Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Profesors

Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2001 - pašlaik

Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1995 - 1999

Doktorante

Upsalas Universitāte

1991 - 1995

Asistente

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Izglītība

2002 - 2004

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, MBA

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

2001 - 2001

Dr. Pharm, nostrifikācija

Latvijas Universitāte

1995 - 1999

PhD Farmācijas Biozinātnēs

Upsalas Universitāte

1992 - 1993

Bioloģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1986 - 1991

Ķīmijas specialitāte, ķīmiķa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Apmaiņas vizīte Antverpenes Univeristātē, 2016. gada marts

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Jaunu zāļu vielu molekulārie darbības mehānismi, šūnu enerģijas metabolisma regulācijas iespējas, kardioprotektīvo un CNS zāļu farmakoloģisko efektu mehānismu pētījumi.​

93 starptautiskas publikācijas, H-indekss 15 (Scopus), 25 starptautiski patentu pieteikumi.

 

Vadītie studiju kursi

Radiofarmācija un radionukleīdi

Zinātnisko publikāciju sagatavošana

Docētie studiju kursi

Medicīnas ķīmija

Zinātnisko publikāciju sagatavošana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītāja aizstāvētiem 6 promocijas darbiem (Dr. pharm. E. Liepiņš, 2005, LU; Dr. pharm. R. Vilšķērsts, 2009, Latvijas Universitāte; Dr.pharm. J. Kūka, 2011, RSU; Dr.pharm. E. Makarova (Škapare) 2013, RSU; Dr.pharm. B. Švalbe, 2014, LU; Dr.pharm. M. Makrecka-Kūka, 2015, RSU) un zinātniskā konsultante 2 promocijas darbiem (Dr. med. Līga Zvejniece, 2007, LU; Dr. med. I. Konrāde, 2008, RSU).

Vadītāja 2 doktorantiem: K. Voļska, E. Vāvers (RSU).

Zinātniskā darba vadītāja un oponente bakalaura un maģistrantūras studentiem: LU Medicīnas un Bioloģijas fakultātes, Rīgas Stradiņa universitāte.

 

Projekti

 

Projekta zinātniskais vadītājs, Zinātnes departaments, Projekts „Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/ hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai"

Projekta zinātniskais vadītājs, ​RSU zinātniskais projekts No. RSU ZP 09/2013 „Uz mitohondrijiem mērķētu vielu un to maisījumu aktivitātes izvērtēšana mitohondriju bojājumu ex vivo modelī" 2013-2016

ES H2020-PHC-2015-two-stage projekta Nr.666918-2 „Developing new therapies for Batten disease" BATCure, Latvijas partnera vadītāja (2016-2018)

ES 7.Ietvara programmas ERA-NET NEURON II (Nr 291840) pētniecības projekta „Neuroinflammatory mechanisms of chronic neurodegeneration and cognitive decline following traumatic brain injury" (CnsAflame), Latvijas apakšprojekta vadītāja (2016-2018)

ES 7.Ietvara programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstībai konkursa „Atbalsts izciliem zinātnes centriem konverģences reģionos" projekts „Baltijas reģiona jauns zāļu pētījumu centrs: Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana" (InnovaBalt), vadītāja (2013-2017)

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

LZP Bioloģijas un medicīnas zinātnes Ekspertu komisijas locekle (2010-2014)

RSU Farmācijas promocijas padomes locekle (2011-)

Latvijas pārstāve darbam COST programmas domēna „Biomedicīna un molekulārā bioloģija" vadības komitejā laika periodam(2010- 2014); domēna komiteja vadītāja vietniece (2014)

Latvijas pārstāve, External Advisory Board, ERA-Net Kardiovaskulārās saslimšanas (ERA-CVD), 2015-

Latvijas Bioķīmiskās biedrības biedre

Latvijas Farmakoloģijas biedrības biedre

Latvijas Endokrinologu asociācijas līdzbiedre

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2016 RSU Gada balva nominācijā Gada zinātnieks

2014 Apbalvojums „Zelta Pūce" par izcilu sniegumu zinātnē; AS „Grindeks" fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam" sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

2013 Latvijas zinātnes sasniegums pielietojamā zinātnē: Pabeigta jaunas oriģinālas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas ķīmiskā un eksperimentālā izpēte, kas ļauj uzsākt šīs vielas klīniskos pētījumus. Akad. M. Dambrova, Dr. S. Grīnberga, akad. I. Kalviņš, Dr. J. Kūka, Dr. E. Liepiņš, Dr. D. Loļa, Dr. E. Loža, LZA kor.loc. O. Pugovičs, Dr. R. Vilšķērsts; Dr. I. Stonāns; Latvijas Organiskās sintēzes institūts, a/s Grindeks.

2012 Īstenā locekle, Latvijas Zinātņu akadēmija.

2011 Akad. S. Hillera medaļa (Nr. 102) par ieguldījumu Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.

2010 Latvijas zinātnes sasniegums teorētiskajā zinātnē: Noskaidrota enzīma g-butirobetaīna hidroksilāzes trīsdimensionālā struktūra, kas ļaus izstrādāt jaunas kardioprotektīvas darbības zāļu vielas (LZA kor. loc. K. Tārs, Dr. A. Zeltiņš, Dr. A. Leončiks, Dr. A. Kazāks, J. Rūmnieks, S. Koteloviča, J. Šaripo, LZA kor. loc. M. Dambrova, Dr. E. Liepiņš, J. Kūka, akadēmiķis E. Liepiņš, K. Jaudzems, profesors A. Vīksna, Latvijas BPSC, Latvijas OSI, LU)

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Use of 3-carboxy-n-ethyl-n,n-dimethylpropan-1-aminium or a pharmaceutically acceptable salt thereof in the prevention and treatment of diabetes : No.2015044828 A1 : international patent / inventors/applicants: M.Dambrova, H.Cirule, I.Kalvins ...[et al.]. - Filing date: 15.09.2014 ; publication date: 02.04.2015.

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Acute anti-hyperglycaemic effects of an unripe apple preparation containing phlorizin in healthy volunteers : a preliminary study / M.Dambrova, I.Konrade, E.Makarova ...[et al.] // Journal of the Science of Food and Agriculture. - Vol.95, No.3 (2015, Febr.), p.560-568. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dambrova, Maija. Risks and benefits of carnitine supplementation in diabetes / M.Dambrova, E.Liepinsh // Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. - Vol.123, No.2 (2015, Febr.), p.95-100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Biomedical Chromatography : BMC. - Vol.29, No.11 (2015, Nov.), p.1670-1674. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Inhibition of L-carnitine biosynthesis and transport by methyl-γ-butyrobetaine decreases fatty acid oxidation and protects against myocardial infarction / M.Makrecka-Kuka, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // British Journal of Pharmacology. - Vol.172, No.5 (2015, March), p.1319-1332. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Methyl-γ-butyrobetaine decreases levels of acylcarnitines and attenuates the development of atherosclerosis / R.Vilskersts, J.Kuka, M.Dambrova ...[et al.] // Vascular Pharmacology. - Vol.72 (2015, Sept.), p.101-107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

R-phenibut binds to the α2-δ subunit of voltage-dependent calcium channels and exerts gabapentin-like anti-nociceptive effects / L.Zvejniece, E.Vavers, M.Dambrova ...[et al.] // Pharmacology, biochemistry, and behavior. - Vol.137 (2015, Oct.), p.23-29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Structure and function of CutC choline lyase from human microbiota bacterium Klebsiella pneumoniae / M.Dambrova, G.Kalnins, J.Kuka ...[et al.] // The Journal of Biological Chemistry. - Vol.290, No.35 (2015, Aug.), p.21732-21740. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Libiguins A and B : novel phragmalin limonoids isolated from Neobeguea mahafalensis causing profound enhancement of sexual activity / S.Razafimahefa, F.Mutulis, M.Dambrova ...[et al.] // Planta medica. - Vol.80, No.4 (2014, March), p.306-314. - Starptautiski citējamā izdevumā.

L-karnitīns – uztura bagātinātājs vai jauns kardiovaskulārā riska marķieris? : [par L-karnitīna izpētes vēsturi un iespējamo saistību ar aterosklerozes attīstību] / M.Dambrova, M.Makrecka, J.Kūka, E.Liepiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2014, apr.), 76.-[79.]lpp.

Long-chain acylcarnitine content determines the pattern of energy metabolism in cardiac mitochondria / M.Makrecka, K.Volska, M.Dambrova ...[et al.] // Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol.395, No.1-2 (2014, Oct.), p.1-10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Magnesium nitrate attenuates blood pressure rise in SHR rats / R.Vilskersts, M.Dambrova, J.Kuka ...[et al.] // Magnesium Research. - Vol.27, No.1 (2014, Jan./March), p.16-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mildronate, the inhibitor of L-carnitine transport, induces brain mitochondrial uncoupling and protects against anoxa-reoxygenation / M.Makrecka, K.Volska, M.Dambrova ...[et al.] // European Journal of Pharmacology. - Vol.723 (2014, Jan.), p.55-61. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Selective inhibition of OCTN2 is more effective than inhibition of gamma-butyrobetaine dioxygenase to decrease the availlability of I-carnitine and to reduce myocardial infarct size / R.Vilskersts, M.Makrecka, M.Dambrova ...[et al.] // Pharmacological Research. - Vol.85 (2014, July), p.33-38. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Suppression of intestinal microbiota-dependent production of pro-atherogenic trimethylamine N-oxide by shifting L-carnitine microbial degradation / M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka, J.Kuka ...[et al.] // Life Scieces. - Vol.117, No.2 (2014, Nov.), p.84-92. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Targeting carnitine biosynthesis : discovery of new inhibitors against γ-butyrobetaine hydroxylase / K.Tars, J.Leitans, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Medicinal Chemistry. - Vol.57, No.6 (2014, March), p.2213-2236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The cognition-enhancing activity of E1R, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors / R.Vilskersts, M.Dambrova, E.Vavers ...[et al.] // British Journal of Pharmacology. - Vol.171, No.3 (2014, Febr.), p.761-771. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The heart is better protected against myocardial infarction in the fed state compared to the fasted state / M.Makrecka, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Metabolism : Clinical and Experimental. - Vol.63, No.1 (2014, Jan.), p.127-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Activated peroxisomal fatty acid metabolism improves cardiac recovery in ischemia-reperfusion / M.Dambrova, M.Makrecka, E.Vavers ...[et al.] // Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. - Vol.386, No.6 (2013, June), p.541-550. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dambrova, Maija. J.Stradiņš un Latvijas zinātnes vēstures koordinātu sistēma / M.Dambrova // Iucundi acti labores : veltījums akadēmiķim Jānim Stradiņam 80. dzimšanas dienā = A festschrift in honour of Jānis Stradiņš on his 80th birthday / Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga, 2013. - 65.-66.lpp.

Elevated vascular γ-butyrobetaine levels attenuate the development of high glucose-induced endothelial dysfunction / R.Vilskersts, O.Zharkova-Malkova, M.Dambrova ...[et al.] // Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology. - Vol.40, No.8 (2013, Aug.), p.518-524. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glyoxalase 1 and 2 enzyme inhibitory activity of 6-sulfamoylsaccharin and sulfocoumarin derivates / M.Makrecka, E.Vavers, M.Dambrova ...[et al.] // Letters in Drug Design and Discovery. - Vol.10, No.5 (2013, June), p.410-414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Gene. - Vol.515, No.1 (2013, Febr.), p.140-143. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Liepiņš, Edgars. Troubleshooting digital macro photography for image acquisition and the analysis of biological samples / E.Liepinsh, J.Kuka, M.Dambrova // Journal of Pharmacological and Toxicological Methods. - Vol.67, No.2 (2013, March/Apr.), p.98-106. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meldonium decreases the diet-increased plasma levels of trimethylamine N-oxide, a metabolite associated with atherosclerosis / M.Dambrova, I.Konrade, E.Skapare-Makarova ...[et al.] // Journal of Clinical Pharmacology. - Vol.53, No.10 (2013, Oct.), p.1095-1098. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Synthesis and biological evaluation of 2-(5-methyl-4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)-acetamide stereoisomers as novel positive allosteric modulators of sigma-1 receptor / G.Veinberg, M.Vorona, M.Dambrova ...[et al.] // Bioorganic & Medicinal Chemistry. - Vol.21, No.10 (2013, May), p.2764-2771. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A short-term high-dose administration of sodium pivalate impairs pyruvate metabolism without affecting cardiac function / J.Kuka, M.Makrecka, M.Dambrova ...[et al.] // Cardiovascular Toxicology. - Vol.12, N 4 (2012, Dec.), p.298-303. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Calcium level controlling activities of novel derivatives of amlodipine, riodipine and cerebrocrast / R.Vilskersts, B.Vigante, M.Dambrova ...[et al.] // Letters in drug desing & discovery. - Vol.9, N 3 (2012), p.322-328. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glyoxalase 1 and glyoxalase 2 activities in blood and neuronal tissue samples from experimental animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus / I.Konrade, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of physiological sciences. - Vol.62, N 6 (2012, Nov.), p.469-478. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High L-carnitine concentrations do not prevent late diabetic complications in type 1 and 2 diabetic patients / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // Nutrition Research. - Vol.32, N 5 (2012, May), p.320-327. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Seasonal iodine deficiency in Latvian school children / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Thyroid. - Vol.22, N 10 (2012, Oct.), p.1088-1089. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The cardioprotective effect of mildronate is diminished after co-treatment with L-carnitine / J.Kuka, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics. - Vol.17, N 2 (2012), p.215-222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The sensorimotor and cognitive deficits in rats following 90- and 120-min transient occlusion of the middle cerebral artery / L.Zvejniece, B.Svalbe, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Neuroscience Methods. - Vol.208, N 2 (2012, July 15), p.197-204. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Āboli, florizīns un cukura diabēts : [par florizīna darbības mehānismu] / I.Konrāde, M.Dambrova, E.Škapare ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2011), 59.-61.lpp.

Administration of L-carnitine and mildronate improves endothelial function and decreases mortality in hypertensive Dahl rats / R.Vilskersts, J.Kuka, M.Dambrova ...[et al.] // Pharmacological reports. - Vol.63, N 3 (2011, May-June), p.752-762. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anti-diabetic effects of mildronate alone or in combination with metformin in obese Zucker rats / M.Dambrova, E.Liepiņš, E.Škapare ...[et al.] // European Journal of Pharmacology. - Vol.658, N 2/3 (2011, May), p.277-283. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / I.Konrade, B.Maurina, M.Dambrova ...[et al.] // Cell biochemistry and function. - Vol.29, N 2 (2011, Mar.), p.171-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glioksalāzes II aktivitātes metodes izstrāde cukura diabēta komplikāciju molekulāro mehānismu pētījumiem / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 70.-76.lpp.

Investigation into stereoselective pharmacological activity of phenotropil / L.Zvejniece, B.Svalbe, M.Dambrova ...[et al.] // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.109, N 5 (2011, Nov.), p.407-412. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mildronate treatment alters γ-butyrobetaine and I-carnitine concentrations in healthy volunteers / E.Liepins, I.Konrade, M.Dambrova ...[et al.] // The journal of pharmacy and pharmacology. - Vol.63, N 9 (2011, Sept.), p.1195-1201. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mildronate treatment improves functional recovery following middle cerebral artery occlusion in rats / M.Dambrova, B.Svalbe, L.Zvejniece ...[et al.] // Behavioural Brain Research. - Vol.222, N 1 (2011, Sept.), p.26-32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polinepiesātinātās taukskābes organisma funkcionēšanā / R.Medne, M.Dambrova, J.Kūka ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2010), 54.-58.lpp.

The anti-inflammatory and antinociceptive effects of NF-kappaB inhibitory guanidine derivative ME10092 / M.Dambrova, L.Zvejniece, E.Skapare ...[et al.] // International Immunopharmacology. - Vol.10, N 4 (2010, Apr.), p.455-460. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Garķēžu acilkarnitīnu nozīme sirds išēmijas-reperfūzijas bojājuma attīstībā / K.Voļska, J.Kūka, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 65.lpp.

Hlorofilīna un resveratrola vazoprotektīvie efekti hipohlorīta izraisītajā endotēlija disfunkcijas modelī in vitro / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 90.lpp.

Hlorofilīna un resveratrola vazoprotektīvie efekti hipohlorīta izraisītajā endotēlija disfunkcijas modelī in vitro / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 90.lpp.

Plazmas trimetilamīna N-oksīda koncentrācijas novērtēšana eksperimentālajā 2.tipa diabēta modelī / E.Makarova, R.Zariņa, M.Dambrova ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 66.lpp.

R-fenibuta saistīšanās pie lādiņa atkarīgo kalcija jonu kanālu A2-Δ subvienības un gabapentīnam līdzīgie pretsāpju efekti / B.Zvejniece, E.Vāvers, M.Dambrova ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 50.lpp.

Trimetilamīna N-oksīda ietekme uz sirds mitohondriālo enerģijas metabolismu / K.Voļska, R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 69.lpp.

Trimetilamīna N-oksīda ietekme uz sirds mitohondriālo enerģijas metabolismu / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 69.lpp.

Trimetilamīna-N-oksīda (TMAO) noteikšanas preklīniskie faktori : diētas ietekme uz TMAO līmeni un interpretāciju / I.Konrāde, M.Dambrova, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 47.lpp.

Trimetilamonija oksīda līmenis pacientiem ar metabolisko sindromu / I.Konrāde, I.Strēle, M.Dambrova ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

Acylcarnitines in mitochondrial bioenergetics / K.Volska, M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.46.

Acyl-carnitines induce insulin resistance in high fat diet-fed and diabetic db/db mice / M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka, I.Konrade ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.58, Suppl.1 (2015, Sept.), abstr. No.606. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anti-nociceptive properties and binding to α2-δ subunit of voltage-dependent calcium channels of R- and S-phenibut / E.Vavers, M.Dambrova, L.Zvejniece ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.167.

Attenuation of atherosclerosis development by targeting acylcarnitine pools / R.Vilskersts, M.Dambrova, K.Volska ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.37.

Decreased acylcarnitine content and increased physical activity improve insulin sensitivity in db/db mice / K.Volska, M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.160.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / I.Konrade, M.Dambrova, I.Strele ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.116. - T.p. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Istanbul, Turkey, Nov.5-7, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē : http://www.codhy.com/2015/Uploads/Editor/PDF/POSTER1/49.pdf

Discovery of cognition enhancer E1R, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors / M.Dambrova, E.Vavers, B.Svalbe ...[et al.] // International Conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies" (Riga, Latvia, Apr.23-24, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.18.

Dual modality fluorescence and computed tomography system for in vivo imaging of neuro-inflammation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Dambrova, E.Vāvers, E.Liepiņš ...[et al.] // EU FP7 project GlowBrain Final Conference "Stem cell and biomaterial applications for brain repair" (Zagreb, Croatia, May 27-30, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Zagreb, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://glowbrain.hiim.hr/images/FinalConf_abstracts/abstrac…

Dual modality fluorescence and computed tomography system for small animal in vivo imaging / E.Vavers, M.Dambrova, J.Kuka ...[et al.] // International Conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies" (Riga, Latvia, Apr.23-24, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.31. - T.p. krāj. "Drug Discovery Conference" (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.118.

Effects of chlorophyllin and resveratrol on the sodium hypochlorite induced endothelial dysfunction / D.Bandere, M.Dambrova, R.Vilskersts ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.94.

Experimental models for novel anti-diabetic and anti-obesity drug testing / K.Volska, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.120.

Experimental models for the development of new cardiovascular drugs / R.Vilskersts, J.Kuka, E.Liepins, M.Dambrova // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.158.

Garķēžu acilkarnitīnu loma insulīna rezistences attīstībā : pētījumi eksperimentālajos modeļos / M.Dambrova, K.Voļska, M.Makrecka-Kūka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 64.lpp.

In vitro modelis mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo slimību patoģenēzes pētījumiem un zāļu vielu skrīningam / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 63.lpp.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Metil-γ-butirobetaīns samazina acilkarnitīnu līmeni un aizkavē aterosklerozes attīstību / R.Vilšķērsts, M.Dambrova, K.Voļska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 62.lpp.

Novel positive allosteric modulators of sigma-1 receptor [Elektroniskais resurss] / R.Vilskersts, M.Dambrova, E.Vavers ...[et al.] // SpringerPlus [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.1 (2015, Apr.), Poster No.51, p.30. - European Society for Neurochemistry Biannual Conference: Molecular Mechanisms of Regulation in the Nervous System (Tartu, Estonia, June 14-17, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.springerplus.com/content/pdf/2193-1801-4-S1-P51…

Plasma and tissue acylcarnitine profile in fed and fasting rats / A.Unigunde, M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.86.

R-fenibuta farmakoloģiskā darbība eksperimentālajā dzīvnieku vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas modelī / M.Dambrova, E.Vāvers, L.Zvejniece ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 89.lpp.

R-phenibut exerts gabapentin-like activity via the α2-δ subunit of voltage-dependent calcium channels / E.Vavers, M.Dambrova, L.Zvejniece ...[et al.] // International Conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies" (Riga, Latvia, Apr.23-24, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.39.

Sigma-1 receptor ligands impact the neurodifferentiation of skin mesenchymal stem cells / L.Saulite, E.Vavers, M.Dambrova ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.137.

S-phenylpiracetam reduces body weight gain in obese zucker rats / E.Vavers, M.Dambrova, B.Svalbe ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.149.

Stereoselective pharmacological activity of 4.5-disubstituted piracetam derivatives, positive allosteric modulators of sigma-1 receptor / E.Vavers, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.62, 156.

Subcutaneous and intraperitoneal MK-801 administration leads to different behavioural outcomes in Morris water maze test in rats / M.Dambrova, B.Svalbe, E.Vavers ...[et al.] // International Conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies" (Riga, Latvia, Apr.23-24, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.36.

Suppression of intestinal microbiota-dependent production of pro-atherogenic trimethylamine N-oxide by shifting the microbial degradation of L-carnitine / J.Kūka, E.Liepiņš, M.Dambrova ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.78-79.

Taregting acylcarnitine content in vascular tissue to attenuate development of atherosclerosis / R.Vilskersts, J.Kuka, M.Dambrova ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.241, Issue 1 (2015, July), p.e95. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The brain acylcarnitine profile depends on nutritional state [Elektroniskais resurss] / M.Dambrova, B.Svalbe, M.Makrecka-Kuka ...[et al.] // SpringerPlus [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.1 (2015, Apr.), Poster No.46, p.29. - European Society for Neurochemistry Biannual Conference: Molecular Mechanisms of Regulation in the Nervous System (Tartu, Estonia, June 14-17, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.springerplus.com/content/pdf/2193-1801-4-S1-P46…

The comparative anti-infarction activity of selective L-carnitine transport and biosynthesis inhibitors / M.Dambrova, J.Kūka, M.Makrecka-Kūka ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.54.

The effects of R-phenibut in experimental model of ischemic stroke / E.Vavers, M.Dambrova, L.Zvejniece ...[et al.] // International Conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies" (Riga, Latvia, Apr.23-24, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.38.

Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris / M.Dambrova, I.Konrāde, I.Strēle, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 50.lpp.

Vāvers, Edijs. Ligands of sigma-1 receptor : agonists, antagonists, allosteric modulators / E.Vavers, L.Zvejniece, M.Dambrova // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.63.

Allosteric modulator of Sigma-1 receptors enhance cognition and memory / M.Dambrova, L.Zvejniece, E.Vavers ...[et al.] // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.115, Suppl.1 (2014, July), p.177. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Contents of long chain acyl-carnitines determine the pattern of energy metabolism in the heart / J.Kuka, M.Makrecka, M.Dambrova, E.Liepinsh // SHVM 2014 Twelfth Annual Scientific Sessions "Strategies for recovering metabolic homeostasis and ventricular function in the diseased heart" (Tromso, Norway, June 24-27, 2014) : Book of Abstracts. - Tromso, 2014. - P.37.

Dambrova, Maija. The cognition-enhancing activity of EIR, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors / M.Dambrova, E.Vavers, L.Zvejniece // GlowBrain Workshop "Application of biomaterials and in vivo imaging in stem cell research" (Zagreb, Croatia, March 27-29, 2014) : Book of Abstracts. - Zagreb, 2014. - P.43.

Decreased glyoxalase 1 activity caused by polymorphisms in GLO1 is gender dependent / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.44.

Diabetes in patients undergoing percutaneous coronary intervention is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels independently of carnitine / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.39.

Discovery of a novel regulator of cardiac energy metabolism, cardioprotective drug methyl-GBB / M.Dambrova, M.Makrecka, R.Vilskersts ...[et al.] // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.115, Suppl.1 (2014, July), p.19. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elevated vascular gamma-butyrobetaine is protective in high glucose induced endothelial dysfunction / R.Vilskersts, O.Zharkova-Malkova, R.Mezhapuke, M.Dambrova // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.38.

Gamma-butirobetaīna vazoprotektīvie efekti eksperimentālajos in vitro modeļos / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Garķēžu acil-karnitīnu loma enerģijas metabolisma regulācijā un sirds išēmijas-reperfūzijas bojājuma attīstībā / K.Voļska, M.Dambrova, M.Makrecka ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 70.lpp.

Hypotensive effects of magnesium nitrate in SHR rats / R.Vilskersts, J.Kuka, M.Dambrova ...[et al.] // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.115, Suppl.1 (2014, July), p.31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta ietekme uz smadzeņu mitohondriju funkciju / M.Dambrova, K.Voļska, M.Makrecka ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2014.g. 14.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2014. - 22.-23.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Sigma-1 receptoru pozitīva alostēriska modulēšana uzlabo kognitīvo funkciju / R.Vilšķērsts, M.Dambrova, E.Vāvers ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 89.lpp.

The accumulation of long chain acyl-carnitines determines the severity of cardiac ischemia-reperfusion injury / M.Makrecka, J.Kuka, M.Dambrova ...[et al.] // SHVM 2014 Twelfth Annual Scientific Sessions "Strategies for recovering metabolic homeostasis and ventricular function in the diseased heart" (Tromso, Norway, June 24-27, 2014) : Book of Abstracts. - Tromso, 2014. - P.43.

The difference spectrum of activity of synthetic interferon inductors / M.Dambrova, R.Vilskersts, V.Bulgakova ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A553. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The heart is better protected against myocardial infarction in the fed state / E.Liepinsh, M.Makrecka, J.Kuka, M.Dambrova // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.37.

The heart is better protected against myocardial infarction in the fed state compared to the fasted state : role of insulin, glucose and fatty acids / M.Dambrova, M.Makrecka, E.Liepinsh ...[et al.] // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.115, Suppl.1 (2014, July), p.49. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Activated insulin signalling and reduction in fatty acid load determine the protection against myocardial infarction in the fed state : [abstract] / M.Makrecka, M.Dambrova, J.Kuka ...[et al.] // Basic Science Summer School "Basic mechanisms translated to the clinic" (Sophia Antipolis, France, June 16-20, 2013). - Sophia Antipolis, 2013. - Abstr. No.P33.

Dambrova, Maija. The regulation of energy metabolism pathways through L-carnitine homeostasis / M.Dambrova // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.41.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Jauns sigma-1 receptoru pozitīvs allostērisks modulators ar atmiņu uzlabojošu darbību / R.Vilšķērsts, M.Dambrova, V.Ķīsis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 117.lpp.

Magnija nitrāta ievadīšanas ietekme uz hipertensijas izraisītajām komplikācijām / R.Vilšķērsts, M.Dambrova, J.Kūka ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 120.lpp.

Mildronāts samazina pro-aterogēnā metabolīta trimetilamīna N-oksīda koncentrāciju asins plazmā / E.Škapare, I.Konrāde, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 116.lpp.

Redirection of fatty acid metabolism improves cardiac recovery in ischemia-reperfusion / M.Makrecka, M.Dambrova, E.Skapare ...[et al.] // HypoxiaNet (COST action TD0901) "Dealing with hypoxia: regulatory aspects in cells, tissues and organisms" (Oulu, Finland, June 8-12, 2013) : Programme & Abstracts. - Oulu, 2013. - P.85.

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkām / V.Ķīsis, B.Mauriņa, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 35.lpp.

Sigma-1 receptori kā jauns neiroprotektīvu zāļu mērķis / M.Dambrova, E.Vāvers, B.Švalbe ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2013. - 24.lpp.

Sirds išēmijas-reperfūzijas bojājums pēc ēšanas un tukšā dūšā : pētījumi žurku eksperimentālajos modeļos / R.Vilšķērsts, M.Dambrova, M.Makrecka ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 86.lpp.

The accumulation of long chain acyl-carnitines is a major cause of mitochondrial damage during ischemia / M.Makrecka, M.Dambrova, K.Volska ...[et al.] // 9th Conference on Mitochondrial Physiology the Mitochondrial Physiology Society "Comparative mitochondrial physiology" (Obergurgl, Tyrol, Austria, Sept.23-27, 2013) : Book of Abstracts / ed. V.Laner, E.Bidaurratzaga, E.Gnaiger. - Obergurgl, 2013. - P.72.

The effects of L-carnitine biosynthesis inhibitor on brain energetic metabolism : [abstract] / M.Makrecka, K.Volska, M.Dambrova ...[et al.] // 45th European Brain and Behaviour Society Meeting (Munich, Germany, Sept.6-9, 2013). - Munich, 2013. - Abstr. No.186.

The inhibitor of L-carnitine biosynthesis protects brain mitochondria against anoxia-reoxygenation injury / M.Makrecka, M.Dambrova, K.Volska ...[et al.] // 9th Conference on Mitochondrial Physiology the Mitochondrial Physiology Society "Comparative mitochondrial physiology" (Obergurgl, Tyrol, Austria, Sept.23-27, 2013) : Book of Abstracts / ed. V.Laner, E.Bidaurratzaga, E.Gnaiger. - Obergurgl, 2013. - P.91.

The preparation and biological investigation of stereoisomeric 2-(5-methyl-4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)-acetamides / M.Dambrova, E.Vavers, M.Vorona ...[et al.] // XVth International Conference "Heterocycles in bioorganic chemistry" (Riga, Latvia, May 27-30, 2013) : Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.127.

The severity of ischemia reperfusion damage is determined by the changes in metabolism pattern of energy substrates in mitochondria [Elektroniskais resurss] / J.Kuka, M.Makrecka, E.Liepinsh, M.Dambrova // Heart [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2013, May), p.A136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Time-dependent changes in the behavioral outcomes in rats after transient occlusion of the middle cerebral artery : [abstract] / M.Dambrova, E.Vavers, B.Svalbe ...[et al.] // 45th European Brain and Behaviour Society Meeting (Munich, Germany, Sept.6-9, 2013). - Munich, 2013. - Abstr. No.342.

Dambrova, Maija. L-carnitine and the regulation of cardiac energy metabolism / M.Dambrova // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.14.

Dažādu enerģijas substrātu pieejamības ietekme uz sirds funkcionālajiem rādītājiem / M.Makrecka, J.Kūka, M.Dambrova ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 324.lpp.

Ģenētisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem / G.Latkovskis, I.Urtāne, M.Dambrova ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 42.lpp.

Glioksalāžu sistēmas loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā / I.Konrāde, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 84.lpp.

Influence of cyclooxygenase-1 polymorphisms on urinary 11-dehydrothromboxane B2 levels in patients undergoing stent implantation : [abstract] / I.Urtane, G.Latkovskis, M.Dambrova ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.34, N 1 (2012, Febr.), p.254-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Investigation into stereoselective pharmacological activity of CNC drugs / L.Zvejniece, B.Svalbe, M.Dambrova ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.28.

Investigation of cognitive function and pain perception in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus / M.Dambrova, B.Svalbe, E.Skapare ...[et al.] // The International NUTRIBRAIN Summer School (Bordeaux, France, Sept.3-14, 2012) : Abstracts. - Bordeaux, 2012. - Abstr. 21.

Investigation of macro- and microvascular complications in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus : [abstract] / M.Dambrova, B.Svalbe, E.Skapare ...[et al.] // 8th FENS Forum of Neuroscience (Barselona, Spain, July 14-18, 2012). - Barcelona, 2012. - Abstr.N. 2295.

Lowered L-carnitine availability is cardioprotective through redirection of fatty acid metabolism / M.Dambrova, J.Kuka, E.Škapare ...[et al.] // 10th Annual Meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism "Cardiac metabolism in hypertrophy and failure" (Oxford, United Kingdom, June 24-27, 2012) : Programme & Abstracts. - Oxford, 2012. - P.42.

Preparation and catalytic hydrogenation of 3-pyrroline-2-ones / M.Dambrova, M.Vorona, G.Veinberg, L.Zvejniece // The International Conference "Catalysis in Organic Synthesis" (ICCOS - 2012) (Moscow, Russia, Sept.15-20, 2012) : Book of Abstracts. - Moscow, 2012. - P.368.

Protective effects of reduction of L-carnitine pools in experimental models of cardiovascular diseases and diabetes / R.Vilskersts, M.Dambrova, J.Kuka ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 83.lpp.

Reduced availability of L-carnitine protects cardiac mitochondria against fatty acid-induced stress : [abstract] / M.Dambrova, M.Makrecka, J.Kuka, E.Liepinsh // FEBS Workshop & MiP Summer 2012 : 5th MiP Summer School "Mitochondrial Biochemistry, Physiology & Pathology" (Cambridge, UK, July 7-13, 2012). - Cambridge, 2012. - P.59.

The content of philoridzin in apple processing products of different varieties grown in Latvia / M.Dambrova, E.Skapare, D.Seglina ...[et al.] // The International Conference "Nutrition and Health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012). - Riga, 2012. - P.22.

The effects of L-carnitine biosynthesis inhibitor on brain mitochondrial energy pathways / M.Dambrova, E.Skapare, J.Kuka ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.58.

The effects of sodium pivalate on mitochondrial energy metabolism in the rat heart / M.Dambrova, J.Kuka, M.Makrecka, E.Vavers // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.47.

The ischemic damage of rat heart under fed and fasted states / M.Dambrova, J.Kuka, M.Makrecka, E.Liepinsh // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.51.

The regulation of energy metabolism in isolated rat heart during ischemia-reperfusion : [abstract] / M.Dambrova, E.Skapare, J.Kuka ...[et al.] // Meeting "Sensing Hypoxia in the Cell and the Organism" (Essen, Germany, Sept.20-23, 2012). - Essen, 2012. - P.87.

The role of vascular tissue gamma-butyrobetaine and L-carnitine content in angioprotection / R.Vilskersts, M.Dambrova, J.Kuka ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.23.

The tissue damage in cardiac ischaemia - reperfusion injury is reduced under the fed state cellular energy metabolism / M.Dambrova, J.Kuka, M.Makrecka, E.Liepinsh // Diabetologia. - Vol.55, Issue 1 Suppl. (2012, Oct.), p.509. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Changes in urinary iodine status following 10-year voluntary salt iodization in Latvia / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.26, (2011), abstr. P425. - 13th European Congress of Endocrinology (Rotterdam, the Netherlands, Apr.30-May 4, 2011) : [Abstracts].

Measurement of plasma free L-carnitine in control subjects and patients with type1 and type2 diabetes mellitus / E.Vāvers ...[u.c.] ; scientific supervisors: I.Konrade, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.141-142.

Measurements of the glyoxalase-1 expression and activity in blood samples of diabetic patients / I.Konrade, M.Dambrova, E.Skapare ...[et al.] // The FEBS Journal. - Vol.278, Suppl.1 (2011, June), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mildronāta kardioprotektīvā efekta saistība ar L-karnitīna koncentrācijas izmaiņām sirdī / R.Vilšķērsts, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 75.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : kas mainījies 10 gados / I.Konrāde, I.Strēle, L.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 165.lpp.

Plūsmas citometrijas analīze glioksalāzes-1 noteikšanai cilvēku leikocītos / I.Konrāde, A.Lejnieks, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 180.lpp.

Prevalence of iodine deficiency in Latvia 2000-2010 : multifactorial analysis of changes / I.Rubule ...[u.c.] ; scientific supervisors: I.Konrade, A.Lejnieks, V.Pīrāgs, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.144.

The alterations of glyoxalase enzyme activities are earlier detected in neuronal tissues than in blood samples / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // World Diabetes Congress (Dubai, United Arab Emirates, Dec.4-8, 2011) : [Abstracts] / International Diabetes Federation. - Dubai, 2011. - P.387-388.

The cardioprotective effect of mildronate is associated with decreased CPT I-dependent fatty acid metabolism in mitochondria / M.Makrecka, J.Kuka, R.Vilskersts, M.Dambrova // Heart. - Vol.97, N 24 (2011, Dec.), p.e8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The effects of L-carnitine lowering agents on mitochondrial energy metabolism / M.Makrecka, J.Kūka ; scientific supervisors: E.Liepiņš, B.Mauriņa, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.28-29.

The regulation of 1-carnitine/carnitine palmitoytransferase I system for cardioprotection / B.Maurina, M.Dambrova, M.Makrecka ...[et al.] // 7th Leiden International Medical Student Conference (Leiden, the Netherlands, March 16-20, 2011) : Abstract Book. - Leiden, 2011. - P.105.

The regulation of mitochondrial energy metabolism by L-carnitine lowering agents in ischaemia-reperfusion injury / M.Makrecka, J.Kuka, E.Liepinsh, M.Dambrova // Heart. - Vol.97, N 24 (2011, Dec.), p.e8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The effects of mildronate and metformin on energy, metabolism pathways in experimental model of obesity / E.Liepins, E.Skapare, I.Konrade, M.Dambrova // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010, Sept.), abstr. N 815. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zemāka glioksalāzes-1 aktivitāte pacientiem ar diabētisku dolorozu polineiropātiju / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 156.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Sīle
Docētāja
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja