Skip to main content

Work experience

2018 - Present

lecturer

Statistics Unit

2019 - Present

Scientific advisor

Statistics Unit

2008 - 2018

Lecturer

Faculty of Medicine, Department of Physics

1997 - 2008

Senior Economist in Planning and Financial Analysis Department (2008)

Latvijas Hipoteku un Zemes Banka

1995 - 1997

Secretary

University of Latvia, Hydro-ecology Institute

1986 - 1995

Senior Engineer

Medical Academy of Latvia, Medical Physics department

1983 - 1986

Category I Engineer - Constructor

“Radiotehnika” design office “Orbita”, A. Popov radio factory

1979 - 1983

Engineer

“Alfa” central laboratory

Present

Lecturer

Faculty of Medicine, Statistical Unit

Present

Research Advisor

Faculty of Medicine, Statistical Unit

Education and training

1978 - 1979

Masters of Physics

University of Latvia, Physics and Mathematics Department

Achievements

Supervised study course

Biometry for Nutrition Specialists

Course

 

Statistikas datu apstrāde R programmā 02.05.2019. - 30.05.2019.

RSU Zinātnes nedēļa 2019 01.04.2019. - 02.04.2019.

Vieslekcijas par testu izstrādi un adaptāciju 02.01.2019. - 03.01.2019.

Fizikālie redzes orgānu funkcionēšanas pamati un to diagnostikas un terapijas metodes 13.04.2018.

Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati 10.04.2018. - 29.08.2018.

Vieslekcija par cēloņsakarībām klīniskajos pētījumos 05.10.2017.

Lectures on Statistical Issues in Clinical Trials 02.10.2017. - 04.10.2017.

Vieslekcija par klīniskajiem pētījumiem 02.10.2017.

Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties? 10.01.2017. - 24.01.2017.

 

Biometry for Nutritionists

Biostatistics

Mathematical Statistics I

Mathematical Statistics II

Research Data Processing

Lectured study course

Basics of Biostatistics

Biostatistics

Mathematical Statistics I

Mathematical Statistics II

Research Data Processing

Projects

 

 

Leading researcher: project "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" apakšprojekts Nr.9.1.3.​".

RSU,PVO Latvijā s pētījuma projekts Nr.59-22/2019/0095 "Latvijas grūtnieču uztura paradumi un to ietekmējošie faktori".

ESF fundamentālais un lietišķais pētījumu projekts Nr. Izp-2018/1-0149 “Starpdisciplinārs pētījums par iekaisuma izraisītu locītavu slimību ietekmi uz neirokognitīvo funkciju”

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts "Liekais svars, uztura paradumi un D vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji grūtniecības laikā".

 

Publications

 

Development of sepsis in relation to serum biomarkers concentration like intercellular adhesion molecule-1, macrophage migration inhibitory factor, plasminogen activator inhibitor-1 and soluble Fas ligand/Linda Bara, Jelena Eglite, Peteris Oss, Vinita Cauce, Elvira Hagina, Sandra Gintere, Ludmila Viksna and Angelika Krumina //Clinical Practice (2019) 16(S1), 1361-1367 1361ISSN 2044-9038. Web of Science un/vai Scopus. DOI: 10.4172/clinical-practice.1000402.

 

Assessment of shoulder girdle elevation motion using daid smart shirt: A reliability and validity study/ Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashevs, A., Cauce, V. // 2019 icSPORTS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support pp. 229-235. Web of Science un/vai Scopus.

 

 

Factors determining competitiveness in healthcare institutions in Latvia – results of the EKOSOC-LV National Research Programme / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.269-277. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0044

HLA class II-DRB,-DQA and –DQB genotypes in peripheral blood shows shifts during the course of sepsis / L.Bara, J.Eglite, P.Oss, V.Cauce, V.Lietuvietis, L.Viksna, E.Hagina, A.Krumina // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.1 (2019, March), p.10-16. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0002

Reliability of the daid smart shirt for shoulder girdle motion assessment in high string players / G.Semjonova, J.Vetra, V.Cauce ...[et al.] // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 268.-276.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3863

Colistin use patterns and toxicity in critically Ill patients in Pauls Stradiņš Clinical University Hospital / A.Aitullina, A.Krūmiņa, V.Cauce, S.Purviņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.4 (2018, Aug.), p.201-206. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvian health care competitiveness in relation to its infrastructure and available resources [Elektroniskais resurss] / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02003, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Milk as an essential source of iodine in Latvian population / L.V.Neimane, I.Konrade, A.Klaviņa, I.Martinsone, V.Cauce, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.414-418. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Osteoartrīta slimnieku sinoviālās membrānas morfoloģiskās analīzes korelācija ar klīniskajiem un laboratoriskajiem rādītājiem / A.Mihailova, S.Skuja, V.Cauce, M.Murovska, V.Groma ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 187.-195.lpp.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ārvalstniekiem veselības aprūpes iestādēs Latvijā / I.Silionova, A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 206.-214.lpp.

Eradication of damaged keratinocytes in cutaneous lichen planus forms demonstrated by evaluation of epidermal and follicular expression of CK15, indices of apoptosis and regulatory protein S100 / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, V.Cauce // Polish Journal of Pathology. - Vol.67, No.3 (2016, Sept.), p.258-269. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pole, Ivita. Uzture pacientēm ar ceļa locītavu osteoartrītu / I.Pole, V.Cauce, L.Meija // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 188.-194.lpp.

Providing healthcare to foreign patients and associated system problems in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektronisks resurss]. - Vol.26, Suppl.1 (2016, Nov.),p.ckw175.149. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw175.149

Severe sepsis - clinical manifestations and pharmaco-economic analysis in an intensive care unit in Latvia / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, O.Šuba, V.Cauce, I.Vanags, L.Vīksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.237-244. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls / L.Meija, V.Cauce, L.Lārmane, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // Nutrition and Cancer. - Vol.67, No.2 (2015), p.258-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prostate cancer trends in Latvia during 1990-2012 : incidence, prevalence, mortality, and survival rates / V.Cauce, E.Miklasevics, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Vjaters ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.6 (2014), p.313-317. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

 

Bladder cancer incidence and mortality trends in Latvia: 1996-2017 /Bitina-Barlote E. , Plonis J. , Cauce V. , Jukonis J. , Vjaters E. , Gardovskis J. , Miklaševičs E// European Urology Supplements 2019;18(3):e2501 -Scopus - DOI -DOI:: https://doi.org/10.1016/S1569-9056(19)32197-9

 

Bladder cancer 5-year survival trends in Latvia: 1996-2017/ E. Bitina-Barlote, J. Plonis, V. Cauce, J. Jukonis, E. Vjaters, J. Gardovskis, E. Miklaševičs// European Urology Open Science (May 2019) Vol. 18, Issue 3, Pages e2498–e2499 -Scopus - DOI: https://doi.org/10.1016/S1569-9056(19)32195-5

 

Bladder cancer incidence trends in Latvia in 1990–2017 / Ē.Bitiņa-Barlote, J.Plonis, V.Cauce, E.Vjaters, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.68.

Epidemiology and genetic features of prostate cancer / J.Plonis, Ē.Bitiņa-Barlote, V.Cauce, E.Vjaters, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.86.

Intercellular adhesion molecule-1, macrophage migration inhibitory factor and plasminogen cctivator inhibitor-1 relationship to sepsis clinical severity / L.Bara, J.Eglite, P.Oss, V.Cauce, S.Gintere, L.Viksna, A.Krumina // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.231.

Alcohol consumption in Latvian women before and during pregnancy / V.Bule, H.Dauvarte, S.Ūdre ...[et el.] ; scientific research supervisors: L.Meija, V.Cauce // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.298.

B grupas vitamīni Latvijas grūtnieču uzturā / B.Lindemane, V.Cauce, L.Ušpele, L.Meija // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 49.lpp.

Characteristics of primary care non-users in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.28, Suppl.4 (2018, Nov.), p.112. - 11th European Public Health Conference "Winds of change: towards new ways ofimproving public health in Europe" (Ljubljana, Slovenia, Nov.28-Dec.1, 2018) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky213.3…

Dzelzs deficīta anēmija un dzelzs preparātu lietošana grūtniecības laikā / V.Cauce, D.Rezeberga, L.Meija ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 61.lpp.

Evaluation of synovial inflammation and its correlation with visual analogue pain scale, tissue S100 expression and blood CRP levels in different types of arthritis / M.Tarasovs, A.Mihailova, V.Cauce, V.Groma ...[et al.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.145.

Excess weight and dietary habits in pregnant women in Latvia / H.Dauvarte, V.Bule, S.Ūdre ...[et el.] ; scientific research supervisors: L.Meija, V.Cauce // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.300.

Grūtnieču svars un dzīvesveids Latvijā = Weight and lifestyle during pregnancy in Latvia [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / L.Meija, V.Cauce, D.Rezeberga ...[et al.] // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.15, [2 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 30.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/… - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Neimane, Lolita Vija. Dzeramā ūdens patēriņa un pieejamības palielināšana vidusskolā / L.Neimane, I.Indriksone-Gromova, V.Cauce // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 214.lpp.

Physical activity among healthy pregnant women in Latvia / S.Ūdre, H.Dauvarte, V.Bule ...[et el.] ; scientific research supervisors: L.Meija, V.Cauce // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.305.

Self-reported eating pattern changes and nutrition recommendations in pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Meija, V.Cauce, D.Rezeberga ...[et al.] // Obesity Facts [Elektroniskais resurss]. - Vol.11, Suppl.1 (2018, May), p.146. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.karger.com/Article/Pdf/489691

Smoking in Latvian women before and during pregnancy / V.Bule, H.Dauvarte, S.Ūdre ...[et el.] ; scientific research supervisors: L.Meija, V.Cauce // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.297.

Veselības aprūpes konkurētspēju ietekmējošie faktori Latvijā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.21, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Auzu un kailgraudu auzu pārslu ietekme uz glikēmiju / G.Havensone, L.Meija, V.Cauce, A.Lejnieks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 255.lpp.

Behmane, Daiga. Health workforce outward migration - a major hurdle to the sustainability of health sector in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, V.Cauce // European Health Management Association (EHMA) 2017 Annual Conference "Health Futures" (Milan, Italy, June 13-15, 2017) : Abstracts Book. - Milan, 2017. - P.126.

Latvijā nopērkamo piena produktu nozīme joda deficīta profilaksē / L.V. Neimane, I.Konrāde, A.Kļaviņa, V.Cauce, I.Mārtiņsone, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 257.lpp.

Patient satisfaction with healthcare provided by family doctors in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.3 (2017, Nov.), p.278-279. - 10th European Public Health Conference Sustaining Resilient and Healthy Communities (Stockholm, Sweden, Nov.1-4, 2017) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.739

Prostatas vēža T stadiju dinamika Latvijā no 1990. līdz 2014. gadam / V.Cauce, E.Miklaševičs, E.Vjaters, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 128.lpp.

Prostatas vēzis : pirmajā gadā mirušo, specifiskās mirstības daļas un letalitātes dinamika Latvijā no 1990. līdz 2014. gadam / E.Miklaševičs, V.Cauce, E.Vjaters, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 129.lpp.

The impact of removable dentures on patients' phonetic adaptation / V.Artomenko, A.Vidzis, V.Cauce, P.Boihmane // 4th Congress of Baltic Speech and Language Therapists "Eat safe, speak brave!" (Riga, Latvia, Febr.24-25, 2017) : Book of Abstracts. - Riga, 2017. - P.45-46. - Pieejams arī tiešsaistē: http://logopedi.lv/faili/faili/kongr_2017/book%20of%20abstr…

Brīdiņa, Linda. Smagas sepses klīniskā gaita un izmaksu analīze / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 128.lpp.

Effects of apple fiber consumption on LDL-C concentration in the elderly / J.Rozite Viskinte, L.Meija, V.Cauce, D.Seglina // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.50.

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, E.Blūma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.lpp.

Evaluation of iodine concentration in cow milk in Latvia / L.V.Neimane, I.Konrade, A.Klavina, V.Cauce, A.Lejnieks ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.69.

Human parvovirus B19 infection and behavioral changes in arthritis synovial cellular environments / V.Groma, S.Skuja, M.Tarasovs, V.Cauce, A.Kadisa, S.Chapenko, M.Murovska // 10th European Workshop on Immune Mediated Inflammatory Diseases (Toulouse, France, Oct.19-21, 2016) : [Abstracts]. - Toulouse, 2016. - Abstr. No.SD4-5.

Ķiploka, Kristīne. Orange juice in nutrition of the elderly / K.Kiploka, V.Cauce, L.Meija // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.42.

Kvasova, Anna. Effect of different types of breads on blood glucose in swimmers / K.Kiploka, V.Cauce, L.Meija // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.45.

Latvian health care external competitiveness in Europe in relation to its infrastructure and available resources / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.54-55.

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Potential nutritional benefits of hull-less oats in patients with inflammatory bowel disease and irritated bowel syndrome / L.Meija, E.Bodnieks, V.Cauce ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.84.

Upeniece, Ilze. Ādas lichen planus klīniskais raksturojums : 116 klīnisko gadījumu analīze / I.Upeniece, I.Mikažāns, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 23.lpp.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

A single–site comparison of laparoscopic versus open radical nephrectomy : changes in routine peripheral blood tests [Elektroniskais resurss] / Z.Vitenberga, V.Cauce, D.Baltiņa, S.Doniņa, V.Lietuvietis ...[et al.] // European Urology Supplements [Elektroniskais resurss]. - Vol.14, No.3 (2015, May), p.e1144. - 2nd EAU (European Association of Urology) Baltic Meeting (Riga, Latvia, May 29-30, 2015) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156990561….

A single–site comparison of laparoscopic versus open radical nephrectomy : length of postoperative hospital stay [Elektroniskais resurss] / Z.Vitenberga, V.Cauce, V.Lietuvietis ...[et al.] // European Urology Supplements [Elektroniskais resurss]. - Vol.14, No.3 (2015, May), p.e1151. - 2nd EAU (European Association of Urology) Baltic Meeting (Riga, Latvia, May 29-30, 2015) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156990561….

Fitoestrogēnu avoti uzturā sievietēm pēc 45 gadu vecuma / K.Ozola, V.Cauce, I.Siksna, L.Meija // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 84.lpp.

Gromakovskis, Vladimirs. Laktātdehidrogenāzes (LDH) aktivitāte cerebrospinālajā šķidrumā pacientiem ar neiroloģiskām slimībām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā / V.Gromakovskis, V.Cauce, V.Ķēniņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 191.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Lichen planus affecting Latvian adults : clinical, dermoscopical and histopathological data / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikazans, V.Cauce // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.54. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

Lichen planus imunoloģiskie aspekti / V.Groma, S.Skuja, V.Cauce, I.Mikažāns ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 22.lpp.

New implications in understanding the pathogenesis of lichen planopilaris / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, L.Bondare, V.Cauce, I.Mikazans, I.Hartmane // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Programme and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.58.

PTEN proteīna ekspresija kā marķieris endometrija patoloģijas diferenciāldiagnostikā / V.Groma, S.Andrējeva, V.Cauce ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 168.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff