Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Pieaicinātais pasniedzējs

SIA "Juridiskā koledža"

Mācību kursa "Ekspertīžu veidi un tiesu ekspertīžu mūsdienu iespējas" vadīšana. Mērķauditorija: tiesneši, prokurori, izmeklētāji.

2016 - pašlaik

Asistents

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedra

Studiju kursa "Toksikoloģiskā ķīmija " vadīšana. 

2007 - pašlaik

Eksperts

Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ķīmisko ekspertīžu nodaļa

Pildīt tiesu eksperta pienākumus un veikt narkotisko un psihotropo vielu ķīmiskās ekspertīzes atbilstoši iegūtajam tiesu eksperta sertifikātam. Piedalīties kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā, pilnveidošanā un ieviešanā Ķīmisko ekspertīžu nodaļā. Piedalīties jaunu metožu izstrādē un pilnveidošanā. Konsultēt procesa virzītājus jautājumos, kas saistīti ar ekspertīžu noteikšanu, izpētes objektu izņemšanu un to noformēšanu nosūtīšanai uz ekspertīzi, kā arī sniegt konsultācijas par notikuma vietas apskates veikšanu, ekspertīžu iespējām un rezultātiem. 

2015

Pieaicinātais pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes Farmācija ķīmijas katedra

Studiju kursa "Toksikoloģiskā ķīmija " vadīšana. 

2006

Vecākais speciālists

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ķīmisko ekspertīžu nodaļa

Palīdzēt Ķīmisko ekspertīžu nodaļas ekspertiem veikt narkotisko un psihotropo vielu ķīmiskās ekspertīzes. Veikt Ķīmisko ekspertīžu rīcībā esošo iekārtu (gāzu hromatogrāfi, šķidruma hromatogrāfi, masspektrometri, infrasarkanais spektrometrs u.c.) apkopi. Sagatavot ekspertīžu veikšanai nepieciešamos reaktīvus.​​

Izglītība

2013 - 2016

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Vidējā komandējošā sastāva (jaunāko virsnieku) sastāva policista kvalifikācija.

Valsts policijas koledža

Tiesību teorija, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Administratīvā procesa tiesības, Administratīvais pārkāpums un atbildība, Pašvaldības tiesības, Darba tiesības, Eiropas tiesības, Juridisko tekstu analīze un sastādīšana, Kriminālistikas taktika un metodika, Tiesu medicīnas pamati, Tiesu psihiatrijas pamati, Kriminoloģija, Svešvalodas policijas darbiniekiem (angļu un krievu), Loģika, Profesionālā komunikācija, Datorizētā lietvedība policijas iestādēs, Personāla vadība, Profesionālā fiziskā sagatavošana, Šaušanas nepieciešamības izvērtēšanas stratēģija.

2007 - 2009

Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

Latvijas Universitāte

Modernās analīzes metodes, Organiskā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Neorganiskā ķīmija, Ķīmiskā toksikoloģija, Tiesu ķīmija, Hromatogrāfija, Modernā informācijas tehnoloģija, Organiskā sintēze, Dabasvielu ķīmija, Metroloģija ķīmijā, Pārtikas ķīmija.

2003 - 2007

Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā ar izcilību

Latvijas Universitāte

Vispārīgā ķīmija, Organiskā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Neorganiskā ķīmija, Analītiskā ķīmija, Augstākā matemātika, Angļu valoda, Fizika, Organisko savienojumu pētīšanas metodes, Organisko savienojumu spektroskopijas pamati, Sadzīves ķīmija, Darba aizsardzība, Bioloģiskā ķīmija, Masspektrometrijas pamati, Vispārīgā pārtikas ķīmija, Dabas resursu un lietišķā ķīmija, Medicīnas problēmas kosmetoloģijā, Lielmolekulārie savienojumi.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Konferences,semināri, kursi

▪ iedalīšanās “25-jā gadskārtējā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksmē”, ENFSI Drugs Working Group, Larnakā (Kiprā), 2019

▪ piedalīšanās “24-jā gadskārtējā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksmē”, ENFSI Drugs Working Group, Lisabonā (Portugālē), 2018

▪ CEPOL kurss 16/2017 “Nelegālo sintētisko narkotisko vielu laboratoriju demontāža 2.līmenis”, Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) un EUROPOL, Antverpene (Beļģija), 2017

▪ kursi “Vispārīga angļu valoda (Intermediate līmenis)”, Valsts policijas koledža, Rīga, 2017

▪ piedalīšanās “23-jā gadskārtējā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksmē”, ENFSI Drugs Working Group, Linšēpingā (Zviedrijā), 2017

▪ seminārs “Svēršana ar analītiskajiem svariem”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2017

▪ konference “Sintētiskās narkotiskās vielas”, Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL), Bratislava (Slovākija), 2016

▪ 22-tā gadskārtējā Eiropas ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksme, Bledā (Slovēnijā), 2016

▪ CEPOL kurss 09/2015 "Nelegālo sintētisko narkotisko vielu laboratoriju demontāža", Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) un EUROPOL, Legionovo (Polija), 2015

▪ seminārs "AGILENT TECHNOLOGIES GC/MS &LC/MS", SIA Quantum Latvija, Rīga, 2014

▪ kursi "Par mērījumu nenoteiktībām", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2014

▪ CEPOL kurss 78/2014 "Cīņa ar marihuānas izmantošanu: nelegālo marihuānas audzēšanas vietu iznīcināšana", Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL), Ossendrehta (Nīderlande), 2014

▪ mācības "20-tā gadskārtējā Eiropas ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksmē apspriestie jautājumi un problēmas; aktualitāte – jaunās psihoaktīvās vielas, izpētes problēmas un risinājumi", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2014

▪ kursi "Apmācība darbam ar Agilent Technologies Cary 660 infrasarkano spektroskopu un Cary 610 infrasarkano mikroskopu", SIA Quantum Latvija, Rīga, 2013

▪ mācības "18-tā gadskārtējā Eiropas ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Narkotiku darba grupas sanāksmē apspriestie jautājumi un problēmas", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2012

▪ mācības "12-tā ikgadējā Reitox agrīnās brīdinājuma sistēmas tīkla sanāksmē par jaunajām sintētiskajām narkotikām apspriestie jautājumi un problēmas", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2012

▪ kursi "Kriminālistiskā fotografēšana un attēlu ievietošana ekspertu atzinumos", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2012

▪ pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas tiesu ekspertīžu centru, Nordic-Baltic projekta ietvaros, Vantaa (Somija), 2011

▪ kursi "Darbs ar programmu AMDIS-32", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2011

▪ kursi "Narkotisko un psihotropo vielu kolekcijas datu ievade sistēmā LUPA, raksturīgās kļūdas. Kļūdu aprēķini narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzē", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2011

▪ kursi "Notikuma vietas apskate", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2011

▪ kursi "Narkotisko, psihotropo vielu identifikācija (ar GC-2010)", "Psilocibīna un psilocīna kvalitatīvā noteikšana halucinogēnajās sēnēs", "Spirta un alkoholisko dzērienu testēšanas metode" metožu validācija un darba pieraksti. Hromatogrāfa uzbūve un apkope", Kriminālistikas pārvalde, Rīga, 2010

▪ datorkursi „ECDL", LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), Rīga, 2009

▪ seminārs „Šķidrumu hromatogrāfija. Teorija un prakse", SIA Armgate, Rīga, 2007. ▪ seminārs „Ievads gāzu hromatogrāfijā, Shimadzu GS-2010 darbība", SIA Armgate, Rīga, 2006

. ▪ kursi „Mērījumu nenoteiktība, iekārtu verifikācija un kalibrēšana", ISO/IEC 17025 auditori, Rīga, 2006.

Docētie studiju kursi

Toksikoloģiskā ķīmija

Vadītie studiju kursi

Toksikoloģiskā ķīmija

Kontakti

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja