Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020 - pašlaik

Docents

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2017 - pašlaik

Prodekāns

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2017 - 2020

Lektora p.i.

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2017 - 2017

Vecākais eksperts

LR Veselības ministrija, Projektu vadības nodaļa

2015 - 2017

Psihiskās veselības veicināšanas nodaļas vadītājs

Slimību profilakses un kontroles centrs

2015 - 2015

Slimību profilakses nodaļas vadītāja vietnieks

Slimību profilakses un kontroles centrs

2012 - 2015

Sabiedrības veselības analītiķis

Slimību profilakses un kontroles centrs, Atkarību slimību riska analīzes nodaļa

2011 - 2012

Sabiedrības veselības analītiķis

Nacionālais veselības dienests (pēc Veselības ekonomikas centra reorganizācijas), Atkarību slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa

2009 - 2011

Sabiedrības veselības analītiķis

Veselības ekonomikas centrs (pēc Zāļu cenu valsts aģentūras reorganizācijas), Atkarību slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa

2009 - 2009

Sabiedrības veselības analītiķis

Zāļu cenu valsts aģentūra (pēc Sabiedrības veselības aģentūras reorganizācijas), atkarību slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa

2008 - 2009

Sabiedrības veselības analītiķis

Sabiedrības veselības aģentūra, Psihiatrijas metodiskās vadības un epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa

Izglītība

2015 - 2019

Zinātniskais doktora grāds medicīnā, sabiedrības veselības un epidemioloģijas apakšnozarē

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2015

Doktora studiju programma "Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2009

Bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

18.10.2019. Dalība RSU MF Psihiatrijas un narkoloģijas katedras un Latvijas psihiatru asociācijas organizētajā seminārā "Suicīdu riska mazināšana - būtiska problēma un iespējamie risinājumi Latvijā" /sertifikāts/

 

25.04.2019.-27.04.2019. Dalība 5. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" /sertifikāts/

 

01.04.2019.-03.04.2019. Dalība RSU starptautiskajā konferencē "Zināšanas praksei" medicīnas un veselības aprūpes nozarē ar zinātniski darbu /sertifikāts/

 

10.10.2018.-12.10.2018. Dalība 7. starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība. Veselība. Labklājība." /apliecinājums/

 

19.04.2018.-21.04.2018. Dalība 4. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" /sertifikāts/

 

10.01.2018.-12.01.2018. Dalība docētāju Ziemas skolā par studiju kursa dizainu /apliecinājums/

 

27.02.2017. – Dalība apmācībās “Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana” /sertifikāts/

 

22.05.2015. – Dalība apmācībās „No speciālista par vadītāju”. /sertifikāts/

 

22.01.2015. – Dalība apmācībās „Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”. /sertifikāts/

 

06.11.2014. – Dalība seminārā „Narkotisko vielu pārdozēšana un rīcība to pārdozēšanas gadījumā. Naloksons. Eksprestestēšana un rezultāta interpretācija”. /sertifikāts/

 

03.10.2014. – Dalība apmācībās “Eiropas Savienības dokumentu izstrāde, informācijas plūsma un menedžments” (ESVIS lietotājs – eksperts). /sertifikāts/

 

27.-30.08.2014. – Dalība 15 Eiropas simpozijā par pašnāvībām un pašnāvniecisku uzvedību Igaunijā, Tallinā ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

15.04.2014. – Dalība apmācībās „Eiropas Savienības institucionālais ietvars un likumdošana” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros. /sertifikāts/

 

10.-11.2014. - Dalība Rīgas Stradiņa universitātes 13. Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

8.11.2013. – Dalība konferencē „Bērnu un pusaudžu pašnāvības Latvijā: situācija, riska faktori un uz pierādījumiem balstīti risinājumi” /sertifikāts/

 

23.-25. 2013. Dalība Pirmajā pasaules kongresā par bērnu un jauniešu veselību ietekmējošajiem paradumiem Portugālē, Vizejā ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

30.04.2013. - Dalība konferencē „Pusaudžu veselība Latvijā” /sertifikāts/

 

18.04.2013. – Dalība seminārā „Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunām psihoaktīvajām vielām aktualitātes un problēmu risinājumi Latvijā” /sertifikāts/

 

21.-22.03.2013. - Dalība Rīgas Stradiņa universitātes 12. Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

28.03.2013. – Dalība profesionālās pilnveides programmā „Suicīdu krīzes vadīšana” /sertifikāts/

 

19.12.2012. – Dalība apmācībās „Darba izpildes plānošana: individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana NEVIS” /sertifikāts/

 

12.10.2012. – Dalība konferencē „Depresija – dažādi skatījumi, vienoti risinājumi” /sertifikāts/

 

29.-30.03.2012. - Dalība Rīgas Stradiņa universitātes 11. Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

16.02.2012. – Dalība mācību kursā „Datu analīze ar MS Office Excel 2007” /sertifikāts/

 

14.-15.2011. - Dalība Rīgas Stradiņa universitātes 10. Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

15.-17.03.2011. - Dalība mācību kursā „Introduction to ArcGIS (2) version 10” /sertifikāts/

 

1.-2.03.2011. - Dalība mācību kursā „Introduction to ArcGIS (1) version 10” /sertifikāts/

 

12.,17.12.2010. - Dalība mācību kursā „Ievads statistiskajā analīzē izmantojot SPSS Statistics” 16 stundu apjomā /sertifikāts/

 

10.–12.10.2010. Dalība vieslekciju un nodarbību ciklā „Uzliesmojuma epidemioloģiskā izmeklēšana” /sertifikāts/

 

13.05.2010. Dalība seminārā „Narkotiku pārdozēšana un tās sekas. Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā” /sertifikāts/

 

31.03.2010. Dalība konferencē „Datu un pētījumu izmantošana tabakas kontroles politikas veidošanā” /sertifikāts/

 

8.03.2010. Dalība Rīgas Stradiņa universitātes 9. Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu. /sertifikāts/

 

19.06.2009. Dalība Sabiedrības veselības konferencē /sertifikāts/

 

28.03.2008. Dalība konferencē „Sabiedrības veselība Latvijā” /sertifikāts/

 

12.–13.11.2007. Dalība Vācijas Oberfrankenas apgabala Bareitas psihiatrijas un psihoterapijas klīnikas izglītības seminārā „Psihoterapija, ekonomika psihiatrijā un atkarības” /sertifikāts/

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Pašnāvību epidemioloģija un asociētie riska faktori;
  • Pašnāvnieciskās uzvedības epidemioloģija un asociētie riska faktori;
  • Sabiedrības psihisko veselību raksturojošie epidemioloģiskie rādītāji;
  • Vardarbība pret bērniem, vardarbības riska faktori un sekas uz veselību un labklājību.

 

Docētie studiju kursi

Sabiedrības veselība

Bakalaura darbs

Epidemioloģija

Globālās problēmas sabiedrības veselībā

Integrēto veselības un sociālo pakalpojumu vadība

Kursa darbs

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Maģistra darbs

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselības pamati

Sabiedrības veselības teorija

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Veselības veicināšanas politika un prakse

Pētniecības metodoloģija un epidemioloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

​bakalaura darbi: 5

maģistra darbi: 2

Recenzētie:

bakalaura darbi: 8

 

Projekti

 

Vecākais eksperts; darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākums "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi".

 

Projekta vadītājs Latvijā; ​projekts "Joint Action on Mental Health and Well-being (MH-WB)" (Eiropas Komisijas Vienotas rīcības projekta garīgajā veselībā un labklājībā)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2019. - šim brīdim. Pasaules Veselības organizācijas Sadarbības centra profesionālajā veselības aprūpēs izglītībā līdzvadītājs.

 

2013. - šim brīdim. Latvijas sabiedrības veselības asociācijas valdes loceklis.

 

2012. – 2017. Pasaules Veselības organizācijas sadarbības partneris garīgās veselības jomā.

 

2011. – 15.05.2017. Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas Garīgās veselības un labklājības ekspertu grupā.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Kiberņirgāšanās izplatība Latvijas skolēnu vidū saistībā ar sociāli demogrāfiskiem faktoriem un ņirgāšanos skolā / E.Kvante, T.Pulmanis, I.Gobiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 215.-222.lpp.

 

Self-reported suicide attempts and exposure to different types of violence and neglect during childhood : findings from a young adult population survey in Latvia / T.Pulmanis, L.Springe, A.Villeruša ...[et al.] // Scandinavian Journal of Public Health. - Vol.44, No.4 (2016, June), p.411-417. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours in Latvia in 2010 : a population-based study / E.Rancans, T.Pulmanis, M.Taube, L.Spriņģe ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.70, No.3 (2016), p.195-201. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarība ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / T.Pulmanis, M.Trapencieris, L.Spriņģe, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 197.-205.lpp.

Latvijas jauniešu psihoemocionālo traucējumu saistība ar bērnībā pieredzētu vardarbību ģimenē / L.Spriņģe, K.Vulāne, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.-285.lpp.

Vesels! : [par veselības platformas Vesels! virzieniem un labās prakses piemēriem] / Dz.Mozgis, I.Straume, T.Pulmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 6.-10.lpp.

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 300.-307.lpp.

Pašnāvnieciskās uzvedības mūža prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu grupās Latvijā / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 167.-172.lpp.

Vardarbībā gūtās traumas skolas vecuma bērniem Latvijā : demogrāfiskais raksturojums, ievainojumu veidi un traumas gūšanas vieta / L.Spriņģe, M.Vegnere, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 235.-241.lpp.

Ģimenes, vardarbības un psihoemocionālo faktoru sakarības ar pašnāvības mēģinājumiem 13-18 gadus vecu skolēnu vidū / T.Pulmanis, M.Taube, K.Pulmane, M.Trapencieris // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 183.-192.lpp.

Taube, Māris. Latvijas iedzīvotāju garīgā veselība ekonomiskās lejupslīdes gados – rīcība un perspektīvas : [par Latvijas garīgās veselības galvenajām tendencēm un attīstības perspektīvām] / M.Taube, T.Pulmanis, A.Pelne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2012), 13.-17.lpp.

Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes skolēnu vidū / J.Skrule, T.Pulmanis, M.Taube, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.-356.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Adolescent Self-Reported Lifetime Gender-Specific Suicidal Ideation in Latvia: Association with Peer-Related Factors / T.Pulmanis, L.Springe, M.Taube ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences: Knowledge for Use in Practice (Riga, Latvia, April 1-3, 2019) : Abstracts. - RSU, 2019. - P.675.

 

Suicides and Suicidal Behaviours in 21st Century in Latvia / E.Rancans, T.Pulmanis, A. Kivite // WPA Inter Zonal Congress (Vilnius, Lithuania, 2017) : Electronis Abstract Book.

 

Association between adolescent self reported lifetime suicide attempts and use of synthetic cannabinoids and other addictive substances in Latvia / L.Springe, M.Taube, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.103.

 

Association between exposure to physical and emotional neglect in childhood and self- reported lifetime suicide attempts in Latvian youth / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.96.

Pulmanis, Toms. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarības ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 103.lpp.

Association between exposure to family violence in childhood and self-reported lifetime suicide attempts in Latvian youth : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // European Journal of Epidemiology. - Vol.28, Suppl.1 (2013), p.S213-S214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicide attempts in Latvia : family related factors : [abstract] / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Atención Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013, May), p.123. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pulmanis, Toms. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 126.lpp.

Pašnāvniecisko tieksmju prevalence 15-16 gadus veciem pusaudžiem Latvijā / T.Pulmanis, M.Taube, M.Trapencieris, M.Vegnere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 199.lpp.

Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicidal behaviours in Latvia / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 53.-54.lpp.

Neirožu un depresijas slimnieku aprūpe ģimenes ārstu praksēs / M.Taube, E.Rancāns, T.Pulmanis, J.Vrubļevska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 69.lpp.

Pulmanis, Toms. Duālo psihisko slimību izplatība ārstēto narkotiku lietotāju vidū Latvijā / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 131.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Pulmanis, Toms. Sabiedrības veselības un veselību ietekmējošo paradumu epidemioloģiskais aspekts / Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 2.1.nod., 58.-68.lpp.

 

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2016. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / K.Šica, T.Pulmanis, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2017. - 57 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

 

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2015. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, S.Jepeniņa, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2016. - 63 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

 

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2014. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, S.Jepeniņa, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2015. - 58 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2013. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2014. - 53 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2012. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2013. - 61 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2011. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2012. - 84 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, M.Taube, A.Pelne. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2011. - 67 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Garīgā veselība Latvijā 2009. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / M.Taube, A.Pelne, T.Pulmanis ...[u.c.]. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2010. - 58 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Vadītie studiju kursi

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore