Pārlekt uz galveno saturu

RSU Ķīnas studiju centrs ir daudzpusīgs reģionālo studiju ekspertīzes centrs, kura darbība iekļaujas RSU attīstības vīzijā un iedalāma trijos galvenajos virzienos: izglītība, pētniecība un internacionalizācija.

RSU Ķīnas studiju centra galvenie darbības virzieni

Izglītība

 • Austrumāzijas reģionam veltītu akadēmisko kursu izstrāde un īstenošana sadarbībā ar citām RSU struktūrvienībām
 • Apmaiņas programmu īstenošana ar ārvalstu augstskolām
 • Ar Austrumāzijas reģionu un Ķīnu saistītu projektu īstenošana sadarbībā ar Latvijas valsts un nevalstisko sektoru
 • Sabiedrībai atvērti un RSU akadēmiskajā dzīvē integrēti ķīniešu valodas kursi, ķīniešu valodas pedagoģiskā teorija
 • Starptautisko un Latvijas internu un praktikantu koordinēšana

Pētniecība

 • Ekspertīzes centrs politikā un starptautiskajās attiecībās: Austrumāzijas reģionālā dinamika, globālo lielvaru mijiedarbība Austrumāzijas reģionā, Ķīnas studijas, Baltijas valstis un Ķīna, ES un Ķīna, ārējā informācijas manipulācija un iejaukšanās (FIMI)
 • Ekspertīzes centrs valodā: filoloģijas un fonētikas pētniecība
 • Ekspertīzes centrs kultūrā: Austrumāzijas reģiona vēsture, kultūra, sociālās antropoloģijas aspekti
 • Citējamas publikācijas starptautiskajās datubāzēs
 • Publikācijas un viedokļi ietekmīgos medijos un domnīcās
 • Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, to līdzorganizēšana
 • Sadarbība ar pētniecības institūtiem Latvijā un ārvalstīs
 • Ieguldījums viespētniecības attīstībā

Internacionalizācija

 • Vieslektoru piesaiste un vieslekciju lasīšana ārvalstīs
 • Iesaiste tīklojumos gan ES, gan globālā kontekstā
 • Attiecību veidošana ar ārvalstu partneriem – universitātēm, asociācijām, domnīcām, valsts un nevalstiskā sektora institūcijām
 • Ieguldījums RSU starptautiskajā atpazīstamībā un prestižā

Ķīniešu valodas kursi (dažādi līmeņi)

MērķauditorijaVisi interesenti
Programmas vadītājaDr. sc. pol. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, RSU Ķīnas studiju centra vadītāja
Programmas apjoms14 nodarbību (14 x 90 min. jeb 28 izglītības stundas)
Norises laiksPaziņojam pēc grupas nokomplektēšanas
Reizi nedēļā, darbdienas vakarā
Dalības maksa200,00 EUR

Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centrs piedāvā ķīniešu valodas apmācību gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar priekšzināšanām atbilstoši zināšanu līmenim.

Viena līmeņa kurss ietver 20 nodarbības. Katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes.

Apliecību par kursa apgūšanu saņem klausītāji, kuri izpildījuši visas prasības un sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu.

Nodrošinām ar mācību materiāliem elektroniskā veidā – bez maksas.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 5–10 dalībnieki).

Saistītās ziņas