Pārlekt uz galveno saturu

Izglītība

 • 1967–1973 – Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāte
 • 1963–1966 – Rīgas 49. vidusskola
 • 1955–1963 – Rīgas 8. vidusskola

Zinātniskais grāds

 • 1998 – Habilitēta medicīnas doktore (Latvijas Medicīnas akadēmija)
 • 1992 – nostrificēts Dr. med. Latvijas Traumatoloģijas ZPI Habilitācijas padomē H-02
 • 1983 – medicīnas zinātņu kandidāte (Kauņas medicīnas institūts)

Akadēmiskais nosaukums

 • Kopš 2004 – Rīgas Stradiņa universitātes profesore
 • 2001–2004 – Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore

Darba pieredze

 • 1998-2017 – Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes prorektore
 • 1995–1998 – Latvijas Medicīnas akadēmijas Zinātnes daļas vadītāja
 • 1985–1995 – Latvijas Traumatoloģijas ZPI, vecākā zinātniskā līdzstrādniece, vēlāk – vadošā pētniece
 • 1975–1985 – LZA Polimēru mehānikas institūta, biomehānikas laboratorijas jaunākā zinātniskā līdzstrādniece
 • 1973–1975 – Rīgas 1. klīniskā slimnīca, neiropatologs
 • 1966–1967 – VAM Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, laborante

Zinātniskā darbība

 • LZP Sadarbības projektu Nr. 02.0012 un Nr. 06.0036 vadītāja
 • LZP grantu Nr. 01.0723 un Nr.05.1854 vadītāja
 • Vadošais pētnieks Valsts Pētījumu programmā (2006–2009; 2009–2012)
 • Vadošais pētnieks LZP finansētajos grantos Nr. 01.0708, 01.0721, 05.1842, 05.0994, 06.2024, 09.1383
 • IZM projekta "Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādē" vadītāja (2007)
 • IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” vadītāja (2008)
 • ES 6. ietvara programmas ERA-NET-AGE koordinatore un programmas vadītāja Latvijā
 • ES 7. ietvara programmas ERA-AGE-EXT un FUTURAGE programmas vadītāja Latvijā

Zinātniskās tēmas

 • Sirds asinsvadu biomehānika. Cilvēka asinsvadu biomehāniskās īpašības un struktūra
 • Biomateriāli. Bioloģisko audu un to aizvietotāju biosaderības pētījumi. Kompozīta materiāla bioloģisko audu aizvietotāju izstrādāšana, mehānisko īpašību un struktūras pētījumi
 • Kaulu, locītavu un skrimšļu biomehānika – kaulu un locītavu skrimšļa mehāniskās un morfoloģiskās īpašības
 • Cilvēka augšējo gremošanas trakta stāvu biomehānika
 • Kardiovaskulārās sistēmas audu inženierija
 • Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesu medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte

Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās

 • LZP locekle (1998–2006) un LZP valdes (1999–2002) locekle
 • LZP Medicīnas nozares ekspertu komisijas eksperts (2001–2010)
 • LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas locekle (2001–2010)
 • Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas locekle
 • Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle
 • RSU senatore
 • Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes padomes priekšsēdētāja
 • Rīgas Stradiņa universitātes medicīniskās biomehānikas promocijas padomes priekšsēdētāja
 • Rīgas Stradiņa universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes Domes locekle (līdz 2007. gadam)
 • RSU Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle
 • Latvijas Ķirurģijas žurnāla redkolēģijas locekle
 • Karolinskas (Zviedrija) institūta doktorantūras programmas koordinators Latvijā (2000–2005)
 • Ziemeļvalstu Medicīnas zinātnes Padomes Latvijas pārstāve
 • S/O ”Fonda medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam” valdes locekle
 • Latvijas Ģenētiski modificēto organismu ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Latvijas Kvalitātes zīmes domes locekle
 • BO VAS Slimnīcas “Linezers” padomes priekšsēdētāja (2002–2004)
 • Eiropas Biomehānikas biedrības locekle
 • Eiropas Audu inženierijas biedrības locekle
 • LR VM konsultatīvās padomes medicīnas zinātnes attīstības jautājumos locekle (2005–2006)

Goda nosaukumi, apbalvojumi

 • Latvijas Republikas Valsts apbalvojums – IV pakāpes Atzinības krusts (virsniece) – 2008
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors medicīnā – Doctor Honoris Causae (Dr. med. h. c.) – 2009

Papildu informācija

 • Vadīto doktorantu skaits – 7 (no tiem aizstāvējuši promocijas darbus – 3)

Publikācijas

 • Kopējais publikāciju skaits – 153
 • Patenti – 3 (Latvijas)

Valodu zināšanas

 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu

Kontakti

Kolēģi

Mārtiņš Kalējs
Vadošais pētnieks, Docētājs