Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Technical Assistant

Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

2013 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

Education and training

1997 - 2000

Doctoral thesis , Diagnostic and treatment of halitosis

Riga Stradiņš University Departament of Oral Pathology

1992 - 1997

Doctor's degree

Latvian Medical Academy

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 • 1.DagnijaRostoka, JutaKroiča, AigarsReinis. Microbiological PCR Examination of a Clinical Material in Halitosis Patients. 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Lithuania, Vilnius, May 10-12, 2012. P.50.
 • 2.DagnijaRostoka, JutaKroiča, AigarsReinis, IngusSkadiņš, NatālijaBērza. Mikrobioloģiskaklīniskāmateriālaizmeklēšanaar PĶR halitozesslimniekiem. RSU Zinātniskākonference, 2012.gada 29.-30.marts. P.185.
 • 3.Rostoka D., Kroica J., Reinis A., Kuznecova V. Periodontal pathogenic bacteria diagnostic methods for halitosis patients in Latvia. Clinical Microbiology and Infectious diseases 2009, R2193.
 • 4.Rostoka D., Kroiča J., Kuzņecova V., Treimane R., Reinis A. Etiology and incidence of halitosis in Latvia, Clinical Microbiology and Infection, 2003, Vol. 9, Suppl. 1, p123.
 • 5.Rostoka D., Kroiča J., Īriste V., Reinis A., Kuzņecova V. Dažāduēteriskāseļļassaturošulīdzekļuefektivitātehalitozesārstēšanā. RSU 2009.gada Medicīnasnozareszinātniskāskonferencestēzes. 72. lpp.
 • 6.Kroiča J., Rostoka D., Reinis A., Kuzņecova V.,Treimane R., Strautmane N., Žīgurs G. Candida albicans adherence zobuprotezēšanāizmantojamiemmateriāliem. RSU 2003.gada Medicīnasnozareszinātniskāskonferencestēzes.
 • 7.Rostoka D., Kroiča J., Reinis A., Kuzņecova V. Zobukariess un siekaludiagnostiskietesti. RSU 2002.gada Medicīnasnozareszinātniskāskonferencestēzes. 143. lpp.
 • 8.Kroiča J., Reinis A., Kuzņecova V., Treimane R., Rostoka D., Strautmane N., Žīgurs G. Experimental study of Candida albicans adherence to denture soft lining materials 5th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases "Towards optimal diagnostics and management". 2002. Abstract 51.pp.
 • 9.Rostoka D., Kroiča J., Kuzņecova V., Reinis A. Halitoze, tāsetioloģija un diagnostika. RSU 2002.gada Medicīnasnozareszinātniskāskonferencestēzes. 142. lpp.
 • 10.Rostoka D., Rozenblats A., Kroiča J., Kuzņecova V., Reinis A. ZobukāriessizplatībajauniemcilvēkiemLatvijā, kāriessizraisošomikroorganismudiagnostikasiekalās. Pasauleslatviešuārstu 4. kongress. 2001. Tēzes 153.lpp.
 • 11.Rostoka D., Rozenblats A., Kroiča J., Kuzņecova, Reinis A. HalitozessastopamībaLatvijā, tāsdiagnostika un saistībaarcitāmorganisma un mutes dobumapatoloģijām. Pasauleslatviešuārstu 4. kongress. 2001. Tēzes 153.lpp.
 • 12.Rostoka D., Reinis A., RozenblatsSiekalasunzobukariess, diagnostiskietestizobārstniecībaspraksē. OtraisLatvijasZobārstniecībaskongress. 2000. Tēzes 68.lpp.
 • 13.Rostoka D. Halitozesdiagnostikaunārstēšana. PirmaisLatvijasZobārstniecībaskongress. 1998. Tēzes

Supervised study course

Oral Microbiology

Lectured study course

Oral Microbiology

Publications

Research articles​​

Influence of antibiotic-impregnated biomaterials on inflammatory cytokines / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.177-184. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.2478/prolas-2019-0028

Mutes mikrobioma īpatnības bezdūmu tabakas lietotājiem / S.Miļuna, D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, V.Priedīte, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 284.-291.lpp.

The level of inflammatory cytokines and antimicrobial peptides after composite material implantation and contamination with bacterial culture / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // Engineering Materials and Tribology XXV : selected, peer reviewed papers from the 25th International Baltic Conference of Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB) (Riga, Latvia, Nov.3-4, 2016). - Zurich, 2017. - P.245-250. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The oral microbiome of smokeless tobacco users in Latvia / D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.1/2 (2017), p.33-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid and polycaprolactone polymers saturated with antibiotics / J.Kroiča, I.Skadiņš, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.220-226. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālā mikroflora un tās nozīme ārpus mutes lokalizētu slimību etioloģijā / J.Kroiča, D.Rostoka, A.Reinis, I.Skadiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 27.-34.lpp.

Abstracts​​

Smokeless tobacco (snus) users and smokers premalignant lesions in oral cavity : a pilot study / M.Pilmane, J.Kroica, D.Rostoka ...[et al.] // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.27.

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību 15% antibakteriālā efektivitāte in vitro / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 336.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher