Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Docents

RSU, Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

pašlaik

Projektu koordinators

Tālākizglītības fakultāte, Kursu daļa

2011 - 2018

Lektora p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra.

2018 - 2018

Vecākais eksperts

ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Mācību satura izstrādes struktūrvienība

2012 - 2012

Projekta pasniedzēja.

Latvijas universitāte. ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”.

2008 - 2011

Vecākā eksperte.

VISC ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”.

2009 - 2010

Eksperte.

Rīgas tehniskā universitāte, Tālmācības centrs. EEZ projekts „ Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā un Latvijā un tās inovatīva uzlabošana”.

2009 - 2010

Redaktore

VISC ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”.

2005 - 2008

Ķīmijas komponenta konsultante.

ISEC ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”.

2000 - 2008

Ķīmijas skolotāja Starptautiskā bakalaurāta klasēs (International baccalaureate).

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

1995 - 1997

Ķīmiķis-analītiķis

a/s „Kalceks”.

Izglītība

2013 - 2017

Doktorantūras studijas ķīmijas tehnoloģijā

Rīgas tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Iegūts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds Dr.sc.ing. par darbu "Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas pielietojums sintizēto un dabisko kalcija fosfātu analīzē".

2000 - 2002

Doktorantūras studijas

Latvijas universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

1990 - 2000

Profesionālā izglītība. Vidusskolas ķīmijas skolotājs.

Latvijas universitāte

1997 - 2000

Doktorantūras studijas.

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte

1995 - 1997

Maģistra grāds ķīmijā

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte

1991 - 1995

Bakalaura grāds ķīmijā

Latvijas universitāte. Ķīmijas fakultāte.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • 2018.g. jūnijs. Iegūts sertifikāts. "Pareiza un moderna rakstu valoda - korektora padomi", 16 stundas. LU Open Mind.
 • 2015.g. Iegūts sertifikāts par piedalīties tematiskajā ciklā "Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati", RSU.
 • 2014.g. Iegūts sertifikāts par „Pedagoģiskais darbs augstskolā", RTU.
 • 2014.g. Iegūts sertifikāts prof. A.Klegera vadīto praktisko nodarbību un vieslekciju „Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā".
 • 2011.g. Iegūts sertifikāts par Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa statusu.
 • 2010.g. Iegūts sertifikāts „Parmaiņu vadība". NORDIC Training International.
 • 2008.g. Iegūta apliecība par piedalīšanos pedagogu meistarības pilnveides programmā „Interaktīvā tāfele un digitālie resursi mācību procesā".
 • 2008. g. Iegūts sertifikāts „Statisko datu apstrādes paketes SPSS pamatkurss". Datorzinību centrs.
 • 2008. g. Iegūts sertifikāts „Pārliecināšanas un argumentēšanas prasmju pilnveide darbā ar pieaugušo auditoriju". NORDIC Training International.
 • 2007. g. Iegūta apliecība „Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana". ISEC.
 • 2007. g. Iegūta apliecība ESF projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" tālākizglītotāju (ekspertu) mācību programmā.
 • 2000. – 2008. Starptautiskā bakalaurāta (IB) kursi un konferences.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • ​Biomateriāli. Kalcija fosfāti un hidroksilapatīti un to atvasinājumi.
 • Spektroskopija. FTIR DRIFT, FTIR PAS, FTIR transmisijas, FTIR ATR.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 • 2012. Latvijas universitāte, Profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs", studiju kurss „Eksperimenti ķīmijā skolā" ​(5kp)
 • 2012. Latvijas universitāte, Profesionālās augstākās izglītības​ studiju programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs", studiju kurss „Eksperimenti dabaszinībās skolā" ​(5kp)

 

Docētie studiju kursi

 

 • 2018. - līdz šim brīdim, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte "Medicīniskā ķīmija" (4 kp)
 • 2018. - līdz šim brīdim, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Ārvalstu studentu nodaļa, "Medicīniskā ķīmija" (4 kp)
 • 2011. - 2017., Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte "Medicīniskā ķīmija" (3kp)
 • 2011. - 2018, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Ārvalstu studentu nodaļa, "Medicīniskā ķīmija" (3kp)
 • 2012. Latvijas universitāte, Studiju programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs", studiju kurss „Eksperimenti ķīmijā skolā" ​(5kp)
 • 2012. Latvijas universitāte, Studiju programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs", studiju kurss „Eksperimenti dabaszinībās skolā" ​(5kp)

 

Medicīniskā ķīmija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 2​

recenzētie:

​​maģistra darbi: 2

 

Projekti

 

 • 2018.g. 02. - 07. ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Mācību satura izstrādes struktūrvienība. Vecākais eksperts.
 • 2013.g. Realignment – Enhancing implant performance through structural rearrangements in hydroxyapatite”. EU 7th framework Marie Curie Project #PIRG05-GA-2009-249306. Gross KA. (2010-2014).
 • 2011.g. “Innovative and practice-based pedagogical education and professional development of mentors” (Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide), ESF Project Nr.1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/00. Projekta pasniedzējs un studiju kursu izstrāde.
 • 2008.-2011. g. „Science and Mathematics" (Dabaszinātnes un matemātika), ESF project Nr. 2008/0002/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/00, Vecākais eksperts un redaktors.
 • 2005. - 2008. g. “Development of learning content and teacher continuing education in science and mathematics subjects” (Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos, ESF project Nr. 2005/0100/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.2/0001/0001/0181, Ķīmijas eksperts.
 • “Comparative Study: Sustainable Development Training in Norway and Latvia and its Innovative Improvement” (Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā un Latvijā un tās inovatīva uzlabošana), EEA Grants Nr. EEZ09AP–12, ķīmijas un izglītības eksperts.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 • 2016.g. Travel scholarship for the Bioceramics 28 conference in Charlotte, NC, ASV;
 • 2016.g. RSU Gada balva "E-senjors". Par mērķtiecīgu un aktīvu e-studiju kursu un e-vides izmantošanu vairāku gadu garumā;
 • 2015.g. Borisa un Ināras Teterovu mērķstipendija – "Studiju programmu modernizācija."

 

 

Publikācijas

 

Raksti

 • Brangule, A., Skadiņš, I., Reinis, A., Kroiča, J., Gross, K., (2017). In vitro characterization perspectives using Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR PAS), Key Engineering Materials, Vol. 758, pp. 273‒277. Doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.758.273, (Scopus).
 • Brangule, A., Avotiņa, A., Zariņš, A., Haļitovs, M., Gross, K., Ķizāne, G. (2017). Thermokinetic investigation of the drying conditions on amorphous calcium phosphate, Key Engineering Materials, Vol. 758, pp. 204‒209. Doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.758.204, (Scopus).
 • Brangule, A., Gross, K., Stepanova  V. (2017)  Cantilever-enhanced photoacoustic spectroscopy applied in the research of natural and synthetic calcium phosphate. IOP Conf. Ser.: Jornal of Physics, Vol. 829, 0120025. Doi:10.1088/1742-6596/829/1/012005, (Scopus).
 • Brangule, A., Gross, K., Skadiņš, I., Reinis, A., Kroiča, J.(2016). Simultaneous Identification of Amorphous Calcium Phosphate and S.epidermidis Bacteria by Photoacoustic Spectroscopy. Key Engineering Materials, Vol.720, pp. 125.-129. Doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.720.125, (Scopus).
 • Brangule, A., Gross, K., (2015). Effect on drying conditions on amorphous calcium phosphate. Key Engineering Materials, Vol. 631, pp. 99-103. Doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.631.99, (Scopus).
 • Brangule, A., Gross, K., (2015). Importance of FTIR spectra deconvolution for the analysis of amorphous calcium phosphates. IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, Vol. 77(1). Doi: 10.1088/1757-899X/77/1/012027, (Scopus).
 • Brangule, A., Gross, K., Komarovska, L., Viksna, A. (2014). Exploring zinc apatites through different synthesis routes. Key Engineering Materials, Vol. 587, pp. 171.-176. Doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.587.171, (Scopus).

 

Starptautiskas konferences un recenzēti abstrakti

 • Brangule, A., Avotiņa, A., Zariņš, A., Haļitovs ,M., Gross, K.A., Ķizāne, G. Thermokinetic investigation of the drying conditions on amorphous calcium phosphate, 29th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 29). France, Tuluza, 25.-27. October, 2017.
 • Brangule, A., Skadiņš, I., Reinis, A., Kroiča J., Gross, K.A., In vitro characterization perspectives using Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR PAS), 29th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 29).  France, Tuluza , 25.-27.  October 2017.
 • Brangule, A., Gross, K. Application of FTIR spectroscopy to the control of nanosized calcium phosphate synthesis, International Conference Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region, Lithuania, Kaunas, 14-16. June. 2017.
 • Brangule, A., Gross, K. FTIR spektru apstrādes metodes un hemometrijas izmantošanakalcija fosfātu pētniecībā, LU 75. konference, 9.februāris, Latvia, Riga. 2017.
 • Brangule, A., Gross, K., Stepanova, V. Cantilever-enhanced photoacoustic spectroscopy applied in the research of natural and synthetic calcium phosphate Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference (ANNIC 2016),  Spain, Barcelona , 9-11. November. 2016.
 • Brangule, A., Gross, K., Skadiņš I., Reinis, A., Kroiča, J. Simultaneous Identification of Amorphous Calcium Phosphate and S.epidermidis Bacteria by Photoacoustic Spectroscopy, 28th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 28). US, North Carolina, Charlotte, 18.-21. October. 2016.
 • Brangule, A., Gross, K., Ūbele, D. A Measure of Crystallinity in Nanosized Calcium Phosphate, Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Latvia, Riga 21. October . 2016.
 • Brangule, A., Gross, K., How Statistical Methods Guide the Selection of FTIR Methods Chemistry and Chemical Technology 2016, International conference of Lithuanin Society of Chemistry, Lietuva, Vilnius, 28. – 29. April. 2016.
 • Brangule, A., Gross, K., Characterization of Calcium Phosphates with Photoacoustic Spectroscopy, Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Latvia, Riga 14.-17.October. 2015.
 • Brangule, A., Gross, K., Spectroscopic characterization of natural calcium phosphates by FTIR-DRIFT, 8th Annual meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials, Latvia, Sigulda. 6.–8. May. 2015.
 • Brangule, A., Gross, K., Ūbele, D., Comparison of FTIR methods for analyzing calcium phosphates, Riga Technical University 55th International Scientific Conference, Latvia, Riga 14.-17.October. 2014.
 • Brangule, A., Gross, K., Advantages of FTIR-DRIFT sampling in calcium phosphate research, Ecobalt 2014, Latvia, Riga 8.-10.October. 2014.
 • Brangule, A., Gross, K., Importance of FTIR Spectra Deconvolution in Amorphous Calcium Phosphate Analysis, Joint International Symposium RCBJSF – 2014 - FM&NT, Latvia, Riga 28. October. – 2.November. 2014.
 • Brangule, A., Gross, K., Effect on drying conditions on amorphous calcium phosphate. 26th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 26),  Spain, Barcelona  6.-8. November. 2014.
 • Brangule, A., Zariņa, G. Importance of FTIR Spectra Deconvolution in Characterization of Bones and Synthesized Bone Materials. 3rd Baltic Bioarchaeology Meeting. Latvia, Riga, 15.04-16.04. 2014.
 • Brangule, A., Gross, K., Komarovska, L., Viksna, A. Exploring zinc apatites through different synthesis routes. 25th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 25), Rumania, Bucharest, 7.-10. November, 2013.
 • Gross, K.A., Brangule, A., Komarovska, L., Viksna, A. Exploring zinc incorporation in apatite for orthopedics and dentistry (Stenda referāts). 18th International scientific conference EcoBalt 2013, Lietuva, Vilnius, 25.-27.October, 2013

 

Grāmatas

 • Agnese Brangule, Dace Namsone. Ķīmija 9.klasei, Lielvārde: Lielvārds, 2014. 176 p. ISBN: 978-9984-11-396-8.
 • Agnese Brangule, Dace Namsone. Ķīmija 8.klasei, Lielvārde: Lielvārds, 2013. 160 p. : il. ISBN 9789984113777.
 • Agnese Brangule, Andra Reinholde. Pēti un eksperimentē : laboratorijas darbi ķīmijā 11. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2012. 80 p. : il. ISBN 9789984113449.
 • Agnese Brangule, Andra Reinholde. Pēti un eksperimentē : laboratorijas darbi ķīmijā 10. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2011. 80 p. : il. ISBN 9789984113098.

 

 

 

 

Kontakti

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Sīle
Docētāja
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja