Pārlekt uz galveno saturu

Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija ir izveidota 2007. gadā ar mērķi veikt zinātniskos pētījumus un izglītojošo darbu traumatoloģijas – ortopēdijas nozarē. 

Galvenie uzdevumi

Veikt pētniecisko darbu traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus, piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos un pasākumos, sadarbojoties ar vietējiem un ārvalstu partneriem.

Pētniecības virzieni

 • Lielo locītavu endoprotēžu ilgdzīves pētījumi
 • Osteoartrīta epidemioloģija
 • Traumatoloģisko un ortopēdisko pacientu ārstēšanas rezultātu analīze

Projekti

RSU un RTU grants, Nr. 6.2-25/2016/0174, 07.03.2016. Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte.
Darbības laiks: 2018.–2021. 
Projekta vadītājs: asoc. prof. Pēteris Studers

Raksti

2019
 • Dzerins, A., Zolmanis, M., Studers, P. Resection Arthroplasty Treatment Possibility for a Patient with Fibrous Dysplasia, Chronic Osteomyelitis, and Recurrent Periprosthetic Hip Joint Infection: A Case Report. Journal of Orthopaedic Case Reports, 2019 Jul-Aug; 9(4): 54-57; doi: 10.13107/jocr.2019.v09i04.1478
 • Džeriņš, A., Studers, P., Zolmanis, M., Vīgante, D. Candida albicans izraisīta ceļa locītavas infekcija – reta un grūti ārstējama patoloģija. Latvijas traumatologu un ortopēdu conference – Rīga, 2019.
 • Gainutdinovs, O., Studers, P., Gaynutdinov, O., Knokenfelds, K. Femoral Curvature Influence for Above Knee Bone Anchored Prosthesis Alignment. Cadaveric Study. ISPO 17th World Congress – Kobe, Japan, 2019
 • Gainutdinovs, O., Studers, P., Gaynutdinov, O., Jevstignejevs, V. Biomechanical Evaluation of Vibrotactil Feedback for Bone Anchored. ISPO 17th World Congress - Kobe, Japan, 2019
 • Galkin, I., Vorobyov, M., Gainutdinovs, O., Studers, P. Customized Vibration Generator for State of Health Monitoring of Prosthetic Implants and Pseudo-Bionic Machine – Human Feedbacks. Electronics, 2019, 8(7): 810; doi.org/10.3390/electronics8070810
 • Kholodnyuk, I., Kadisa, A., Svirskis, S., Gravelsina, S., Studers, P., Spaka, I., Sultanova, A., Lejniece, S., Lejnieks, A., Murovska, M. Proportion of the CD19-Positive and CD19-Negative Lymphocytes and Monocytes within the Peripheral Blood Mononuclear Cell Set is Characteristic for Rheumatoid Arthritis. Medicina, 2019, 55: 630; doi:10.3390/medicina55100630
 • Sauka, J., Bladiko, U., Studers, P. Primārs septisks gūžas locītavas artrīts – nebeidzamais stāsts? Latvijas traumatologu un ortopēdu conference – Rīga, 2019
2018
 • Aalirezaie, A., Dzerins, A., Studers P. General Assembly, Prevention, Operating Room Environment: Proceedings of International Consensus on Orthopaedic Infections. The Journal of Arthroplasty. 34(2S):S105-S115. doi: 10.1016/j.arth.2018.09.060
 • Džeriņš, A., Studers, P., Zolmanis, M. Total hip arthroplasty in senior basketball players. 10th International Baltic Sports Medicine congress. Rīga, 2018
 • Studers, P., Bladiko, U. Agrīni un vidēja termiņa klīniskie un rentgenoloģiskie rezultāti pie gūžas locītavas endoprotezēšanas ar Corail sistēmas endoprotēzes kājiņu. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Rīga, 2018
2017
 • Džeriņš, A., Studers, P. Radiological assessment in hip osteoarthritis patients. Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konference. Daugavpils, 2017.
 • Studers, P., Zolmanis, M., Džeriņš, A., Skujiņš, R., Saleniece, Z. Vēlīno klīnisko rezultātu izvērtējums pacientiem, kuriem veikta primāra ceļa endoprotezēšana ar Sigma protēzi. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Rīga, 2017
 • Studers, P., Džeriņš, A., Zolmanis, M., Kruoenko, I., Vīgante, D., Malzubris, M., Raga, L. Surgical management of periprosthetic hip joint infections in Latvian state hospital of Traumatology and Orthopaedics. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Rīga, 2017
 • Studers, P., Džeriņš. Reasons and clinical outcomes of uncompleted two-stage exchange arthroplasty in periprosthetic hip joint patients. A single-centre study. The 38th SICOT Orthopaedic World Congress. Cape Town, South Africa, 2017.
 • Zēbolds, S., Jumtiņš, A., Studers, P. The choice of the acetabular component placement in dysplastic hip patients. The 38th SICOT Orthopaedic World Congress. Cape Town, South Africa, 2017.
2016

 

 • Studers, P., Belajevs, D., Jurkevics, V., Likums, P. (2016). Ten to fifteen-year clinical and radiographic follow-up with a third-generation cementless stem in a young patient population. International orthopaedics. 40(3), 465-471.
 • Kadiša, A., Nora-Krūkle, Z., Kozireva, S., Svirskis, S., Studers, P., Groma, V., Murovska, M. (2016, August). Effect of Human Herpesviruses 6 and 7 Infection on the Clinical Course of Rheumatoid Arthritis/Cilvēka Herpesvīrusa 6 Un 7 Infekcijas Ietekme Uz Reimatoīdā Artrīta Klīnisko Gaitu. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. (Vol. 70, No. 4, pp. 165-174). De Gruyter Open.
 • Dzerins, A., Studers, P., Zolmanis, M. (2016). Bilateral Complications of Hemiarthroplasty after Displaced Femoral Neck Fracture Treatment. Acta Chirurgica Latviensis, 16(2), 24-25.
 • Jakušonoka, R., Utinane, Z., Džeriņš, A., Jumtiņš, A., Vikmanis, A. (2016). Funkcionālie rezultāti pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu traumu sekām pēc pārciestas politraumas. Zinātniskie raksti: 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, 2016. –94.-101.lpp.
 • Studers, P., Džeriņš, A., Zolmanis, M. (2016). Izmaiņas gūžas locītavas anatomiskajā formā kā primāra osteoartrīta attīstības riska faktors. Zinātniskie raksti: medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, 2016. – 128.-135.lpp.
2012
 • Kadisa, A., Bracslavska, O., Kozireva, S., Studers, P., Lejnieks, A., Murovska, M. (2011) Parvovīrusa B19 infekcija osteoartrīta slimniekiem. Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 249.-254.lpp.
2011
 • Kadisa, A., Nora-Krukle, Z., Kozireva, S., Studers, P., Lejnieks, A., Murovska, M. Frequency of HHV-6 and HHV-7 infection markers in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011): agenda, presentations summaries. Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.48-51.

Saistītās ziņas