Skip to main content

Books

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Supervīzija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2017 - Present

Psychologist, art therapist

SIA Klīnika "Piramīda", Riga (Latvia)

To provide psychological assistance to the clinic visitors, to assist the clinic staff in dealing with the patient problems

2014 - Present

Rīga Stradiņš University, Head of the Study Programme "Psychology"

Faculty of Communication

2006 - Present

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

2003 - Present

Head of the Department

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

1991 - 2007

psychologist, teacher of psychology

Agenskalns State Gymnasium

2000 - 2003

Psychologist

centr of social rehabilitation "Viktorija"

1998 - 2000

psychologist

Malpil's higher school

1996 - 1999

lecturer

School of Public Health

Education and training

2006 - 2009

Professional Master’s degree in Health Care / qualification of Art therapist

Rīga Stradiņš University

1995 - 1999

Dr. psych.

University of Latvia

1996 - 1998

Master's degree in psychology / qualification of psychologist

The University of Latvia

1993 - 1996

Bachelor's degree in psychology / qualification of asistant of psychologist

University of Latvia

1994 - 1995

Master's degree in pedagogy

University of Latvia

1987 - 1992

Diploma of higher education in biology / qualification of physiologist

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

 

1994.-1999. Institute of Social Relations "Attistiba", basic education in psychotherapy.

1993.-1998. School of psychotherapy in France "EFAPO", certificate of psychotherapist in psychoorganic analysis

 

 

Field of research

 

 

  • Monetary behaviour, money psychology, value
  • emotion
  • dance movement therapy

 

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Psychology

Supervised study course

Basics of Psychiatry and Narcology

Conflict Management and Personnel Counselling

Developmental Psychology

Evolutionary Psychology

General psychology II

History of Supervision and Theories

Introduction to Legal Psychology

Leadership Theories and Diversity Management

Observation practice

Paedagogic Psychology

Personality Psychology

Psychological Counselling (Individually and Systemic Approach)

Psychology of Communication

Psychology of Communication and Cooperation

Psychology of Emotions

Psychology of management and conflicts

Psychophysiology

Social psychological training

Stress Management

Trends in Psychotherapy

Work Psychology

Communication Psychology

Development of psychological strategies in practice

Educational Psychology

Family Psychology

Family Psychology and Basics of Family Counselling

Interpersonal Communication and Internal Communication

Introduction into Military Psychology

Introduction into Religion Psychology

Introduction to Environmental Psychology

Professional Psychology

Psychological Counselling

Psychologist_s Professional Work and Ethics

Psychology of Personality and Development

Qualification exam

Regulation and Health of Human Bodily Functions

Social Psychology

Lectured study course

Bachelor’s Work

Conflict Management

Development of psychological strategies in practice

History of Supervision and Theories

Legal Conflictology and Mediation

Observation practice

Personality Analysis in Practice

Personality Psychology

Psychological Basis of Advertising

Psychological Counselling (Individually and Systemic Approach)

Psychological counselling in practice

Psychology of Communication

Psychology of Personality and Development

Psychophysiology

Qualification exam

Regulation and Health of Human Bodily Functions

Social psychological training

Stress Management

Trends in Psychotherapy

Basics of Entrepreneurship

Current Research in Psychology Within the Context of Health Care and Interdisciplinary Approach

Master’s Thesis

Master’s Thesis Development and Defense

Medical and Legal Problems in Communication

Psychologist_s Professional Work and Ethics I

Psychology of Communication and Cooperation

Psychology of management and conflicts

Supervisor_s Professional Work

Bachelor’s Thesis

Conflict Management and Personnel Counselling

Labour and Human Rights

Medical and Legal Problems of Communication

Psychological Counselling

Research in Psychology

Supervised and reviewed student research papers

 

 

Supervised:

doctoral theses: 2

Master's theses: 12

qualification papers: 10

Reviewed:

doctoral theses: 0

Master's theses: 20

qualification papers: 15

 

Projects

 

 

Researcher: project "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)", apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).

 

Memberships

 

Member of latvian association of professional psychologist

 

Publications

 

Research articles​​

 

Mihailova, Sandra. Comparison of adolescent's values : Riga and Vidzeme region / S.Mihailova, K.Martinsone, A.Pipcane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.01006, [12 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196801006

Ivzāns, Igors. Association between pathological personality traits and defense mechanisms in healthy sample : a pilot study results / I.Ivzāns, S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 72.-83.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Komunikācijas psiholoģija [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Nacionālā enciklopēdija [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2018. - Šķirklis Nr.1107, [6 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 26.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/1107

Students' social activities, values, meaningfulness of life and self-confidence / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, M.Sokola-Nazarenko // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 115.-128.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Ivzāns Igors. Relationship between pathological personality traits and defense mechanisms in the community sample of russian-speaking adult inhabitants of Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Ivzans, S.Mihailova // Acta Psychopathologica [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.6 (2017), article No.82, [8 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://psychopathology.imedpub.com/relationship-between-pat…

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas bakalaura studiju programma un tās attīstības raksturojums / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 27.-33.lpp.

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas studiju izveides konteksts / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 23.-26.lpp.

Mihailova, Sandra. Socioloģijas un psiholoģijas katedra / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 45.-47.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Mihailova, Sandra. Katra konference - jauns pagrieziena punkts mākslu terapijas attīstībā / S.Mihailova // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 32.-36.lpp.

Mihailova, Sandra. Nabadzība un pārticība Vidzemes pedagogu skatījumā = Poverty and prosperity viewed by the Vidzemes teachers / S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 447.-457.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Tretjakova, Indra. Childhood emotional experience within the family relation to the current partnership and the desire to have children [Elektroniskais resurss] / I.Tretjakova, S.Mihailova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00003. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tretjakova, Indra. Bērnības emocionālās pieredzes ģimenē saistība ar pašreizējām partnerattiecībām un vēlmi radīt pēcnācējus / I.Tretjakova, S.Mihailova // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 88.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetary and marital satisfaction as factors facilitating birth-rate in latvian families / S.Mihailova, I.Tretjakova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00024-p.1-00024-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

 

Abstracts​​

 

Danilov, Igor Val. Unconscious social interaction as the main driver of human values formation / I.V.Danilov, S.Mihailova, V.Perepjolkina // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7.

Ļevina, Jeļena. Social activities of Latvian students living in cities and countryside / J.Levina, K.Martinsone, S.Mihailova // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.117.

Mihailova, Sandra. Comparison of adolescent’s values : Riga and Vidzeme region / S.Mihailova, A.Pipcane // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.89.

Mihailova, Sandra. Krievvalodīgo skolēnu vērtības : Baltijas valstu salīdzinājums / S.Mihailova, V.Perepjolkina // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 295.lpp.

Mihailova, Sandra. Studentu internetatkarība : 2011. un 2017. gads / S.Mihailova // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 350.lpp.

Paipare, Mirdza. Trauma and its rehabilitation in music therapy practice [Elektroniskais resurss] / M.Paipare, S.Mihailova // 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership fo All (ICLEL 2017) (Porto, Portugal, Sept.12-14, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Porto, 2017. - p.54. - Resurss aprakstīts 2018.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_9ccf427c6ef14b28b4c22…

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Mihailova, Sandra. Latvijas jauniešu finanšu lietpratības psiholoģiskie aspekti / S.Mihailova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 281.lpp.

The dynamics of value system in 1998 and 2015: longitudinal research in Latvia / M.Sokola-Nazarenko, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Levina, E.Karsa // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.111.-112.

Ļevina, Jeļena. Jauniešu vērtību dzimumatšķirības un specifika latviešu un krievu etnolingvistiskajās grupās / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.lpp.

Mihailova, Sandra. Emocionāli labvēlīgas vides nozīme partnerattiecību ilgtspējībai un pēcnācēju radīšanai / S.Mihailova, I.Tretjakova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 388.lpp.

Mihailova, Sandra. Iekšējā drošība – viens no būtiskiem drošības izjūtas faktoriem [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 53.-55.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailova, Sandra. Psychologic aspects of monetary behaviour among Latvian youth / S.Mihailova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.43-44.

 

Books and brochures​​

 

Mihailova, Sandra. Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes / S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 7.nod., 239.-253.lpp.

Psihoneiroimunoloģija / S.Mihailova, M.Lielā, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 10.1.nod., 306.-313.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) [Elektroniskais resurss] : aktualizēts izdevums / autori: K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2018. - 118 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodo…

Pāvulēns, Jānis. Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / J.Pāvulēns, K.Mārtinsone, S.Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. I.Ivanova, Dr.paed. S.Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mihailova, Sandra. Supervīzijas vēsture un teorijas / S.Mihailova, Z.Kronberga, Dz.Zariņa // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.2.nod., 28.-48.lpp.

Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, Dr.psych., S.Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: M.Zakriževska, Dr.psych., L.Deklava, Dr.med. ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Mihailova, Sandra. Sāpju mērīšana, menedžments un pārvarēšanas sekmēšana / S.Mihailova, A.Ošleja // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.7.nod., 181.-192.lpp.

Mihailova, Sandra. Uz klientu centrētā psihoterapija / S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 196.-220.lpp.

Pīlēna, Anita. Psihoorganiskā analīze / A.Pīlēna, S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 267.-294.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Mihailova, Sandra. Emocijas / S.Mihailova // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 5.nod., 171.-196.lpp.

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod., 197.-215.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Dite Liepa
Vice-Dean, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Director of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Director of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Director of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Vita Savicka
Academic Staff
Diāna Kiščenko
Academic Staff, Researcher
Lāsma Šķestere
Researcher, Academic Staff
Ieva Puzo
Dean, Lead Researcher
Jānis Juzefovičs
Lead Researcher
Līga Ozoliņa
Director of Study Programme, Director of study programme (acting), Vice-Dean, Researcher, Academic Staff