Pārlekt uz galveno saturu

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (MVI) ir zinātniskais institūts, kas RSU ietvaros patstāvīgi īsteno zinātnisko, pedagoģisko un konsultatīvo darbu medicīnas mikrobioloģijas, virusoloģijas, molekulārās bioloģijas, klīniskās imunoloģijas, imunoģenētikas, autoimūno slimību un biotehnoloģijas nozarē.

MVI veic pētījumus par vīrusu izplatību, darbības mehānismiem, infekcijas izraisītām vai asociētām slimībām un to patoģenēzi, identificējot diagnostikā un ārstniecības efektivitātes monitoringā lietojamos biomarķierus un iespējamās profilakses pieejas, kā arī pētniecisko darbu biotehnoloģijas jomā atbilstoši pētniecības aktualitātēm un vajadzībām.

Institūts īsteno nacionālos un starptautiskos zinātniskos grantus, programmas, pētnieciskos projektus un klīniskos pētījumus.

MVI ir tādu starptautisko organizāciju un asociāciju biedrs kā Union for International Cancer Control (UICC), European Society for Virology, International Association for Chronic Fatigue Syndrome (IACFS/ ME) un American Society for Microbiology (ASM).

Projekti

RSU projekti (granti)

No perifērās imūnās atbildes reakcijas līdz neiroiekaisumam: cēloņsakarību izpēte starp cilvēka herpesvīrusa-6 infekciju un ne-infekcijas slimībām (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. 6-ZD-22/4/2023. Projekta vadītājs: doc. Sandra Skuja. Projekta īstenošana 03.04.2023.–02.04.2024. Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Jaunu biomarķieru izvērtēšana prognozes noteikšanai un personalizētas terapijas izvēlei hroniskas limfocitārās leikēmijas gadījumā. Projekta/līguma nr. 6-ZD-22/14/2022. Projekta vadītājs: Irina Holodņuka. Projekta īstenošana 01.04.2022.–31.03.2023. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Fibromialģijai specifisks mikrobioma, vīrusu infekcijas un imunoloģiskais profils. Projekta/līguma nr. 6-ZD-22/5/2022. Projekta vadītājs: Zaiga Nora-Krūkle. Projekta īstenošana 01.04.2022.–31.03.2023. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Specifisko osteoartrīta fenotipu un slimības endotipu noteikšana, pamatojoties uz locītavas sinoviālās membrānas, skrimšļa un kaula molekulu un šūnu mijiedarbības novērtējumu, izmantojot uz korelāciju balstītu tīklu analīzi (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. 6-ZD-22/3/2022. Projekta vadītājs: prof. Valērija Groma. Projekta īstenošana 01.04.2022.–31.03.2023. Morfoloģijas katedra, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

Pētījums par PSA, PSMA un TCERG1L DNS metilācijas pakāpes / struktūras vēža un ne-vēža šūnu līnijās. Projekta/līguma nr. 132311. Projekta vadītājs: Mihails Bariševs. Projekta īstenošana 14.09.2020.–13.09.2021. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Kalcificējošas aortas vārstuļa stenozes jaunu biomarķieru izpēte (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. 23011005. Projekta vadītājs: asoc. prof. Vitolds Mackēvičs. Projekta īstenošana 14.09.2020.–13.09.2021. Iekšķīgo slimību katedra, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, Radioloģijas katedra, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Seruma citokīnu dinamika plaušu tuberkulozes pacientiem (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. 13230603. Projekta vadītājs: Jeļena Eglīte. Projekta īstenošana 01.07.2020.–31.07.2021. Infektoloģijas katedra

Bioķīmisko un imūnģenētisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un saistība ar infekciju smagumu (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. 23011101. Projekta vadītājs: prof. Ludmila Vīksna. Projekta īstenošana 01.04.2019.–31.03.2020. Infektoloģijas katedra

Pētījums par Oct4 DNS metilācijas pakāpes/struktūras, nukleosomu pozicionēšanu Oct4 promotorā un Oct4 izoformu ekspresiju prostatas vēža un nevēža šūnu līnijās. Projekta/līguma nr. 132304. Projekta vadītājs: Mihails Bariševs. Projekta īstenošana 01.04.2019.–31.03.2020. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Persistentu vīrusinfekciju iesaiste imūnsistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā. Projekta/līguma nr. 132303. Projekta vadītājs: asoc. prof. Modra Murovska. Projekta īstenošana 01.04.2019.–31.03.2020. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Fullerēno nanodaļiņu kā adjuvantu/nesējvielu izpēte vakcīnu izstrādei. Projekta/līguma nr. 132305. Projekta vadītājs: Alīna Sultanova. Projekta īstenošana: 01.04.2019.–31.03.2020. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

ORAI1 un STIM1 gēnu ekspresijas līmenis asinīs pacientiem ar zāļu jutīgu tuberkulozi. Projekta/līguma nr. 13074. Projekta vadītājs: Jeļena Eglīte. Projekta īstenošana 01.04.2019.–31.03.2020.

Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekciju. Projekta/līguma nr. RSU ZP 13/2013. Projekta vadītājs: Svetlana Čapenko. Projekta īstenošana 01.01.2013.–31.12.2017. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem. Projekta/līguma nr. RSU ZP 17/2013. Projekta vadītājs: Zaiga Nora-Krūkle. Projekta īstenošana 01.01.2013.–31.12.2016. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju – morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti. Projekta/līguma nr. RSU ZP 14/2013. Projekta vadītājs: prof. Pēteris Stradiņš. Projekta īstenošana 01.01.2013.–31.12.2016. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu. Projekta/līguma nr. RSU ZP 12/2013. Projekta vadītājs: asoc. prof. Ieva Ziediņa. Projekta īstenošana 01.01.2013.–31.12.2016. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Latvijas Zinātnes padomes granti (Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma)
Valsts pētījumu programma
 • Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001. Projekta vadītājs: Osvalds Pugovičs, prof. Aivars Lejnieks. Projekta īstenošana 01.12.2022.–30.11.2024. Projekta partneri: Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte,  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001. Projekta īstenošana 01.12.2022.–30.11.2024. Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
 • COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. VPP-COVID-2020/1-0016. Projekta vadītājs: Jānis Kloviņš. Projekta īstenošana 01.07.2020.–31.03.2021. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Infektoloģijas katedra
 • Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem (sadarbības projekts). Projekta/līguma nr. VPP-COVID-2020/1-0023. Projekta vadītājs: prof. Ludmila Vīksna. Projekta īstenošana 01.07.2020.–30.06.2021. Infektoloģijas katedra, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Pediatrijas katedra, Radioloģijas katedra, Bioķīmijas zinātniskā laboratorija, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Patoloģijas katedra, Ķirurģijas katedra, Statistikas mācību laboratorija
 • Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE). Projekta/līguma nr. 7. Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts. Projekta/līguma nr. 7.2. Persistentu vīrusinfekciju iesaistes izpēte imūnās sistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā. Projekta vadītājs: asoc. prof. Modra Murovska; Projekta īstenošana 2014.–2018. g.
 • Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai. Projekta/līguma nr.  9. Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība, apakšprojekts. Projekta/līguma nr. 9.2. Projekta īstenošana 2010.–2014. g.
ES programmas un ES struktūrfondi (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
Citi projekti
 • Klīnisko algoritmu un klīnisko ceļu izstrāde pacientu dinamiskai novērošanai pēc COVID-19 (sadarbības projekts). Projekta vadītājs: prof Ludmila Vīksna. Projekta īstenošana 24.05.2022.–24.11.2022. Infektoloģijas katedra, Iekšķīgo slimību katedra, Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, Radioloģijas katedra, Rehabilitācijas katedra, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Ķirurģijas katedra, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra
 • NAWA International Academic Partnership Programme projekts EUROPARTNER: Lodzas Universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības fakultātes starptautiskās partnerības stiprināšana un izplatīšana starpdisciplinārās pētniecības un inovācijas jomā. Projekta/līguma nr. 2/2019. Projekta vadītājs: Maria Issagouliantis. Projekta īstenošana 01.12.2018.–30.11.2021. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
 • Sadarbības projekts Persistējoša cilvēka herpesvīrusa infekcija kā autoimūnā tiroidīta attīstības faktors. Projekta īstenošana 2018.–2021. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Eksperimentālās morfoloģijas institūts, Patoloģijas un antropoloģijas muzejs, Bulgārija
 • Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju. Projekta/līguma nr. LV-LT-TW/2016/13. Projekta vadītājs: asoc. prof. Modra Murovska. Projekta īstenošana 02.01.2017.–30.12.2019. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts; Viļņas Universitāte, Lietuva; Mackay Memoriālā slimnīca, Taivāna
 • Sadarbības projekts Sistēmas izveide, lai izsekotu parvovīrusu molekulāro epidemioloģiju un korelētu sekvences mainīgumu ar dažādām klīniskām izpausmēm. Projekta īstenošana 2012.–2014. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Valsts pētniecības institūts; Inovatīvās medicīnas centrs (Lietuva), Medicīnas pētījumu nodaļa; Mackay Memoriālā slimnīca, Taivāna
 • Sadarbības projekts Ar asinīm pārnēsājamu vīrusu infekciju bioloģiskie aspekti. Projekta īstenošana 2009.–2013. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Eksperimentālās patoloģijas un parazitoloģijas institūts
 • Pasūtījuma pētījums (līgumdarbs) ar SIA ELMI Par nanoobjektu koncentrācijas noteikšanu šķīdumos ar refraktometra palīdzību un par plazmīdas DNS iegūšanas pusautomātiskā režīma iekārtas modifikāciju. Projekta īstenošana 2017. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Raksti

2023
 • Rasa-Dzelzkaleja S, Krumina A, Capenko S, Nora-Krukle Z, Gravelsina S, Vilmane A, Ievina L, Shoenfeld Y, Murovska M. 2023. The persistent viral infections in the development and severity of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Journal of Translational Medicine. 21(1):33. https://doi.org/10.1186/s12967-023-03887-0
 • Ryabov VM, Baryshev M, Voskresenskiy MA, Popov BV. 2023. The Early Cell Cultures from Prostate Cancer Tissue Produce Tissue Specific Epithelial and Cancer Markers. International Journal of Molecular Sciences. 24(3): Article 2830. https://doi.org/10.3390/ijms24032830
 • Lifsics A, Cistjakovs M, Sokolovska L, Deksnis R, Murovska M & Groma V. 2023. The Role of the p16 and p53 Tumor Suppressor Proteins and Viral HPV16 E6 and E7 Oncoproteins in the Assessment of Survival in Patients with Head and Neck Cancers Associated with Human Papillomavirus Infections. Cancers, vol. 15, no. 10, 2722. https://doi.org/10.3390/cancers15102722
 • Kujawski S, Zalewski P, Godlewska BR, Cudnoch-Jędrzejewska A, Murovska M, Newton JL, Sokołowsk Ł, Słomko J. 2023. Effects of whole-body cryotherapy and static stretching are maintained 4 weeks after treatment in most patients with chronic fatigue syndrome. Cryobiology, vol. 112, 104546. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2023.05.003
 • Veckalns I, Mihailova A, Murovska M. 2023. Interleukin-6 in Synovial Fluid as a Tool for Differentiation of Inflammation and Degeneration in Chronic Synovitis and Treatment Selection. Current Trends in Internal Medicine, vol. 7, no. 2, 195. https://doi.org/10.29011/2638-003X.100095
 • Arāja D, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Schneider M, Berķis U, Murovska M. 2023. Coaching to strengthen critical success factors in integrative care for chronic fatigue patients: the Patient Needs-Resources Model. Frontiers in Neuroscience, vol. 17
 • Soffritti I, Gravelsina S, D’Accolti M, Bini F, Mazziga E, Vilmane A, Rasa-Dzelzkaleja S, Nora-Krukle Z, Krumina A, Murovska M, Caselli E. 2023. Circulating miRNAs Expression in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. International Journal of Molecular Sciences, vol. 24, no. 13, 10582. https://doi.org/10.3390/ijms241310582
 • Sokolovska L, Isaguliants M, Buonaguro FM. 2023. Proceedings of the Online Conference “Vaccines and Vaccination during and Post COVID Pandemics” (7–9 December 2022)', Vaccines, vol. 11, no. 7, 1175. https://doi.org/10.3390/vaccines11071175
2022
 • Baryshev M, Petrov N, Ryabov V, Popov B. 2022. Transient expression of inactive RB in mesenchymal stem cells impairs their adipogenic potential and is associated with hypermethylation of the PPARγ2 promoter. Genes and Diseases. 9(1):165-175. https://doi.org/10.1016/j.gendis.2020.11.001
 • Radzina M, Putrins DS, Micena A, Vanaga I, Koļesova O, Platkājis A, Vīksna L. 2022. Post-COVID-19 liver injury: Comprehensive imaging with multiparametric ultrasound. Journal of Ultrasound in Medicine. 41(4):935-949. https://doi.org/10.1002/jum.15778
 • Różański G, Pheby D, Newton JL, Murovska M, Zalewski P, Słomko J. 2022. Effect of different types of intermittent fasting on biochemical and anthropometric parameters among patients with metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD)—A systematic review. Nutrients. 14(1): Article 91. https://doi.org/10.3390/nu14010091
 • Leidere-Reine A, Kolesova O, Kolesovs A, Viksna L. 2022. Seroprevalence of diphtheria and measles antibodies and their association with demographics, self-reported immunity, and immunogenetic factors in healthcare workers in Latvia. Vaccine: X. 10: Article 100149. https://doi.org/10.1016/j.jvacx.2022.100149
 • Skuja S, Jain N, Smirnovs M, Murovska M. 2022. Alcohol-Induced Alterations in the Vascular Basement Membrane in the Substantia Nigra of the Adult Human Brain. Biomedicines . 10(4): Article 830
  https://doi.org/10.3390/biomedicines10040830, https://doi.org/10.3390/biomedicines10040830
 • Araja D, Berkis U, Murovska M. 2022. COVID-19 Pandemic-Revealed Consistencies and Inconsistencies in Healthcare: A Medical and Organizational View. Healthcare (Basel, Switzerland). 10(6): Article 1018. https://doi.org/10.3390/healthcare10061018
 • Sultanova A, Čistjakovs M, Sokolovska L, Cunskis E, Murovska M. 2022. Investigation of the Involvement of HHV-6 Encoded Viral Chemokine Receptors in Autoimmune Thyroiditis Development. Microbiology spectrum. 10(3): Article e023692. https://doi.org/10.1128/spectrum.02369-21
 • Kujawski S, Słomko J, Godlewska B, Cudnoch Jędrzejewska A, Murovska M, Newton J, Sokołowski Ł, Zalewski P. 2022. Combination of whole body cryotherapy with static stretching exercises reduces fatigue and improves functioning of the autonomic nervous system in Chronic Fatigue Syndrome. Journal of Translational Medicine. 20(1):273. https://doi.org/10.1186/s12967-022-03460-1
 • Grāvelsiņa S, Vilmane A, Svirskis S, Rasa-Dzelzkaleja S, Nora-Krūkle Z, Vecvagare K, Krumina A, Leineman I, Shoenfeld Y, Murovska M. 2022. Biomarkers in the diagnostic algorithm of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Frontiers in Immunology. 13: Article 928945. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.928945
 • Baryshev M, Merkulov D, Mironov I. 2022. A new device mediated miniprep method. AMB Express. 12(1): Article 21. https://doi.org/10.1186/s13568-022-01360-7
 • Vladimir M. Ryabov, Boris V. Popov, Bariševs M. 2022. The Early Cell Cultures from Prostate Cancer Tissue Produce Tissue Specific Epithelial and Cancer Markers. International Journal of Molecular Sciences
 • Moisejenko-Goluboviča J, Groma V, Svirskis Š, Ivanova A. 2022. Serum Vitamin D Levels Explored in the Latvian Cohort of Patients with Basal Cell Carcinoma Linked to the Sonic Hedgehog and Vitamin D Binding Protein Cutaneous Tissue Indices. Nutrients. 14(16): Article 3359. https://doi.org/10.3390/nu14163359
 • Dzudzilo M, Cema I, Kleina R, Svirskis Š, Selga G. 2022. Characteristics of the dual nature of the P27 protein in oral leukoplakias and cancer. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences
 • Čēma I, Kleina R, Doniņa S, Isajevs S, Zablocka T, Rasa A, Alberts P. 2022. Stage IIA Skin Melanoma Treatment With ECHO-7 Oncolytic Virus Rigvir. The Permanente journal. 26(3):139-144. https://doi.org/10.7812/TPP/21.232
 • Zvejniece L, Kozireva S, Rudevica Z, Leonciks A, Ehlin-Henriksson B, Kashuba E, Kholodnyuk I. 2022. Expression of the Chemokine Receptor CCR1 in Burkitt Lymphoma Cell Lines Is Linked to the CD10-Negative Cell Phenotype and Co-Expression of the EBV Latent Genes EBNA2, LMP1, and LMP2. International Journal of Molecular Sciences. 23(7): Article 3434. https://doi.org/10.3390/ijms23073434
 • Arāja D, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Berķis U, Murovska M. 2022. Vaccine Vigilance System: Considerations on the Effectiveness of Vigilance Data Use in COVID-19 Vaccination. Vaccines. 10(12): Article 2115. https://doi.org/10.3390/vaccines10122115
 • Sokolovska L, Terentjeva-Decuka A, Cistjakovs M, Nora-Krukle Z, Gravelsina S, Vilmane A, Vecvagare K, Murovska M. 2022. The presence of SARS-CoV-2 in multiple clinical specimens of a fatal case of COVID-19: a case report. Journal of Medical Case Reports. 16(1): Article 484.​​​​​https://doi.org/10.1186/s13256-022-03706-y
2021
 • Pheby DFH, Araja D, Berkis U, Brenna E, Cullinan J, de Korwin J-D, Gitto L, Hughes DA, Hunter RM, Trepel D, et al. 2021. A Literature Review of GP Knowledge and Understanding of ME/CFS: A Report from the Socioeconomic Working Group of the European Network on ME/CFS (EUROMENE). Medicina (Kaunas). 57(1):Article 7. https://doi.org/10.3390/medicina57010007
 • Vasconcelos MH, Alcaro S, Arechavala-Gomeza V, Baumbach J, Borges F, Brevini TAL, Rivas JDL, Devaux Y, Hozak P, Keinänen-Toivola MM, et al. 2021. Joining European Scientific Forces to Face Pandemics. Trends in Microbiology. 29(2):92-97. https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.10.008
 • Pļaviņa L, Koļesova O, Eglīte J, Čakstiņš A, Cakstina S, Koļesovs A. 2021. Antioxidative system capacity after a 10-day-long intensive training course and one-month-long recovery in military cadets. Physical Activity Review. 9(1):62-69. https://doi.org/doi:10.16926/par.2021.09.08
 • Grāvelsiņa S, Caselli E, Nora-Krūkle Z, Svirskis S, Vilmane A, Di Luca D, Murovska M. 2021. Prevalence of KIR2DL2/DS2 and KIR2DL3 and presence of B19V in patients with thyroid disorders. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 75(1):16-19. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0003
 • Lifšics A, Čistjakovs M, Groma V, Murovska M. 2021. Detection and genotyping of human papillomavirus in hypopharyngeal carcinoma samples. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 75(1):11-15. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0002
 • Friedman KJ, Murovska M, Pheby DFH, Zalewski P. 2021. Our Evolving Understanding of ME/CFS. Medicina (Lithuania). 57(3):1-5. https://doi.org/10.3390/medicina57030200
 • Hammond SM, Aartsma-Rus A, Alves S, Borgos SE, Buijsen RAM, Collin RWJ, Covello G, Denti MA, Desviat LR, Echevarría L, et al. 2021. Delivery of oligonucleotide-based therapeutics: challenges and opportunities. EMBO Molecular Medicine. 13(4):Article e13243. https://doi.org/10.15252/emmm.202013243
 • Skuja S, Svirskis S, Murovska M. 2021. Human herpesvirus-6 and-7 in the brain microenvironment of persons with neurological pathology and healthy people. International Journal of Molecular Sciences. 22(5):1-19. https://doi.org/10.3390/ijms22052364
 • Mohanraj U, Jokinen M, Thapa RR, Paloniemi M, Vesikari T, Lappalainen M, Tarkka E, Nora-Krūkle Z, Vilmane A, Vettenranta K, et al. 2021. Human Protoparvovirus DNA and IgG in Children and Adults with and without Respiratory or Gastrointestinal Infections. Viruses. 13(3):Article 483. https://doi.org/10.3390/v13030483
 • Zaķe T, Kalere I, Upmale-Engela S, Svirskis S, Gersone G, Skesters A, Groma V, Konrāde I. 2021. Plasma levels of Th17-associated cytokines and selenium status in autoimmune thyroid diseases. Immunity, inflammation and disease. 9(3):792-803. https://doi.org/10.1002/iid3.433
 • Kadiša A, Nora-Krūkle Z, Sokolovska L, Grāvelsiņa S, Vecvagare K, Svirskis Š, Lejnieks A, Murovska M. 2021. Does the course of disease influence the development of fatigue in rheumatoid arthritis patients?. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 75(2):106-112. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0017
 • Sokolovska L, Čistjakovs M, Sultanova A, Murovska M. 2021. Aqueous C60 fullerene solution effects on cell viability. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 75(2):86-91. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0014
 • Lifsics A, Groma V, Cistjakovs M, Skuja S, Deksnis R, Murovska M. 2021. Identification of High-Risk Human Papillomavirus DNA, p16, and E6/E7 Oncoproteins in Laryngeal and Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinomas. Viruses. 13(6):Article 1008. https://doi.org/10.3390/v13061008
 • Dzudzilo M, Kleina R, Čēma I, Dabuzinskiene A, Svirskis Š. 2021. Expression and localisation of cd44 antigen as a prognostic factor of oral leukoplakia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 75(2):68-74. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0012
 • Gravelsina S, Nora‐krukle Z, Vilmane A, Svirskis S, Vecvagare K, Krūmiņa A, Murovska M. 2021. Potential of activin b as a clinical biomarker in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (Me/cfs). Biomolecules. 11(8):Article 1189. https://doi.org/10.3390/biom11081189
 • Jain N, Smirnovs M, Strojeva S, Murovska M, Skuja S. 2021. Chronic Alcoholism and HHV-6 Infection Synergistically Promote Neuroinflammatory Microglial Phenotypes in the Substantia Nigra of the Adult Human Brain. Biomedicines . 9(9):Article 1216. https://doi.org/10.3390/biomedicines9091216, https://doi.org/10.3390/biomedicines9091216
 • Krumina A, Vecvagare K, Svirskis S, Gravelsina S, Nora-Krukle Z, Gintere S, Murovska M. 2021. Clinical profile and aspects of differential diagnosis in patients with me/cfs from Latvia. Medicina (Lithuania). 57(9):Article 958. https://doi.org/10.3390/medicina57090958
 • Koļesova O, Vanaga I, Laivacuma S, Derovs A, Koļesovs A, Radzina M, Platkājis A, Eglīte J, Hagina E, Arutjuņana S, et al. 2021. Intriguing findings of liver fibrosis following COVID-19. BMC Gastroenterology. 21(1):370. https://doi.org/10.1186/s12876-021-01939-7
 • Cullinan J, Pheby DFH, Araja D, Berkis U, Brenna E, De Korwin JD, Gitto L, Hughes DA, Hunter RM, Trepel D, et al. 2021. Perceptions of European ME/CFS experts concerning knowledge and understanding of ME/CFS among primary care physicians in Europe: A report from the European ME/CFS research network (EUROMENE). Medicina (Lithuania). 57(3):1-11. https://doi.org/10.3390/medicina57030208
 • Brenna E, Araja D, Pheby DFH. 2021. Comparative Survey of People with ME/CFS in Italy, Latvia, and the UK: A Report on Behalf of the Socioeconomics Working Group of the European ME/CFS Research Network (EUROMENE). Medicina (Kaunas, Lithuania). 57(3):Article 300. https://doi.org/10.3390/medicina57030300
 • Pheby DFH, Araja D, Berkis U, Brenna E, Cullinan J, De Korwin JD, Gitto L, Hughes DA, Hunter RM, Trepel D, et al. 2021. The role of prevention in reducing the economic impact of ME/CFS in Europe: A report from the socioeconomics working group of the European network on ME/CFS (EUROMENE). Medicina (Lithuania). 57(4):Article 388. https://doi.org/10.3390/medicina57040388
 • Araja D, Berkis U, Lunga A, Murovska M. 2021. Shadow burden of undiagnosed myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (Me/cfs) on society: Retrospective and prospective—in light of covid-19. Journal of clinical medicine. 10(14):Article 3017. https://doi.org/10.3390/jcm10143017
 • Kujawski S, Cossington J, Słomko J, Zawadka-Kunikowska M, Tafil-Klawe M, Klawe JJ, Buszko K, Jakovljevic DG, Kozakiewicz M, Morten KJ, et al. 2021. Relationship between cardiopulmonary, mitochondrial and autonomic nervous system function improvement after an individualised activity programme upon chronic fatigue syndrome patients. Journal of clinical medicine. 10(7):Article 1542. https://doi.org/10.3390/jcm10071542
 • Kujawski S, Słomko J, Hodges L, Pheby DFH, Murovska M, Newton JL, Zalewski P. 2021. Post-exertional malaise may be related to central blood pressure, sympathetic activity and mental fatigue in chronic fatigue syndrome patients. Journal of clinical medicine. 10(11):Article 2327. https://doi.org/10.3390/jcm10112327
 • Kujawski S, Bach AM, Słomko J, Pheby DFH, Murovska M, Newton JL, Zalewski P. 2021. Changes in the allostatic response to whole-body cryotherapy and static-stretching exercises in chronic fatigue syndrome patients vs. Healthy individuals. Journal of clinical medicine. 10(13):Article 2795. https://doi.org/10.3390/jcm10132795
 • Nacul L, Authier FJ, Scheibenbogen C, Lorusso L, Helland IB, Martin JA, Sirbu CA, Mengshoel AM, Polo O, Behrends U, et al. 2021. European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE): Expert Consensus on the Diagnosis, Service Provision, and Care of People with ME/CFS in Europe. Medicina (Kaunas, Lithuania). 57(5):Article 510. https://doi.org/10.3390/medicina57050510
 • Pheby DFH, Friedman KJ, Murovska M, Zalewski P. 2021. Turning a corner in me/cfs research. Medicina (Lithuania). 57(10):Article 1012. https://doi.org/10.3390/medicina57101012
 • Trapp M, Mihailova A, Kakurina N, Murovska M. 2021. Significance of hypouricaemia in the development of neurodegenerative diseases. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural Exact and Applied Sciences. 75(2):92-98. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0015
 • Čēma I, Dzudzilo M, Kleina R, Franckeviča I, Svirskis Š. 2021. Correlation of Soluble CD44 Expression in Saliva and CD44 Protein in Oral Leukoplakia Tissues. Cancers. 13(22):Article 5739. https://doi.org/10.3390/cancers13225739
 • Arāja D, Rovīte V, Murovska M, Terentjeva A, Vaidere D, Vecvagare K, Vīksna L. 2021. Severity of COVID-19: Causes and Consequences — From Obesity to Chronic Fatigue Syndrome. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 75 (6 ):411-416. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0061
 • Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Gintere S, Vecvagare K, Logina I, Murovska M. 2021. Aktualitātes mialģiskā encefalomielīta / hroniskā noguruma sindroma diagnostikā un ārstēšanā. Latvijas Ārsts. (1):9-15
 • Jansons J, Skrastina D, Kurlanda A, Petkov S, Avdoshina D, Kuzmenko Y, Krotova O, Trofimova O, Gordeychuk I, Sominskaya I, et al. 2021. Reciprocal inhibition of immunogenic performance in mice of two potent dna immunogens targeting hcv-related liver cancer. Microorganisms. 9(5):Article 1073. https://doi.org/10.3390/microorganisms9051073
 • Isaguliants M, Nosik M, Karlsen A, Petrakova N, Enaeva M, Lebedeva N, Podchufarova D, Laga V, Gromov K, Nazarov A, et al. 2021. Prevalence and risk factors of infection with high risk human papilloma viruses among hiv-positive women with clinical manifestations of tuberculosis in a middle-income country. Biomedicines . 9(6):Article 683. https://doi.org/10.3390/biomedicines9060683
 • Trofimova O, Korotkaja K, Skrastina D, Jansons J, Spunde K, Isaguliants M, Zajakina A. 2021. Alphavirus‐driven interferon gamma (IFNG) expression inhibits tumor growth in orthotopic 4T1 breast cancer model. Vaccines. 9(11):Article 1247. https://doi.org/10.3390/vaccines9111247
 • Sultanova A. 2021. Kādēļ pēc Covid-19 izslimošanas jāpārbauda vairogdziedzeris? Veselība. (Novembris):30-32
 • Vīksna L, Koļesova O. 2021. Covid-19 Latvijā – zinātne praksei. Latvijas Ārsts. (1):45-48
2020
 • Pumpure E, Dručka E, Kigitoviča D, Meškauskas R, Isajevs S, Nemiro I, Rasa A, Olmane E, Zablocka T, Alberts P, et al. 2020. Management of a primary malignant melanoma of uterine cervix stage IVA patient with radical surgery and adjuvant oncolytic virus Rigvir(R) therapy: A case report. Clinical Case Reports. 8(8):1538-1543. https://doi.org/10.1002/ccr3.2928
 • Kolesova O, Madelane M, Ekšteina I, Kolesovs A, Krumina A, Viksna L. 2020. The level of cytokeratin 18 in patients with HIV and viral hepatitis C co-infection in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 74(2):94-99. https://doi.org/10.2478/prolas-2020-0015
 • Pheby DFH, Araja D, Berkis U, Brenna E, Cullinan J, de Korwin J-D, Gitto L, Hughes DA, Hunter RM, Trepel D, et al. 2020. The Development of a Consistent Europe-Wide Approach to Investigating the Economic Impact of Myalgic Encephalomyelitis (ME/CFS): A Report from the European Network on ME/CFS (EUROMENE). Healthcare (Basel, Switzerland). 8(2):Article 88. https://doi.org/10.3390/healthcare8020088
 • Sultanova A. 2020. Cilvēka herpesvīruss - 6: dzīves kvalitātes pasliktināšanās faktors. Doctus. (11):28-30
 • Doniņa S. 2020. Audzējs, imūnsistēma un mēs. Ārsts.lv. (11):[25]-26
 • Shikova E, Reshkova V, Kumanova A, Raleva S, Alexandrova D, Capo N, Murovska M. , on behalf of the European Network on ME/CFS (EUROMENE). Cytomegalovirus, Epstein‐Barr virus, and human herpesvirus‐6 infections in patients with myalgic еncephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Journal of Medical Virology, 2020 Mar 4. https://doi.org/10.1002/jmv.25744
 • Estevez-Lopez F, Mudie K, Wang-Steverding X, Bakken IJ, Ivanova A, Castro-Marrero J, Nacul L, Alegre J, Zalewski P, Slomko J, Strand EB, Pheby ED, Shikova E,Lorusso L, Capelli E, Sekulic S, Scheibenbogen C, Sepulveda N, Murovska M. Lacerda E. Systematic Review of the Epidemiological Burden of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Across Europe: Current Evidence and EUROMENE Research Recommendations for Epidemiology. J Clin Med. 2020 May 21;9(5):E1557. PMID: 32455633 . DOI: 10.3390/jcm9051557
 • Rasa_Dzelzkaleja S, Gravelsina S, Chapenko S, Nora-Krukle Z, Svirskis S, Suna N, Kashuba E, Karelis TG, Murovska M. Persistent Roseoloviruses Infection in Adult Patients With Epilepsy. Brain Sci. 2020 May 11;10(5);E287. PMID: 32403392  DOI: 10.3390/brainsci10050287
 • Yung-Cheng Lin M, Chan HC, Chi H, Chiu SC, Nora-Krukle Z, Rasa_Delzkaleja S, Vilmane A, Murovska M. Genetic Diversity and Phylogenetic Analysis of Human Bocavirus 2 in Pediatric Patients With Acute Gastroenteritis in Taiwan. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 8;17(3):1086. PMID: 32046345  PMCID: PMC7037009 DOI: 10.3390/ijerph17031086
 • Kujawski S, Slomko J, Morten KJ, Murovska M, Buszko K, Newton JL, Zalewski P. Autonomic and Cognitive Function Response to Normobaric Hyperoxia Exposure in Healthy Subjects. Preliminary Study. Medicina (Kaunas). 2020 Apr 10;56(4):172. PMID: 32290164   PMCID: PMC7230641 DOI: 10.3390/medicina56040172
 • Lifsics A, Rate E, Ivanova A, Tars J, Murovska M, Groma V. Survival Analysis of Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma Patients Linked to Histopathology, Disease Stage, Tumor Stage, Risk Factors, and Received Therapy. Exp Oncol 2020 Mar;42(1):51-59. PMID: 32231193  DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-42-no-1.14147
 • Gulbe G, Pilmane M, Saulite V, Doniņa S, Jermolajevs J, Peškova L, Valdovska A. Cells and Cytokines in Milk of Subclinically Infected Bovine Mammary Glands after the Use of Immunomodulatory Composition GLP 810.  Mediators Inflamm. 2020 Mar 22;2020:8238029. PMID: 32256195  PMCID: PMC7085878 DOI: 10.1155/2020/8238029
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Sokolovska L, Todorova K, Cunskis E, Murovska M. HHV-6 Infection and Chemokine RANTES Signaling Pathway Disturbance in Patients with Autoimmune Thyroiditis. Viruses. 2020 Jun 26;12(6):E689. doi: 10.3390/v12060689.Viruses. 2020. PMID: 32604892
 • Vilmane A, Terentjeva A, Paulius L Tamosiunas, Suna N, Suna I, Petraityte-Burneikiene R, Murovska M, Rasa-Dzelzkaleja S, Nora-Krukle Z. Human Parvoviruses May Affect the Development and Clinical Course of Meningitis and Meningoencephalitis.  Brain Sci. 2020 Jun 3;10(6):339. doi: 10.3390/brainsci10060339.Brain Sci. 2020. PMID: 32503112
 • Zalewski P, Kujawski S,  Murovska, M, Newton J.L. The Impact of a Structured Exercise Programme upon Cognitive Function in Chronic Fatigue Syndrome Patients. Brain Sci. 2020, 10(1), 4; https://doi.org/10.3390/brainsci10010004
 • Groma V, Tarasovs M, Skuja S, Semenistaja S, Nora-Krukle Z, Svirskis Š, Murovska M. Inflammatory Cytokine-Producing Cells and Inflammation Markers in the Synovium of Osteoarthritis Patients Evidenced in Human Herpesvirus 7 Infection. Int J Mol Sci  2020 Aug 20;21(17):6004. doi: 10.3390/ijms21176004.
 • Słomko J, Estévez-López F, Kujawski S, Zawadka-Kunikowska M, Tafil-Klawe M, Klawe JJ, Morten KJ, Szrajda J, Murovska M, Newton JL, Zalewski P. Autonomic Phenotypes in Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Are Associated with Illness Severity: A Cluster Analysis. J Clin Med. 2020 Aug 5;9(8):2531. doi: 10.3390/jcm9082531.  
 • Kholodnyuk I, Rivkina A, Hippe L, Svirskis S, Kozireva S, Ventina I, Spaka I, Soloveichika M, Pavlova J, Murovska M, Lejniece S. Chemokine Receptors CCR1 and CCR2 on Peripheral Blood Mononuclear Cells of Newly Diagnosed Patients with the CD38-Positive Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Med. 2020 Jul 21;9(7):2312. doi: 10.3390/jcm9072312.
 • Sokolovska L, Sultanova A, Citjakovs M, Murovska M.  COVID-19: The third wave of coronavirus infection outbreak. J of Transl Sci., 2020, vol 7:1-5. Doi:10.15761/JTS.1000389.
 • Kujawski S, Cossington Jo, Slomko J, Dawes H, Strong W.L.J, Estevaz-Lopez F, Murovska M, Newton L,J, Hodges L, Zalewski P.  Prediction of Discontinuation of Structured Exercise Programme in Chronic Fatigue Syndrome Patients. J Clin Med. 2020 Nov; 9(11): 3436. PMID: 33114704. doi: 10.3390/jcm9113436.
 • Jansons J, Bayrova E, Skrastina D, Kurlanda A, Fridrihsone I, Kostyushev D, Kostyusheva A, Artyuhov A, Dashinimaev E, Avdoshina D, Kondrashova A, Valuev-Elliston V, Latyshev O, Eliseeva O, Petkov S, Abakumov M, Hippe L,  Kholodnyuk I, Starodubova E, Gorodnicheva T, Ivanov  A, Gordeychuk I, Isaguliants M. Expression of the reverse transcriptase domain of telomerase reverse transcriptase induces lytic cellular response in dna-immunized mice and limits tumorigenic and metastatic potential of murine adenocarcinoma 4t1 cells. Vaccines 2020, 8, 318; doi:10.3390/vaccines8020318
 • Rasa-Dzelzkalēja S, Čapenko S, Krūmiņa A, Lin Y-C, Murovska M. Association of human parvovirus B19 infection with development and clinical course of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, Volume 73, Issue 5, 2020, Pages 411-418. DOI: 10.2478/prolas-2019-0065.
2010.–2019.
2019
 • Sultanova A, Čistjakovs M, Sokolovska L, Cunskis E, Murovska M. Possible involvement of human herpesvirus-6 U83 gene expression in autoimmune thyroidis development. . Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 78-83, DOI: 10.2478/prolas-2019-0013.
 • Sokolovska L, Sultanova A, Čistjakovs M, Cunskis E, Murovska M. Monocytes/macrophages act as mediators for human herpesvirus-6 infection of thyroid gland in patients with autoimmune thyroidis. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 112-116, DOI: 10.2478/prolas-2019-0018.
 • Vilmane A, Ziemele I, Rasa S, Terentjeva A, Murovska M, Gardovska D, Yung-Cheng Lin, Nora-Krukle Z. Presence of humanbocavirus 1 and other respiratory viruses in children with lower respiratory tract infection in Latvia. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 132-138, DOI: 10.2478/prolas-2019-0021.
 • Kadiša A, Nora-Krukle Z, Švirskis Š, Studers P, Girkonaite I, Lejnieks A, Murovska M. Cytokines and MMP-9  levels in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with persistent parvovirus B19, HHV-6 and HHV-7 infection. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 278-287, DOI: 10.2478/prolas-2019-0045.
 • Ziemele I, Mqan Xu, Vilmane A, Rasa-Dzelzkalēja S, Hedman K, Sӧderlund-Vanermo M, Gardovska D, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Serodiagnosis of human bocavirus 1 infection among hospitalised children with lower respiratory tract infection in Latvia. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 288-295, DOI: 10.2478/prolas-2019-0046.
 • Tarasovs, M., Skuja, S., Semenistaja, S., Murovska, M., Groma, V. Synovitis in osteoarthritic patients: Morphological and virological evidence of its contribution to development of the disease. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 73(4), pp. 317-324. DOI:10.2478/prolas-2019-0050.
 • Rasa-Dzelzkaleja S, Čapenko S, Krūmiņa A, Yung-Cheng Lin, Murovska M. Association of human parvovirus B19 infection with development  and clinical course of  myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 5 (722), pp. 411-418, DOI: 10.2478/prolas-2019-0065.
 • Kholodnyuk I, Kadisa A, Svirskis S, Gravelsina S, Studers P, Spaka I, Sultanova A, Lejniece S, Lejnieks A, Murovska M. Proportion of the CD19-Positive and CD19-Negative Lymphocytes and Monocytes within the Peripheral Blood Mononuclear Cell Set is Characteristic for Rheumatoid Arthritis. Medicina (Kaunas). 2019 Sep 24;55(10). pii: E630. doi: 10.3390/medicina55100630.
 • Ziemele I, Xu M, Vilmane A, Rasa-Dzelzkaleja S, Hedman L, Hedman K, Söderlund-Venermo M, Nora-Krukle Z, Murovska M, Gardovska D. Acute human bocavirus 1 infection in child with life-threatening bilateral bronchiolitis and right-sided pneumonia: a case report. J Med Case Rep. 2019 Sep 14;13(1):290. doi: 10.1186/s13256-019-2222-5.
 • Krumina A, Chapenko S, Kenina V, Mihailova M, Logina I, Rasa S, Gintere S, Viksna L, Svirskis S, Murovska M. Correction to: The role of HHV-6 and HHV-7 infections in the development of fibromyalgia. J Neurovirol. 2019; 25(2), pp. 194-207 doi: 10.1007/s13365-019-00725-2.
 • Pjanova D, Mandrika L, Petrovska R, Vaivode K, Donina S. Comparison of the effects of bacteriophage-derived dsRNA and poly(I:C) on ex vivo cultivated peripheral blood mononuclear cells. Immunol Lett. 2019 Aug;212:114-119. doi: 10.1016/j.imlet.2019.06.010. Epub 2019 Jun 26.
 • Kols NI, Aatola H, Peltola V, Xu M, Nora-Krukle Z, Hedman K, Zvirbliene A, Toivola H, Vuorinen T, Koskinen JM, Bruning AHL, Christensen A, Söderlund-Venermo M, Koskinen JO. Comparison of phenotypic and genotypic diagnosis of acute human bocavirus 1 infection in children. J Clin Virol. 2019 Nov;120:17-19. doi: 10.1016/j.jcv.2019.09.003. Epub 2019 Sep 4.
 • Aitullina A, Krūmiņa A, Svirskis Š, Purviņa S. Colistin Use in Patients with Extreme Renal Function: From Dialysis to Augmented Clearance. Medicina (Kaunas). 2019 Jan 31;55(2). pii: E33. doi: 10.3390/medicina55020033.
 • Hofmanis J, Hofmane D, Svirskis S, Mackevics V, Tretjakovs P, Lejnieks A, Signorelli SS6. HDL-C Role in Acquired Aortic Valve Stenosis Patients and Its Relationship with Oxidative Stress. Medicina (Kaunas). 2019 Jul 29;55(8). pii: E416. doi: 10.3390/medicina55080416.
 • Lurins J, Lurina D, Svirskis S, Nora-Krukle Z, Tretjakovs P, Mackevics V, Lejnieks A, Rapisarda V, Baylon V. Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis. Exp Ther Med. 2019 Apr;17(4):2433-2442. doi: 10.3892/etm.2019.7254. Epub 2019 Feb 8.
 • Lifsics A, Rate E, Tars J, Murovska M, Groma V. Smoking and alcohol abuse – predictive factors in  oropharyngeal squamous cell carcinoma: A retrospective study. Int. Conf. Societu.Health. Welfare. 2018. SHS Web of Conferences 68, 02013 (2019).Presence of human. DOI: 10.1051/shsconf/20196802013
 • Gravelsina S, Nora-Krukle Z, Svirskis S, Cunskis E, Murovska M. Presence of B19V in Patients with Thyroid Gland Disorders. Medicina (Kaunas). 2019 Dec 4;55(12). pii: E774. doi: 10.3390/medicina55120774.
 • Zalewski P, Kujawski S, Tudorowska M, Morten K, Tafil-Klawe M, Klawe JJ1, Strong J, Estévez-López F, Murovska M, Newton JL. The European Network On Me/Cfs Euromene The Impact of a Structured Exercise Programme upon Cognitive Function in Chronic Fatigue Syndrome Patients. Brain Sci. 2019 Dec 19;10(1). pii: E4. doi: 10.3390/brainsci10010004.
 • Todorova K, Georgieva A, Dikovska A, Toshkova R, Milcheva R, Nikolov B, Kozlov V, Murovska M and Russev R. Surface interactions and cellular uptake of metal nanoparticles in primary lymphocyte cultures – brief report. Cyprus J of Sci. 2018; vol 16 pp.51-58.
 • Todorova K, Sultanova S, Cistjakovs M, Cunskis E, Milcheva R, Murovska M. Evidence of productive HHV-6 infection in autoimmune thyroiditis patients thyroid gland tissue samples. Cyprus J of Sci. 2018;vol 16 pp.59-69.
2018
 • Sotzny F, Blanco J, Capelli E, Castro-Marrero J, Steiner S, Murovska M, Scheibenbogen C. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome - Evidence for an autoimmune disease. Autoimmun Rev. 2018 Apr 7. pii: S1568-9972(18)30088-0. doi: 10.1016/j.autrev.2018.01.009. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S15689972…
 • Berzina A, Martinsone I, Svirskis S, Murovska M, Kalis M. Curcumin effect on cooper transporti n HepG2 cells. Medicina 2018, 7,14; doi:10.3390/medicina54020014. https://www-scopus-com.db.rsu.lv/record/display.uri?eid=2-s…
 • Estévez-López F, Castro-Marrero J, Wang X, Bakken IJ, Ivanovs A, Nacul L9, Sepúlveda N, Strand EB, Pheby D, Alegre J, Scheibenbogen C, Shikova E, Lorusso L, Capelli E, Sekulic S, Lacerda E, Murovska M. . European Network on ME/CFS (EUROMENE) Prevalence and incidence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome in Europe-the Euro-epiME study from the European network EUROMENE: a protocol for a systematic review. BMJ Open. 2018; 8(9): e020817.  Published online 2018 Sep 4. doi:  10.1136/bmjopen-2017-020817; https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e020817.long
 • Rasa S, Nora-Krukle Z, Henning N, Eliassen E, Shikova E, Harrer T, Scheibenbogen C, Murovska M, Prusty BK. Chronic viral infections in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). European Network on ME/CFS (EUROMENE). J Transl Med. 2018 Oct 1;16(1):268. doi: 10.1186/s12967-018-1644-y.
 • Skuja S, Vilmane A, Svirskis S, Groma V, Murovska M. Evidence of Human Parvovirus B19 infection in the post-mortem brain tissue of the elderly. Viruses. 2018 Oct 25;10(11). pii: E582. doi: 10.3390/v10110582. PMID: 30366357. https://www.mdpi.com/1999-4915/10/11/582
 • Kozireva S, Rudevica Z, Baryshev M, Leonciks A, Kashuba E5,6, Kholodnyuk I.  Upregulation of the Chemokine Receptor CCR2B in Epstein‒Barr Virus-Positive Burkitt Lymphoma Cell Lines with the Latency III Program. Viruses. 2018:10(5):239.. pii: E239. doi: 10.3390/v10050239. https://www.mdpi.com/1999-4915/10/5/239
 • Nora-Krukle Z, Vilmane A,  Man Xu, Rasa S, Ziemele I, Silina E, Söderlund-Venermo M, Gardovska D, Murovska M. Human Bocavirus Infection Markers in Peripheral Blood and Stool Samples of Children with Acute Gastroenteritis. Viruses 2018, Volume 10, Issue 11, 639.
 • Michael F. Jantsch, Alessandro Quattrone, Mary O'Connell, Mark Helm, Irina Holodnuka Kholodnyuk, at all, Jernej Ule & Rupert Fray. Positioning Europe for the EPITRANSCRIPTOMICS Challenge.RNA Biology 2018:1-3. In press, doi: 10.1080/15476286.1460996. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15476286.2018…
 • Baryshev M, Inashkina I, Salmina K, Huna A, Thomas R Jackson, Erenpreisa J. DNA methylation of the Oct4A enhancers in embryonal carcinoma cells after etoposide treatment is associated with alternative splicing and altered pluripotency in reversibly senescent cells. CellCycle, 2018:17(3) 362-366. https://doi.org/10.1080/15384101.2018.1426412
 • Petkov S, Starodubova E, Latanova A, Kilpeläinen A, Latyshev O, Svirskis S, Wahren B, Chiodi F, Gordeychuk I, Isaguliants M. DNA immunization site determines the level of gene expression and the magnitude, but not the type of the induced immune response. PLoS One. 2018 Jun 4;13(6):e0197902. doi: 10.1371/journal.pone.0197902. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986124/; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journa…
 • Svirskis Š, Klimavičiusa L, and  Dzirkale Z. Evaluation of “stress relief” dietary supplement on animal stress level and locomotion. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 4 (715), pp. 216–229. doi: 10.2478/prolas-2018-0027 https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/72/4/artic…
 • Bērziņš U, Matise-VanHoutana I, Pētersone I, Dūrītis I, Ņikuļšins S, Bogdanova-Jātniece A, Kālis M,  Svirskis Š, Skrastiņa D,  Ezerta A, Kozlovska T. Characterisation and In Vivo Safety of Canine Adipose-Derived Stem Cells. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 3 (714), pp. 160–171. doi: 10.2478/prolas-2018-0004. https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/72/3/artic…
 • Hippe L, Svirskis Š, Murovska M, and Kālis M. Optimisation of widefield  fluorescence fret system For studying separate molecule interactions. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 4 (715), pp. 252–258. DOI: 10.2478/prolas-2018-0037
 • Cistjakovs M, Sultanova A, Jermakova O, Sokolovska L, Chapenko S, Lesina-Korne B, Rozental R, Murovska M and Ziedina I. Importance of high-risk human papillomavirus infection detection in female renal transplantē recipients in the first year after transplantation.  Inf.Dis.in Obstetrics ang Gynecology.  Vol. 2018, art ID 9231031. https://doi.org/10.1155/2018/9231031
 • Krumina A, Chapenko S, Kenina V, Mihailova M, Logina I, Rasa S, Gintere S, Viksna L, Svirskis Š, Murovska M. The role of HHV-6 and HHV-7 infections in development of fibromyalgia.  J of NeuroVirology, https://doi.org/10.1007/s13365-018-0703-8. Received: 6 September 2018 /Revised: 31 October 2018 /Accepted: 13 November 2018
2017
 • Skuja S, Zieda A, Ravina K, Chapenko S, Roga S, Teteris O, Groma V, Murovska M. Structural and Ultrastructural Alterations in Human Olfactory Pathways and Possible Associations with Herpesvirus 6 Infection. PLoS One. 2017 Jan 10;12(1):e0170071. doi: 10.1371/journal.pone.0170071. eCollection 2017. PMID:28072884. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5224992/
 • Naciute M, Mieliauskaite D, Rugiene R, Maciunaite G, Mauricas M, Murovska M, Girkontaite I. Parvovirus B19 infection modulates the levels of cytokines in the plasma of rheumatoid arthritis patients. Cytokine. 2017 Aug;96:41-48. doi: 10.1016/j.cyto.2017.03.002. Epub 2017 Mar 10. PMID:28288327. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466617300686
 • Naciute M, Maciunaite G, Mieliauskaite D, Rugiene R, Zinkeviciene A, Mauricas M, Murovska M, Girkontaite I. Increased Numbers of CD4+CD25+ and CD8+CD25+ T-Cells in Peripheral Blood of Patients with Rheumatoid Arthritis with Parvovirus B19 Infection. In Vivo. 2017 Mar-Apr;31(2):181-185. PMID:28358698. http://iv.iiarjournals.org/content/31/2/181.long
 • Scheibenbogen C, Freitag H, Blanco J, Capelli E6, Lacerda E, Authier J, Meeus M, Castro Marrero J, Nora-Krukle Z, Oltra E, Strand EB, Shikova E, Sekulic S, Murovska M. The European ME/CFS Biomarker Landscape project: an initiative of the European network EUROMENE. J Transl Med. 2017 Jul 26;15(1):162. doi: 10.1186/s12967-017-1263-z. PMID:28747192. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-017-1263-z
 • Kholodnyuk I, Rudevica Z, Leonciks A, Ehlin-Henriksson B, Kashuba E. Expression of the chemokine receptors CCR1 and CCR2B is up-regulated in peripheral blood B cells upon EBV infection and in established lymphoblastoid cell lines. Virology vol.512, 2017:1-7. PMID:28892735. https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.08.034
 • Gulbe G, Donina S, Saulite V, Jermolajevs J, Peškova L, Svirskis Š, Valdovska A. The effect of immunomodulation composition on systemic immune response and udder health in case of bovine subclinical mastitis. Agronomy Research 15(1), 2017:144-154.
 • Matveeva A, Kovalevska L, Kholodnuk I, Ivanivskaya T, Kashuba E. The TGF-beta – smad pathway is inactivated in chronic lymphocytic leukemia cells. Exp.Oncol. 39, 4  2017:286-290. PMID:29284776. http://exp-oncology.com.ua/article/10693
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Gravelsina S, Chapenko S, Roga S, Cunskis E, Nora-Krukle Z, Groma V, Ventina I, Murovska M. Association of active human herpesvirus-6 (HHV-6) infection with autoimmune thyroid gland diseases. Clin Microbiol Infect. 2017; 23(1):50.e1-50.e5. doi: 10.1016/j.cmi.2016.09.023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X16304293?via%3Dihub
 • Latanova A, Petkov S, Kuzmenko Y, Kilpeläinen A, Ivanov A, Smirnova O, Krotova O, Korolev S, Hinkula J, Karpov V, Isaguliants M, Starodubova E. Fusion to Flaviviral Leader Peptide Targets HIV-1 Reverse Transcriptase for Secretion and Reduces Its Enzymatic Activity and Ability to Induce Oxidative Stress but Has No Major Effects on Its Immunogenic Performance in DNA-Immunized Mice. J Immunol. Res. 2017;2017:7407136. doi: 10.1155/2017/7407136. Epub 2017 Jun 22. PubMed PMID: 28717654; PubMed Central PMCID: PMC5498913. https://www.hindawi.com/journals/jir/2017/7407136/ (ZD)
 • Zanca C, Villa GR, Benitez JA, Thorne AH, Koga T, D'Antonio M, Ikegami S, Ma J, Boyer AD, Banisadr A, Jameson NM, Parisian AD, Eliseeva OV, Barnabe GF, Liu F, Wu S, Yang H, Wykosky J, Frazer KA, Verkhusha VV, Isaguliants MG, Weiss WA, Gahman TC, Shiau AK, Chen CC, Mischel PS, Cavenee WK, Furnari FB.  Glioblastoma cellular cross-talk converges on NF-κB to attenuate EGFR inhibitor sensitivity. Genes Dev. 2017 Jul 19. doi: 10.1101/gad.300079.117. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28724615; PubMed Central PMCID: PMC5558924. http://genesdev.cshlp.org/content/31/12/1212 (ZD)
 • Ivanov AV, Valuev-Elliston VT, Tyurina DA, Ivanova ON, Kochetkov SN, Bartosch B, Isaguliants MG. Oxidative stress, a trigger of hepatitis C and B virus-induced liver carcinogenesis. Oncotarget. 2017 Jan 17;8(3):3895-3932. doi: 10.18632/oncotarget.13904. PubMed PMID: 27965466; PubMed Central PMCID: PMC5354803. http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op= view&path[]=13904&path[]=44295(ZD)
 • Ivanov AV, Bartosch B, Isaguliants MG. Oxidative Stress in Infection and Consequent Disease. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:3496043. doi: 10.1155/2017/3496043. Epub 2017 Feb 1. PubMed PMID: 28255425; PubMed Central. PMCID: PMC5309413. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/3496043/ (ZD)
 • Baklaushev VP, Kilpeläinen A, Petkov S, Abakumov MA, Grinenko NF, Yusubalieva  GM, Latanova AA, Gubskiy IL, Zabozlaev FG, Starodubova ES, Abakumova TO, Isaguliants MG, Chekhonin VP. Luciferase Expression Allows Bioluminescence Imaging But Imposes Limitations on the Orthotopic Mouse (4T1) Model of Breast Cancer. Sci Rep. 2017 Aug 10;7(1):7715. doi: 10.1038/s41598-017-07851-z. PubMed. PMID: 28798322; PubMed Central PMCID: PMC5552689. http://www.nature.com/articles/s41598-017-07851-z (ZD)
 • Vilmane A, Skuja S, Roga S, Rasa S,  Nora-Krukle Z, Murovska M. Presence of parvovirus B19 genomic sequences and expression of B19 antigens in tissue from post-mortem individuāls with unspecified encephalopathy. Int. Sci.and practical conference “Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology”, Baltkrievija, Minska.  Sovremennije problemi infekcionnoi patologii celoveka.  Sbornik trudov, vipusk 10, 2017:266-269.
 • Murovska M, Kadisa A, Nora-Krukle Z, Skuja S, Groma V, Lejnieks A. Persistent HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection as trigger factor of rheumatoid arthritis and osteoarthritis development. Int. Sci.and practical conference “Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology”, Baltkrievija, Minska.  Sovremennije problemi infekcionnoi patologii celoveka.  Sbornik trudov, vipusk 10, 2017:261-265.
