Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU Medicīnas fakultāte, Ortopēdijas katedra

2012 - 2016

Docents

RSU Medicīnas fakultāte, Ortopēdijas katedra

2007 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

RSU Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija

2007 - pašlaik

Ārsts traumatologs - ortopēds.

Valsts Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

1992 - 2007

Ortopēdijas nodaļas vadītājs

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts (VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca)

1990 - 1992

Ārsts traumatologs ortopēds

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

1984 - 1992

Jaunais zinātnieks

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

1982 - 1984

Klīniskais ordinators

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

Izglītība

1987 - 1992

Medicīnas doktorants

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

Aizstāvēta disertācija „Gūžas locītavas endoprotezēšanas pilnveidošana traumu seku un ortopēdisku slimību ārstēšanā"

1989 - 1991

Skolārs

ASV Jēlas Universitāte

1982 - 1985

Klīniskā ordinatūra

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

1976 - 1982

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas Institūts, Ārstniecības fakultāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Traumatoloģija - ortopēdija

 

Gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšana

 

Docētie studiju kursi

Ortopēdija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Studentu pētnieciskie darbi:

 

vadītie​: 5

recenzētie: 5

 

Projekti

 

Projekta zinātniskais vadītājs, Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija, Projekts „Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehnikas diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte". 01.02.2016.-31.12.2019.

 

Projekta zinātniskais vadītājs, Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija, Projekts "Gūžas locītavas morfoloģijas nozīme osteoartrīta attīstībā un to ietekmējošie ģenētiskie faktori." Traumatoloģijas un ortopēdijas starpkatedru laboratorija, RSU Ģenētikas laboratorija, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”. No 21.02.2017.

 

RSU Radioloģijas un rentgenoloģijas katedrai sadarbībā ar RSU Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPL tiek izstrādāta disertācija: „Klīniskā un radioloģiskā riska faktoru analīze atkārtotiem mežģījumiem pēc primāras totālas gūžas locītavu endoprotezēšanas"; RSU Anestezioloģijas katedra, doktorants P. Līkums. 2007.g.

 

„Biomehāniski un funkcionāli atšķirīgu ceļa locītavu endoprotēžu tipu analīze un salīdzinājums". Promocijas darbs. Autors I.Ļū.

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācijas biedrs

Latvijas Gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanas asociācijas biedrs

Latvijas Artoskopijas un sporta medicīnas asociācijas biedrs

SICOT (Starptautiskā Traumatologu – ortopēdu asociācija) Nacionālais delegāts, SICOT biedrs.

EHS (Ruropean Hip Society) biedrs.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Džeriņš, Andris. Radiological assessment of femoroacetabular impingement in hip osteoarthrits patients / A.Džeriņš, P.Studers // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 157.-163.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Studers, Pēteris. Izmaiņas gūžas locītavas anatomiskajā formā kā primāra osteoartrīta attīstības riska faktors / P.Studers, A.Džeriņš, M.Zolmanis // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 128.-135.lpp.

Effect of human herpesviruses 6 and 7 infection on the clinical course of rheumatoid arthritis / A.Kadiša, Z.Nora-Krūkle, S.Kozireva, Š.Svirskis, P.Studers, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.165-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Studers, Pēteris. Innovative teaching methods of traumatology and orthopaedics in Latvia, Riga Stradins University (European Union) / P.Studers, A.Jumtins // Тиббий таълимда инновацияларни қўллаш ва интеграл маърузаларни такомиллаштириш : XI Ўқув-услубий анжуман материалларининг тўплами = Применение инновационных технологий в медицинском образовании и совершенствование интегральных лекций : сборник материалов XI учебно-методической конференции = Application of innovative technologies in medical education and improvement of integral lectures : the collection of the materials of the XI educational conference (Tashkent, Uzbekistan, Jan., 2016). - Tashkent, 2016. - P.12-14.

