Pārlekt uz galveno saturu

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, RSU dienesta viesnīcām;
 • saņemt informāciju, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tostarp par stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt informāciju par RSU telpu novietojumu;
 • saņemt informāciju par RSU struktūrvienībām un darbiniekiem;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.
Studējošā apliecība

RSU studējošā apliecību izsniedz un pagarina Studentu servisā.

Studējošā pienākums ir nēsāt līdzi un nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību, lai varētu:

 • saņemt Studentu servisa sniegtos pakalpojumus;
 • saņemt RSU bibliotēkas sniegtos pakalpojumus;
 • iekļūt RSU auditorijās un studiju norises vietās.

Jebkurā RSU struktūrvienībā var prasīt uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību.

Izziņas

Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību, var saņemt izziņu iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, RP SIA Rīgas satiksme u. c.

Izziņu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā E-pakalpojumiIesniegumi).

Izziņu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Izziņa tiks sagatavota trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā izziņas sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto izziņu var saņemt RSU Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja izziņa mēneša laikā no tās izgatavošanas brīža netiek izņemta, tā tiek iznīcināta.

Sekmju izraksts

RSU Studentu servisā var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu vai par noteiktu studiju semestri.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Sekmju izrakstā tiek norādīts: studiju kursa nosau­kums, semestra gala pārbaudījuma veids, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums.

Sekmju izrakstu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā E-pakalpojumiIesniegumi un izziņu pieprasījumi).

Sekmju izrakstu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Sekmju izraksts tiks sagatavots trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā sekmju izraksta sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto sekmju izrakstu var saņemt RSU Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja sekmju izraksts mēneša laikā no tā izgatavošanas brīža netiek izņemts, tas tiek iznīcināts.

E-konsultācija

Studentu serviss piedāvā 15 vai 30 minūšu garas MS Teams platformas tiešsaistes konsultācijas ar Studentu servisa speciālistu. Konsultācijai var pieteikties gan jau esošie RSU studenti, gan studēt gribētāji un noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Pieteikties e-konsultācijai iespējams šeit .

Studējošā e-konts

Ikvienam studējošajam, sākot studijas, tiek sagatavots un piešķirts studējošā portāla piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds (unikāla sešu ciparu kombinācija). Izmantojot pašapkalpošanās servisu, nepieciešamības gadījumā var iegūt vai atjaunot paroli, kas nepieciešama studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās.

RSU studējošā portālā MyRSU atrodama informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi pakalpojumi, ko nodrošina universitāte:

 • nodarbību grafiki,
 • e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas),
 • videolekciju ieraksti,
 • vērtējumi,
 • studiju kursu apraksti,
 • studijas reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti),
 • privātā RSU studējošā e-pasta kastīte,
 • RSU kontakti,
 • iespēja pieteikties izziņas, sekmju izraksta un prasmju izraksta saņemšanai,
 • iespēja pieteikties stipendijām,
 • iespēja pieteikties braukšanas maksas atvieglojumam RP SIA Rīgas satiksme,
 • informācija par finansēm,
 • izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana),
 • studiju kursu anketas,
 • tiešsaistes datubāzes,
 • aktuālā informācija par studējošo sadzīvi,
 • bezmaksas Microsoft Office programmatūra.

RSU ir pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Latvijā piekļuve Eduroam ir RSU, LU, RTU ēkās.

Ja rodas neskaidrības vai ir problēmas RSU IT sistēmu darbībā, jāvēršas RSU IT servisa centrā, zvanot pa tālruni 67061515, rakstot e-pastu itatrsu[pnkts]lv vai ierodoties klātienē Dzirciema ielā 16, G korpusā, 115. kabinetā.

Plašāka informācija par MyRSU