 • Vilitis O, Merkelovs D, Kozlovs V. Measurement of low concentration of nanosized objects in bioliquids by means of refractrometric methods.  Proc. of Int. Conf. “Medical Physics 2017”, 9-11 November, Kaunas, Lithuania, 2017:134-136.
 • Tarasovs M, Mihailova A, Jurkevičs V, Skuja S, Cauce V, Murovska M, Groma V. Osteoartrīta slimnieku sinoviālās membrānas morfoloģiskās analīzes korelācija ar klīniskajiem un laboratoriskajiem rādītājiem. Rīga 6.–7.aprīlis,  RSU 2017. gada zinātniskā konference: Raksti,  2016:187-195.
2016
2015
 • Kakurina N, Kadisha A, Lejnieks A, Mikazane H, Kozireva S, Murovska M. Use of exploratory factor analysis to ascertain the correlation between the activities of rheumatoid arthritis and infection by human parvovirus B19. Medicina 51, doi: 10.1016/j.medici.2015.01.004. Epub 2015 Jan 282015: 18-24. PMID: 25744771
 • Rivkina A, Holodnuka-Kholodyuk I, Murovska M, Soloveichika M, Lejniece S. Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70(+) and ZAP-70(-) patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemiaExp Oncol. 2015, 37(1):73-6. PMID: 25804237
 • Mihailova M, Logina I, Rasa S, Čapenko S, Murovska M, Krūmiņa A. Thermal quantitative sensory testing in fibromyalgia patients. Proc. Latvian Acad. Sci.;, Sect. B, vol. 69(2015), No 5 (698). 2015:215-222. DOI: 10.1515/prolas-2015-0032
 • Bratslavska O., Kozireva S., Baryshev M., Russev R., Alexandrov M., Uzameckis D., Todorova K., Dimitrov P., Murovska M. Parvovirus B19 infection increases proliferative activity of non-permissive cells. Доклади на Българската академия на науките. 2015; 68(1): 49-58
 • Sominskaya I, Jansons J, Dovbenko A, Petrakova N, Lieknina I, Mihailova M, Latyshev O, Eliseeva O, Stahovska I, Akopjana I, Petrovskis I, Isaguliants M. Comparative Immunogenicity in Rabbits of the Polypeptides Encoded by the 5' Terminus of Hepatitis C Virus RNA. J Immunol Res 2015; 2015:762426. doi: 10.1155/2015/762426. Epub 2015 Nov 2. PubMed PMID: 26609538; PubMed Central PMCID: PMC4644844
 • Ivanov AV, Smirnova OA, Petrushanko IY, Ivanova ON, Karpenko IL, Alekseeva E, Sominskaya I, Makarov AA, Bartosch B, Kochetkov SN, Isaguliants MG. HCV core protein uses multiple mechanisms to induce oxidative stress in human hepatoma Huh7 cells. Viruses. 2015 May 29;7(6):2745-70. doi: 10.3390/v7062745. PubMed PMID: 26035647; PubMed Central PMCID: PMC4488712
 • Rasa S, Chapenko S, Vanaga A, Mihailova M, Logina I, Krumina A, Murovska M. Human Parvovirus B19 Infection Status in Patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia. Collection of Scientific Papers 2014, Research articles in medicine & pharmacy, 2015:55-63
 • Gravelsina S, Sultanova A, Cistjakovs M, Chapenko S, Kalis M, Cunskis E, Murovska M. Human Herpesvirus 6 and Parvovirus B19 Infection in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis and in Practically Healthy Blood Donors. Collection of Scienitific Papers 2014, Research articles in medicine & pharmacy, 2015:64:69
2014
 • Rasa S, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Krumina A, Roga S, Murovska M. No evidence of XMRV provirus sequences in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and individuals with unspecified encephalopathy.PMID: 24531167. New Microbiol. 2014 Jan;37(1):17-24
 • Vilks A, Ozols D, Boka V, Murovska M, Mamaia B. Outcomes of surgical correction of congenital tibia pseudarthrosis depending on the activation of HHV-6/HHV-7 viral infection in a child with neurofibromatosis type-1. PMID: 24749313 [Article in Russian] Anesteziol Reanimatol. 2014 Jan-Feb;(1):61-3
 • Rasa S, Čapenko S, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Roce A, Murovska M. Interleikīna-10 līmenis asins plazmā beta-herpesvīrusu koinfekcijas gadījumā pacientiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu. RSU Zinātniskie raksti 2013.gads, Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2014:204-211
 • Grāvelsiņa S, Čapenko S, Sultanova A, Roce A, Roga S, Cunskis E, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Cilvēka parvovīrusa B19 latenta un aktīva infekcija vairogdziedzera audos pacientiem ar dažāda tipa tireoidītiem. RSU Zinātniskie raksti 2013.gads, Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013:242-247
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Capenko S, Donina S, Ziedina I, Murovska M. Frequency and activity phase of HHV-6 and HHV-7 persistent infection in renal transplant recipients and patients with gastrointestinal cancer. Collection of Scienitific Papers 2013, Research articles in medicine & pharmacy, 2014:54-60
 • Spaka I, Kozireva S, Osmjana J, Spaks A, Sasoveca I, Kashuba E, Kholodnuk I. Investigation of B-cell phenotypes in Epstein-Barr virus infected Burkitt’s lymphoma and lymphoblastoid cell lines. Collection of Scienitific Papers 2013, Research articles in medicine&pharmacy, 2014:70-77
 • Vilks A, Rasa S, Doniņa S, Murovska M, Mamaja B. Potential effect of two different anaesthesia techniques on the activation of HHV-6 and HHV-7 infection on relation to changes in total lumphocyte count and peripheral immune cell distribution after prolonged microvascular free flap surgery. Proc. of Latvian Academy of Sciences. Vol.68, N 5/6. 2014:216-221
 • Krumina A., Vasiljeva G., Ivanovs A., Gintere S., Kovalchuka L., Rasa S., Chapenko S., Murovska M., Viksna L., Logina I. Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encepahalitis and fibromyalgia. British Journal of Medicine & Medical Research, 2014: 4(38): 5866-5877
 • Kozlov V, Avotina D, Kasyanov V, Baryshev M. The effect of cyclic movement of magnets on the sedimentation of magnetic nanoparticles in magnetofection devices: computer simulation. J Separation Science and Technology. Accepted author version posted online: 28 Oct 2014. DOI: 10.1080/01496395.2014.963616
 • Karpov A, Kozireva S, Avotiņa D, Chernobajeva L, Baryshev M. Investigation of nanoparticle distribution formed by therotation of the magnetic system.. Journal of Magnetism and Magnetic Materials N 369, 2014:86–91 (Web of Science)
 • Isguliants M, Barisevs M, Chapenko S, Cistjakovs M, Donina S, Gravelsina S, Holodnuka I, Kadisa A, Kozireva S, Logina I, Nora-Krukle Z, Sultanova A, Murovska M. Infectious disease research at Riga Stradins University. 2-ой Белорусско-Латвийский форум „Наука, инновации, инвестиции”, 11-12 декабря 2014 года г.Минск. 2014:8-10
2013
 • Veinalde R, Ozola A, Azarjana K, Molven A, Akslen LA, Doniņa S, Proboka G, Cēma I, Baginskis A, Pjanova D. Analysis of Latvian familial melanoma patients shows novel variants in the noncoding regions of CDKN2A and that the CDK4 mutation R24H is a founder mutation. Melanoma Res. 2013 Jun;23(3):221-6. doi: 10.1097/CMR.0b013e3283608695; PMID: 23546221
 • Ozola A, Azarjana K, Doniņa S, Proboka G, Mandrika I, Petrovska R, Cēma I, Heisele O, Eņģele L, Streinerte B, Pjanova D. Melanoma risk associated with MC1R gene variants in Latvia and the functional analysis of rare variants. Cancer Genet. 2013 Mar;206(3):81-91. doi: 10.1016/j.cancergen.2013.01.002. Epub 2013 Mar 20.
 • Folkmane I, Čapenko S, Ādamsone I, Folkmane E, Murovska M. Assassment of HHV-6 and HHV-7 in patients after kidney transplantation. Proc. of the Latvian Academy of Sciences. 2013 (nr.1; vol.67): 24-27.
 • Ziediņa I, Čapenko S, Murovska M. Long-term outcome of screening for polyoma BK virus infection in kidney transplant recipients. Proc. of the Latvian Academy of Sciences. 2013 (nr.1; vol.67): 47-51.
 • Shevchuk Z, Yurchenko MY, Darekar SD, Holodnuka-Kholodnuk I, Kashuba VI, Kashuba EV. Overexpression of MRPS18-2 in cancer cell lines results in appearance of multinucleated cells. ActaNaturae, January-March, vol 5, N 1(16) 2013: 85-89.
 • Sultanova A, Chistjakovs M, Chapenko S, Donina S, Murovska M. Possible interference of human beta-herpesviruses-6 and -7 in gastrointestinal cancer development. Exp Oncol. 2013 Jun;35(2): 93-6.
 • Stradins P, Kalejs M, Priedite V, Lacis R, Ozolanta I, Murovska M, Kasyanov V. Fibrobroblast growth on nanofiber material matrices and changes to their mechanical properties. Int J of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, No.3 August 2013: 328-331.
 • Kalejs M, Stradins P, Lacis R, Ozolanta I, Murovska M, Kasyanov V. Search of electrospun nanofiber materials matching the mechanical properties of native aortic valve. Int J of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, No.3 August 2013:261-264.
 • Grāvelsiņa S, Sultanova A, Čapenko S, Cunskis E, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Cilvēka herpesvīrusa 6 un 7 un parvovīrusa B19 izplatība pacientiem ar dažādas patoģenēzes vairogdziedzera slimībām. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 2.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 113-120.
 • Rasa S, Vītols G, Jermolajevs J, Peškova L, Jaunalksne I, Matjušenko N, Ažēna E, Kozlovs V, Doniņa S. Šūnu imunitātes novērtējums pacientēm ar dzimumorgānu audzējiem pēc imūnmodulācijas ar preparātu Glycomune Beta Glucan. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 2.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 128-137.
 • Rasa S, Čapenko S, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Ksenotropā peļu leikozes vīrusam radniecīgā vīrusa, cilvēka herpesvīrusa-6, herpesvīrusa-7 un parvovīrusa B19 saistība ar hroniskā noguruma sindromu/miaļģisko encefalomielītu. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 1.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 242-249.
2012
 • Vilks A, Donina S, Murovska M, Mamaja B. The Differences of postperative period in association with beta-herpesvirus infection activation depending on the anaesthesia method applied for prolonged reconstructive surgeries. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2011 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2012: 48-53.
 • Čapenko S, Kozireva S, Folkmane I, Bernarde K, Rozentāls R, Murovska M. Anemia as a complication of parvovirus b19 infection in renal transplant recipients. Medicina (Kaunas). 2012;48(6):299-304. PMID: 22885363.
 • Groma V, Kazanceva A, Nora-Krukle Z, Murovska M. Oropharyngeal malignant epithelial cell, lymphocyte and macrophage CD44 surface receptors for hyaluronate are expressed in sustained EBV infection: Immunohistochemical data and EBV DNA tissue indices. Pathol Res Pract. 2012 Sep 15;208(9):518-526. Epub 2012 Jul 6.PMID: 22770970.
 • Zayakin P, Ancāns G, Siliņa K, Meistere I, Kalniņa Z, Andrejeva D, Endzeliņš E, Ivanova L, Pismennaja A, Ruskule A, Doniņa S, Wex T, Malfertheiner P, Leja M, Linē A. Tumor-associated autoantibody signature for the early detection of gastric cancer Int J Cancer. 2012 Jun 9.; 137-147. PMID: 22684876.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. An ovarian cancer malignancy risk index composed of HE4, CA125, ultrasonographic score, and menopausal status: use in differentiation of ovarian cancers and benign lesions. Tumour Biol. (2012) 33:1811-1817. PMID: 22696162.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Urinary concentrations of human epidydimis secretory protein 4 (he4) in the diagnosis of ovarian cancer: a case- control study. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4695-4698. PMID: 23167404.
 • Chapenko S, Krumina A, Logina I, Rasa S, Chistjakovs M, Sultanova A, Viksna L, Murovska M. Association of active human herpesvirus-6, -7 and parvovirus B19 infection with clinical outcomes in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Adv Virol. 2012; 2012:205085. PMID: 22927850.
 • Stankevica J, Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Midline involvement as a risk factor for vulvar cancer recurrence. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(10):5237-5240. PMID: 23244142
 • Vainauska D, Kozireva S, Karpovs A, Cistjakovs M, Bariševs M. A novel approach for nucleic Acid delivery into cancer cells. Medicina (Kaunas). 2012;48(6):324-329. PMID: 22885367.
 • Chapenko S, Trociukas I, Donina S, Chistyakov M, Sultanova A, Gravelsina S, Lejniece S, Murovska M. Relationship between beta-herpesviruses reactivation and development of complications after autologus peripheral blood stem cell transplantation. J Med Virol, 2012;84(12):1953-1960. doi: 10.1002/jmv.23412.
 • Spaka I, Birkenfelde R, Kozireva S, Osmjana J, Upmane M, Kashuba E, Kholodnuk (Holodnuka) I. Phetonotypes of B Cells Differ in EBV-positive Burkitt’s Lymphoma Derived Cell Lines. World Academy of Science, Engineering and Technology, December 22-23, Bangkok, Thailand, 2012 (issue 72): 793-796.
2011
 • Carruthers B M, van de Sande M I, De Meirleir K L, Klimas N G, Broderick Gitchell T, Staines D, Powles A P, Speight N, Vallings R, Bateman L, Baumgarten-Austrheim B, Bell D S, Carlo-Stella N, Chia J, Darragh A, Jo D, Lewis, D, Light A R, Marshall-Gradisbik S, Mena I, Mikovits J A, Miwa K, Murovska M, Pall, M L, Stevens S. Myalgic Encephalomyelitis: International Consensus Criteria. J, Intern Med. 2011:327-338. PMID: 21777306.
 • Rivkina A, Vitols G, Murovska M, Lejniece S. Identifying the stage of new CLL patients using TK, ZAP-70, CD38 levels. Exp Oncol. 2011; 33(2):99-103. PMID: 21716207.
 • Macuks R, Baidekalna, I, Donina S. Diagnostic test for ovarian cancer composed of ovarian cancer symptom index, menopausal status and ovarian cancer antigen CA125. Eur J Gynaecol Oncol. 2011; 32(3):286-8. PMID: 21797118.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Comparison of different ovarian cancer detection algorithms. Eur J Gynaec Onc, 2011; (4):408-410. PMID: 21941963.
 • Nora-Krukle Z, Chapenko S, Logina I, Millers A, Platkajis A, Murovska M. Human Herpesvirus 6 and 7 Reactivation and Disease Activity in Multiple Sclerosis. MEDICINA (Kaunas), 2011; 47(10):527-531. PMID: 22186115.
 • Macuks R, Baidekalna I, Avdejeva A, Gritcina J, Donina S. Comparison of Two Novel Biomarker Panels in Ovarian Cancer Diagnosis for Patients with a Pelvic Mass. EJCMO, 2011, 3:(4).
 • Vainauska D, Kozireva S, Karpovs A, Chistyakovs M, Baryshev M. Imroved Technique of Non-viral Gene Delivery Into Cancer cells. World Academy of Science, engineering and technology, An Int J of Sci, Engineering and Technol, Cemal ARDIL, EiC, Bali; October 2011; Issue 58, pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778.
 • Baryshev M, Vainauska D, Kozireva S Karpovs A. New Device For Enhancement of Liposomal Magnetofection Efficiency of Cancer Cells. World Academy of Science, engineering and technology, An Int J of Sci, Engineering and Technol, Cemal ARDIL, EiC, Bali; October 2011; Issue 58, pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778.
 • Logina I, Krumina A, Chapenko S, Rasa S, Chistyakov M, Sultanova A, Murovska M. Pain in chronic fatique syndrome/myalgic encephalomyelitis patients: relation to active HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection/co-infection. European J of Pain, 2011: 127.
 • Gravelsina S, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Sultanova A, Boka V, Cunskis ., Murovska M. Incidence of Human Herpesvirus 6,7, and Parvovirus B19 infection in Patients with Thryoid Gland Disorders. Минск, Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционнои патолоии заболевании человека". Выпуск 4, 2011: 341-346
 • Chapenko S, Ziedina I, Folkmane I, Sultanova A, Rozental R, Murovska M. The impact of Beta-herpesviruses Infection Activation on Early Complications Development Following Renal Transplantation. Минск, Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционнои патолоии заболевании человека". Выпуск 4, 2011: 330-336.
 • Mačuks R, Baidekalna I, Nuķe I, Doniņa S. Role of a combined soluble interleukine-2 receptor alpha (SIL-R2α) and CA-125 serum marker assay for detection of ovarian cancer. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol 65 2011, (No 1/2): 7-12. ISSN 1407-009X.
 • Mamaja B, Petersone S, Jaunberga Z, Klaucane A, Zarina A, Vitols E, Krumina G. Assessment of Two Sedation Methods during Magnetic Resonace Imaging for Children with Neurological Deficiency. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 73-77.
 • Vilks A, Donina S, Murovska M, Mamaja B. The effect of Regional and General Anaesthesia on Activation of beta-Herpesviruses and Immune Response. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 95-99.
 • Rivkina A, Lejniece S, Vitols G, Murovska M. The Thymidine Kinease’s Level Correleation with Different Clinical Parametrs of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 29-34.
 • Holodnuka I, Kozireva S, Rivkina A, Lejniece S, Murovska M, Imreh S. Transcription of B-cell Surface Chemokine Receptors CCR1 and CCR2 in EBV-negative Malignant and EBV-positive Non-malignant B-cell Lines. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 122-127.
 • Donina S. Immunosupresive Effects of HHV-6 and HHV-7: Clinical Importance. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 6-8.
 • Jaunalksne I. HHV-6/HHV-7 Similarities and Differences. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 8-10.
 • Logina I, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Murovska M. Herpesviruses Infection and Diseases of Nervous System. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 10-15.
 • Rasa S, Chapenko S, Krumina A, Chistjakovs M, Viksna L, Logina I, Gintere S, Murovska M. Role of Beta-herpesviruses Infection in the Development of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Enchephalomyelitis. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 16-20.
 • Folkmane I, Chapenko S, Adamsone I, Folkmane E, Sultanova A, Murovska M, Rozentals R. Assasment of HHV-6 and HHV-7 in Patients After Kidney Transplantation: Impact on Clinical and Immune Parameters. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 20-24.
 • Trociukas I, Chapenko S, Sultanova A, Gravelsina S, Chistjakovs M, Donina S, Lejniece S, Murovska M. Relationship Between Beta-herpesviruses Reactivation and Complications Development after Peripheral Blood Stem Cell Transplantation. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 25-29.
 • Spaks A, Birkenfelde R, Spaka I, Rivkina A, Upmane M, Sasoveca I, Lejniece S, Kalnina V I, Holodnuka I. Presence of HHV-6A, HHV-7B and RBV DNA in Peripheral Blood of Primary Chronic Lymphocytic Leukemia Patients and its Influence on B-Cell Subpopulation Profile. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 30-35.
 • Donina S, Jaunalksne I, Chapenko S, Sultanova A, Chistjakovs M, Murovska M. Cellular Immune Response in HHV-6/-7 Infected Gastrointestinal Cancer Patients. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 36-40.
 • Vilks A, Rasa S, Donina S, Chapenko S, Mamaja B, Murovska M. Effect of General and Regional Anaesthesia on Activation of Beta-herpesviruses, Immune Response and Postoperative Period in Prolonged Reconstructive Surgeries. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 41-45.
 • Kadisa A, Nora-Krukle Z, Kozireva S, Studers P, Lejnieks A, Murovska M. Frequency of HHV-6 and HHV-7 Infection Markers in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis patients. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 46-50.
 • Nora-Krukle Z, Sultanova A, Gravelsina S, Chapenko S, Boka V, Cunskis E, Murovska M. Association of HHV-6 and HHV-7 With Diseases of Thyroid Gland. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 57-61.
 • Vitols G, Peskova L, Rudevica Z, Jermolajevs J. Usage of Natural Glycopeptide for Treatment of Herpesviruses Infection. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 62-66.
 • Kalnina V I. Antiviral Agents Active Against HHV-6 and HHV-7. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 66-69.
 • Vilks A, Rasa S, Krustiņš J, Murovska M, Mamaja B. The Detection of Beta-Herpesvirus Infection in Patiens undergioing Reconstructive Flap Surgeries and Its Association with the nearest Postperative Period Course. Acta Chirurgica Latviensis, 2011: 104-110.
 2010
 • Bratslavska O, Kozireva S, Uzameckis D, Russev R, Murovska M. Parvovirus B19 infection in non-permisive cells: primary sinovial fluid cells and epithelial-like cells of HOS TE85 cell line. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2010: 89-95.
 • Macuks R, Baidekalna I, Gritcina J, Avdejeva A, Donina S. Apolipoprotein A1 and transferrin as biomarkers in ovarian cancer diagnosis Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10): 16-20.
 • Kakurina N, Kadisa A, Lejnieks A, Mikazane H, Kozireva S, Murovska M. The Usage of Exploratory Factor Analysis for determination of the association between human parvovirus B19 infection activity and Rheumatoid arthritis clinical activity. Medicina (Kaunas).

Patenti

 • Patent number 15583. Differential refractometer for measuring refractive index of liquids/ Kozlovs, V., Svirskis, Š., Merkulovs, D. Patent holder: Rīga Stradiņš University. Patent publ. date 2 Feb 2021; IPC: G01N 21/41 (LV)
 • Pat. LV14703B. Olnīcu vēža riska noteikšanas paņēmiens sievietēm ar veidojumu dzemdes piedēkļu rajonā. Ronalds Mačuks, Simona Doniņa; īpašnieki: Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. Patenta publ. datums: 20.12.2013.; pieteikums Nr. P-13-55 (LV), pieteikuma datums: 02.05.2013.
 • Pat. LV 14644 B. Krēms psoriāzes izraisītu patoloģisku ādas izmaiņu ārstēšanai.  Jevgeņijs Jermolajevs, Lilija Peškova, Guntis Vītols, Jana Jankovska. Īpašnieks: Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.06.2013.; Pieteikuma nr. P-12-184. Pieteikuma datums 29.11.2012., pieteikuma publikācijas datums 20.03.2013.
 • Pat. LV 14595 B. Telpiski sakārtotas šūnu struktāuras izveidošanas paņēmiens no dzīvotspējīgām pieauguša cilvēka šūnām/ Vladimirs Kozlovs, Andrejs Karpovs, Viktorija Priedīte, Dace Avotiņa, Pēteris Stradiņš, Mārtiņš Kalējs, Vladimirs Kasjanovs, Vladimirs Mironovs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ. datums 20.02.2013. Pieteikuma Nr. P-12-78 (LV), pieteikuma datums 17.05.2012., pieteikuma publikācijas datums 20.10.2012.
 • Pat. LV 14500 B. Uztura bagātinātājs ar pretvīrusu, pretvēža hepatoprotektorām un imūnmodulējošām īpašībām / Guntis Vītols, Lilija Peškova, Jevgeņijs Jermolajevs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.11.2012. Pieteikuma Nr. P-11-173 (LV), pieteikuma datums 21.12.2011., pieteikuma publikācijas datums 20.04.2012.
 • Pat. LV 14505 B. Glikopeptīdu sastāvs, kas izdalīts no Lactobacillus Helveticus un tā iegūšanas paņēmiens / Guntis Vītols, Lilija Peškova, Jevgeņijs Jermolajevs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.12.2012. Pieteikuma Nr. P-11-170 (LV), pieteikuma datums 07.12.2011., pieteikuma publikācijas datums 20.04.2012.

Aparatūra

1111_RTU_use_science_logo_big.png