Ten to fifteen-year clinical and radiographic follow-up with a third-generation cementless stem in a young patient population / P.Studers, D.Belajevs, V.Jurkevics, P.Likums // International Orthopaedics. - Vol.40, No.3 (2016, March), p.465-471. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Parvovīrusa B19 infekcija osteoartrīta slimniekiem / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 249.-254.lpp.

Frequency of HHV-6 and HHV-7 infection markers in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients / A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.48-51.

Golubovska, Iveta. Local anaesthetics and immunity [Elektroniskais resurss] / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) : [Proceedings] [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 10 p. on CD-ROM.

 

Tēzes​​

 

 

A.Džeriņš, P.Studers., M.Zolmanis. Total hip replacement in senior basketball players. 10.starptautiskais Baltijas sporta medicīnas congress, 04.2018.

 

Džeriņš, Andris. Radiological assessment of femoroacetabular impingement in hip osteoarthrits patients / A.Džeriņš, M.Zolmanis, P.Studers // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 87.-88.lpp.

Endoprotēzes acetabulārā komponenta novietojuma ietekme uz pēcoperācijas rezultātu pacientiem ar displastisko osteoartrītu / S.Zēbolds, A.Jumtiņš, P.Studers, K.Knohenfelds // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 171.lpp.

Gūžas locītavas endoprotezēšana pēc acetabulum lūzuma : sarežģīta klīniskā gadījuma analīze [Elektroniskais resurss] : tēzes / P.Studers, U.Bladiko, M.Zolmanis, A.Bērziņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 25.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Management of periprosthetic hip joint infections with one-stage, two-stage and uncompleted two-stage exchange arthroplasty : a single-center study [Elektroniskais resurss] / P.Studers, D.Vigante, A.Dzerins, M.Zolmanis // 38th SICOT (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) Orthopaedic World Congress (Cape Town, South Africa, Nov.30-Dec.2, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book : e-Posters. - Cape Town, 2017. - Abstract No.47502. - Resurss aprakstīts 2018.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://artsloi.sicot.org/capetown/Abstract-Book-ePosters.pdf

Nedislocēto augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka gadagājuma pacientiem / O.Stunžāns, A.Jumtiņš, P.Studers, D.Beļajevs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 179.lpp.

Studers, Pēteris. Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana augšstilba ekstraartikulāras deformācijas un hroniska osteomielīta gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / P.Studers, A.Džeriņš, M.Zolmanis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 21.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Surgical management of periprosthetic hip joint infections in Latvian State Hospital of Traumatology and Orthopaedics / P.Studers, A.Dzerins, D.Vigante, L.Raga ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 266.lpp.

Totāla ceļa locītavas endoprotezēšana ar eņģes tipa protēzi posttraumatiska osteoartrīta ar ektstraartikulāru augšstilba kaula deformāciju gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / P.Studers, U.Bladiko, M.Zolmanis, A.Šimkevica // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 25.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Vēlīno klīnisko rezultātu izvērtējums pacientiem, kuriem veikta primāra ceļa locītavas endoprotezēšana ar J & J Sigma cementējamu endoprotēzi / P.Studers, M.Zolmanis, A.Džeriņš ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 265.lpp.

Zēbolds, Silvestris. The choice of the acetabular component placement in dysplastic hip patients [Elektroniskais resurss] / S.Zebolds, A.Jumtins, P.Studers // 38th SICOT (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) Orthopaedic World Congress (Cape Town, South Africa, Nov.30-Dec.2, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book : e-Posters. - Cape Town, 2017. - Abstract No.47395. - Resurss aprakstīts 2018.g. 23.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://artsloi.sicot.org/capetown/Abstract-Book-ePosters.pdf

Active human parvovirus B19 infection and phenotypic peculiarities of arthritis synovial fibroblasts / V.Groma, S.Skuja, M.Tarasovs, P.Studers, O.Teteris, A.Kadisa, S.Chapenko, M.Murovska // XVI International Parvovirus Workshop (Ajaccio, France, June 19-23, 2016) : [Abstract Book]. - Ajaccio, 2016. - P.46.

Augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka gadagājuma pacientiem / O.Stunžāns, A.Jumtiņš, P.Studers, D.Beļajevs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 234.lpp. - T.p. krāj. "8. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference" (Rīga, 2016.g. 14.maijā) : tēzes. - Rīga, 2016. - 27.lpp.

Demonstration of parvovirus B19 infection in rheumatoid arthritis / A.Kadisa, S.Kozireva, O.Bratslavska, V.Groma, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.75, Suppl.2 (2016), p.923-924. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Leitlands, Māris. Divu slīdvirsmu salīdzinājums pēc totālas gūžas locītavas endoprotezēšanas ar bezcementa implantiem / M.Leitlands, P.Studers // 8. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference (Rīga, 2016.g. 14.maijā) : tēzes. - Rīga, 2016. - 8.-9.lpp.

Possible involvement of HHV-6 and HHV-7 infection in rheumatoid arthritis and osteoarthritis development : [abstract] / Z.Nora-Krukle, A.Kadisa, P.Studers, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 6th European Congress of Virology (Hamburg, Germany, Oct.19-22, 2016) : Final Programme. - Hamburg, 2016. - P.110-111.

Skujiņš, Reinis. Ceļa locītavas endoprotezēšanas agrīno klīnisko rezultātu analīze / R.Skujiņš, P.Studers // 8. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference (Rīga, 2016.g. 14.maijā) : tēzes. - Rīga, 2016. - 24.lpp.

Trabekulārā metāla implantu lietošanas īstermiņa rezultāti gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanā / P.Studers, S.Zēbolds, M.Zolmanis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 246.lpp.

Unipolāras gūžas locītavas endoprotezēšanas komplikāciju gadījumu analīze / A.Džeriņš, R.Preiss, P.Studers ...[u.c.] // 8. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference (Rīga, 2016.g. 14.maijā) : tēzes. - Rīga, 2016. - 8.lpp.

Zēbolds, Silvestris. Komplikācijas pēc endoprotezēšanas pacientiem ar displastisku gūžas locītavas osteoartrītu / S.Zēbolds, A.Jumtiņš, P.Studers // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 241.lpp.

Zolmanis, Matīss. Pirmā pieredze "cup-cage" metodes pielietošana gūžas locītavu revīzijas operācijās / M.Zolmanis, P.Studers, D.Ilješāns // 8. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference (Rīga, 2016.g. 14.maijā) : tēzes. - Rīga, 2016. - 9.lpp.

Agrīnie klīniskie un rentgenoloģiskie rezultāti trabekulārā metāla implantu pielietošanā gūžas locītavas endoprotezēšanā / M.Zolmanis, J.Ābols, P.Studers ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 325.lpp.

Eņģes tipa ceļu locītavas endoprotezēšanas lietošanas indikācijas primāra osteoartrīta gadījumos / P.Studers, M.Zolmanis, D.Beļajevs, A.Elksniņš-Finogejevs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 351.lpp.

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Investigation of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis and chronic lymphocytic leukemia / A.Kadisa, P.Studers, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, I.Holodnuka ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 272.lpp.

Morphological evolution of joint destruction in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with various viral infection markers / A.Kadisa, M.Tarasovs, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska, V.Groma // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.840. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Parvovīrusa B19 VP1/VP2 ekspresijas morfoloģisks novērtējums reimatoīdā artrīta un osteoartrīta gadījumā / M.Tarasovs, V.Groma, S.Skuja, A.Kadiša, P.Studers, S.Kozireva, J.Pavlova, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 144.lpp.

Pieredze un pirmie rezultāti trabekulāro implantu pielietošanai gūžas un ceļa locītavas revīzijas operācijās Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcā no 2010. līdz 2014. gadam / P.Studers, J.Ābols, J.Akmens ...[u.c.] // 7. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference (Rīga, 2014.g. 10.maijā) : programma un tēzes. - Rīga, 2014. - 13.lpp.

Studers, Pēteris. Bezcementa endoprotēzes Zweymüller SL-PLUS femorālā komponenta aseptiskas izkustēšanās iemesli Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā laika posmā no 2009. līdz 2013.gadam / P.Studers, A.Barks, E.Svolaks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 355.lpp. - T.p. krāj. "7. ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konference" (Rīga, 2014.g. 10.maijā) : programma un tēzes. - Rīga, 2014. - 15.lpp.

Ūdris, Kaspars. Pirmā pieredze artroskopiskā pleca locītavas priekšējās nestabilitātes ārstēšanā pēc Bristow-Latarjet metodes / K.Ūdris, P.Studers, V.Jermolajevas // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 356.lpp.

First experience with I balance hHTO free cut system (3 case report) [Elektroniskais resurss] / P.Studers, K.Udris, D.Belajevs ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics (Riga, Latvia, Sept.20-21, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - P.50, on CD-ROM.

Hip revision arthroplasty with acetabular reinforcement rings (ARR): mid-term follow-up result [Elektroniskais resurss] / P.Studers, D.Belajevs, S.Zebolds ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics (Riga, Latvia, Sept.20-21, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - P.22, on CD-ROM.

Morphologic evaluation of joint destruction in rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA) and its correlations with virus antigen expression / V.Groma, A.Kadiša, M.Tarasovs, P.Studers, M.Murovska // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.82.

Parvovīrusa B19 iespējamā loma reimatoīdā artrīta attīstībā [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, E.Pavlova, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=75

Revision total arthroplasty with acetabular reinforcement rings (ARR) : mid-term follow-up results / P.Studers, D.Belajevs, S.Zebolds ...[et al.] // 34th SICOT (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) Orthopaedic World Congress (Hyderabad, India, Oct.17-19, 2013) : Abstracts. - Hyderabad, 2013. - P.312.

Revision total hip arthroplasty with acetabular reinforcement rings (ARR) ; midterm follow-up results / P.Studers, S.Zebolds, A.Strazds ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 312.lpp.

Studers, Pēteris. Long term, clinical outcome study of the SL-PLUS stem - a retrospective 10 years follow up study [Elektroniskais resurss] / P.Studers, D.Belajevs, V.Jurkevics // 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics (Riga, Latvia, Sept.20-21, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - P.63, on CD-ROM.

Studers, Pēteris. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā veikto gūžas locītavas revīziju iemesli pēc Ostina Mūra endoprotēzes no 2005. līdz 2012.gadam / P.Studers, O.Stunžāns // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 310.lpp.

Studers, Pēteris. Tromboprofilakse pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas pēchospitālajā periodā / P.Studers, K.Leitāns // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 311.lpp.

Virologic and morphologic evidences of human parvovirus B19 infection in osteoarthritis / A.Kadisa, V.Groma, S.Skuja, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.697-698. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zadorožnijs, Sergejs. Development of arthroplasty register in Latvia [Elektroniskais resurss] / S.Zadoroznijs, P.Studers // 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics (Riga, Latvia, Sept.20-21, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - P.47, on CD-ROM.

Izteikti deformētu ceļa locītavu endoprotezēšanas ķirurģiskie principi / O.Stunžāns, P.Studers, A.Muste, V.Jurkevičs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 335.lpp.

Reimatoīdā artrīta un osteoartrīta morfoloģiskās īpatnības / A.Kadiša, V.Groma, P.Studers, M.Murovska, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 177.lpp.

Stunžāns, Oļegs. Revīzijas iemesli pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas / O.Stunžāns, P.Studers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 336.lpp.

The influence of methoterxate on adaptive immunity against parvovirus B19 in patients with rheumatoid arthritis / O.Bratslavska, A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.71, Suppl.3 (2012), p.493. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vīgante, Dace. Diagnostic and treatment algorithm of prosthetic knee infections / D.Vigante, P.Studers, V.Jurkevics // 31st Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society (Montreux, Switzerland, Sept. 20-22, 2012) : Programme and Abstracts. - Montreux, 2012. - P.104.

Ceļa locītavas mediālā meniska uzbūves pārmaiņas agrīna osteoartrīta stadijā / M.Ciems, M.Pilmane, A.Jumtiņš, P.Studers // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 59.lpp.

First experience in computer-assisted surgery for total knee replacement : a short-term study / P.Studers, I.Lu, V.Jurkevičs ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 365.lpp. - T.p. krāj. "SICOT 2011 XXV Triennial World Congress" (Prague, Czech Republic, Sept.6-9, 2011) : Abstract Book and E-posters. - P.470.

Parvovirus B19 infection in osteoarthritis and rheumatoid arthritis patients [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Murovska, O.Bratslavska, A.Kadisa, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks // XV International Congress of Virology (Sapporo, Japan, Sept.11-16, 2011) : Final Program [Elektroniskais resurss]. - Sapporo, 2011. - Poster VI-PO9-7, on CD-ROM.

Parvovirus B19 infection in osteoarthritis patients / A.Kadisa, O.Bratslavska, S.Kozireva, P.Studers, M.Murovska, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 222.lpp.

Reasons of failure and treatment rules in knee prosthetic revision surgery / P.Studers, V.Jurkevičs, A.Muste, D.Vigante // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 367.lpp. - T.p. krāj. "SICOT 2011 XXV Triennial World Congress" (Prague, Czech Republic, Sept.6-9, 2011) : Abstract Book and E-posters. - P.544.

Studers, Pēteris. Fixed-bearing vs. Mobile-bearing vs. Hyper-flexed mobile-bearing prosthesis : review of literature / P.Studers, I.Lu, A.Muste // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 364.lpp. - T.p. krāj. "SICOT 2011 XXV Triennial World Congress" (Prague, Czech Republic, Sept.6-9, 2011) : Abstract Book and E-posters. - P.468.

Studers, Pēteris. Incorporation of allotransplants after hip revision arthroplasty / P.Studers, J.Brūklis, O.Stunžāns // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 366.lpp. - T.p. krāj. "SICOT 2011 XXV Triennial World Congress" (Prague, Czech Republic, Sept.6-9, 2011) : Abstract Book and E-posters. - P.537.

Golubovska, Iveta. Changes in patient concerns about pain before and after total knee arthroplasty / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 343.lpp. - T.p. krāj. "4th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics" (Vilnius, Lithuania, Apr.22-24, 2010). - Vilnius, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Golubovska, Iveta. Continuous femoral nerve analgesia versus epidural analgesia after total knee arthroplasty : [abstract] / I.Vanags, P.Studers // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.87.

Golubovska, Iveta. Cytokine changes after epidural analgesia with methylprednisolone in total knee replacement / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // Nysora World Anesthesia Congress (NWAC) (Dubai, United Arab Emirates, Mar.7-12, 2010) : Posters Abstracts. - Dubai, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Golubovska, Iveta. Impact of preoperative pain scores on long-term postoperative pain outcomes / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // II International Conference "Pain in the Baltics" (Riga, Latvia, Nov.12-13, 2010) : Abstracts. - Riga, 2010. - P.105.

Golubovska, Iveta. Inflammatory and anti-inflammatory after epidural analgesia with methylprednisolone in major joint replacement [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Leitlands, Māris. Mid-term studies with Biolox forte bearing couples / M.Leitlands, P.Studers // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 151.lpp. - T.p. krāj. "7th SICOT/SIROT Annual International Conference combined with Swedish Orthopaedic Association (SOF) Annual Meeting" (Gothenburg, Sweden, Aug.30-Sept.3, 2010) : Posters. - Gothenburg, 2010. - Poster N 26672.

Post-surgical pain after knee arthroplasty in relation to preoperative pain / P.Studers, I.Golubovska, I.Vanags ...[et al.] // Seventh SICOT/SIROT Annual International Conferece & Swedish Orthopaedic Association (SOF) Annual Meeting (Gothenburg, Sweden, Aug.30-Sept.3, 2010) : Posters Abstracts. - Gothenburg, 2010. - Poster N 25614.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja