Pārlekt uz galveno saturu

1. solis

Iesniegt šādus dokumentus Akadēmiskās informācijas centrā (turpmāk – AIC):

  • iesniegumu (1. pielikums MK 2016.gada noteikumiem Nr. 827);
  • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti));
  • dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija u. tml., ja ir);
  • izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);
  • ārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem – izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.

AIC izvērtē jūsu dokumentus.

2. solis

AIC sagatavo izziņu par iegūtu izglītību un nosūta to institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību (skat. datubāzi).

Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām konkrētai profesijai, un pieņem atbilstoši lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām, neatzīšanu vai profesijas daļas atzīšanu.

Jūs saņemat no institūcijas lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām, neatzīšanu vai profesijas daļas atzīšanu.

3. solis

Pēc institūcijas lēmumu saņemšanas iesniedzat pieteikumu Rīgas Stradiņa universitātē.

Rīgas Stradiņa universitāte organizē profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā.

Aizpildāt pieteikumu, ja institūcijas lēmumā jums ir noteikts kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi zobārsta profesijā, ārsta profesijā, farmācijas profesijā vai māszinības profesijā.

Aizpildāt pieteikumu, ja institūcijas lēmumā jums ir noteiktas papildmācības Rīgas Stradiņa universitātes īstenotajos studiju programmas studiju kursos. Studiju kursu apguve notiek caur RSU Atvērto universitāti.

4. solis

Par dalību kvalifikācijas atbilstības pārbaudē vai studiju kursu apguvi tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim jums uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā termiņā.

Noderīgi resursi

Diplomatzīšana

Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā

AIC Reglamentēto profesiju datubāze