Pārlekt uz galveno saturu

RSU Ķīnas studiju centrs dibināts 2005. gadā ar mērķi nodrošināt akadēmiskos kontaktus ar Ķīnu kvalitatīvā, pieejamā formā, piedāvāt akreditētu ķīniešu valodas apmācību un veicināt RSU sadarbību ar partnerorganizācijām Ķīnā. 

Centram attīstoties, tika pieņemti arvien jauni izaicinājumi un notika iesaiste arvien plašākos projektos. Šobrīd RSU Ķīnas studiju centrs ir daudzpusīgs Ķīnas ekspertīzes centrs, kura darbība iekļaujas RSU attīstības vīzijā un iedalāma trijos galvenajos virzienos – izglītība, pētniecība un internacionalizācija.

RSU Ķīnas studiju centra galvenie darbības virzieni

Izglītība

 • Sabiedrībai atvērti un RSU akadēmiskajā dzīvē integrēti ķīniešu valodas kursi.
 • Ar Ķīnu, starpkultūru komunikāciju un iekļaušanu saistītu projektu īstenošana sadarbībā ar Latvijas valsts un nevalstisko sektoru.
 • Apmaiņas programmu īstenošana ar Ķīnas augstskolām.

Pētniecība

 • Ekspertīzes centrs politikā: Ķīnas studijas, Baltijas valstis un Ķīna, ES un Ķīna, Joslas un ceļa iniciatīva.
 • Ekspertīzes centrs valodā: ķīniešu valodas konsultācijas, biznesa un konferenču tulkošana, materiālu ķīniskošana, daiļliteratūras darbu tulkošana.
 • Ekspertīzes centrs kultūrā: Ķīnas vēsture, kultūra, sociālās antropoloģijas aspekti.
 • Citējamas publikācijas starptautiskajās datubāzēs (Springer).
 • Publikācijas un viedokļi ietekmīgos blogos (Foreign Policy Research Institute, Forbes.com, politico.eu).
 • Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, to līdzorganizēšana.
 • Sadarbība ar pētniecības institūtiem Latvijā un ārvalstīs.
 • Ieguldījums viespētniecības attīstībā.

Internacionalizācija

 • Vieslektoru piesaiste un vieslekciju lasīšana ārvalstīs.
 • Ārvalstnieku piesaiste un integrācija.
 • Iesaiste tīklojumos gan ES, gan Ķīnā, gan globālā kontekstā.
 • Attiecību veidošana ar Ķīnas partneriem – universitātēm, asociācijām, valsts un nevalstiskā sektora institūcijām.
 • Ieguldījums RSU starptautiskajā atpazīstamībā un prestižā.

Ķīniešu valodas kursi (dažādi līmeņi)

Mērķauditorija:Visi interesenti
Programmas vadītāja:Dr. sc. pol. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, RSU Ķīnas studiju centra vadītāja
Programmas apjoms:20 nodarbības (20 x 60 min. jeb 27 izglītības stundas)
Norises laiks:Paziņojam pēc grupas nokomplektēšanas
Divas reizes nedēļā darbdienu vakaros
Dalības maksa:170,00 EUR

Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centrs piedāvā ķīniešu valodas apmācību gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar priekšzināšanām atbilstoši zināšanu līmenim.

Viena līmeņa kurss ietver 20 nodarbības. Katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes.

Apliecību par kursa apgūšanu saņem klausītāji, kuri izpildījuši visas prasības un sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu.

Nodrošinām ar mācību materiāliem elektroniskā veidā – bez maksas.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 5–10 dalībnieki).

Saistītās ziņas