Skip to main content

Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija ir izveidota 2007.gadā ar mērķi veikt zinātniskos pētījumus un izglītojošo darbu traumatoloģijas – ortopēdijas nozarē. 

Galvenie uzdevumi

Veikt pētniecisko darbu traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus, piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos un pasākumos, sadarbojoties ar vietējiem un ārvalstu partneriem.

Pētniecības virzieni

  • Lielo locītavu endoprotēžu ilgdzīves pētījumi
  • Osteoartrīta epidemioloģija
  • Traumatoloģisko un ortopēdisko pacientu ārstēšanas rezultātu analīze

Saistītās ziņas