fotogrāfijas (3x4 cm) un jāpārskaita uz RSU kontu īres maksa par septembri un drošības nauda. Līgumu slēgšana notiek darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, izņemot piektdienu.

Īres maksa par vienu vietu mēnesī

Trīsvietīgās istabas
RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem un darbiniekiem40–110 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Citu augstskolu studentiem60–180 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Citām personām95–180 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Divvietīgās istabas
RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem un darbiniekiem60–110 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Citu augstskolu studentiem85–180 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Citām personām130–180 EUR
Cena atkarīga no personu skaita istabā
Vienvietīgās istabas
RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem un darbiniekiem

80 EUR

Citu augstskolu studentiem180 EUR
Citām personām180 EUR
Īslaicīga gultasvietas īre (līdz 10 diennaktīm)
RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentu vecākiem5 EUR
(neaizņemot atsevišķu gultasvietu vienvietīgā numurā)
RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem un darbiniekiem10 EUR
Citām personām16 EUR
(viena gultasvieta, ja numuru aizņem divas personas)
20 EUR
(viena gultasvieta, ja numuru aizņem viena persona)