Pārlekt uz galveno saturu

Kas mēs esam

Latvijas Medicīnas studentu asociācija (LaMSA), kas ir Starptautiskās medicīnas studentu asociāciju federācijas (International Federation of Medical Students Associations – IFMSA) biedru organizācija Latvijā, ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2002. gadā. Organizācijas mērķis ir palīdzēt topošajiem mediķiem iepazīt dažādas medicīnas nozares, lietojot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un piedaloties dažādos ar veselības aprūpi un reproduktīvo veselību saistītos projektos Latvijā. Medicīnas studentiem tiek piedāvāta iespēja doties praksē uz ārvalstu klīnikām, asistēt ārstiem un attīstīt pētniecību. IFMSA informē biedrus par starptautiskām medicīnas studentu konferencēm, konkursiem un citiem pasākumiem.

IFMSA vēlas panākt, lai medicīnas studenti arvien vairāk apzinātos savu vērtību un viņiem pieejamās iespējas, kā arī veiksmīgi liktu lietā savas prasmes profesionālās karjeras attīstībā un privātajā dzīvē. IFMSA lielākoties attīsta dažādus vietējos projektus, veicinot sabiedrības un reproduktīvo veselību četros pamatvirzienos:

  • Sabiedrības veselība – projekti veselības aprūpes jomā (galvenokārt Latvijā);

  • Reproduktīvā veselība (tai skaitā AIDS) – projekti reproduktīvās veselības jomā;

  • Studentu prakses apmaiņas braucieni – organizē studentu prakses un piedāvā studentiem iespēju doties brīvprātīgā praksē uz ārvalstu klīnikām, lai attīstītu savas prasmes ārstu uzraudzībā (prakses garums – mēnesis);

  • Studentu zinātniski pētnieciskā darba apmaiņas braucieni – organizē studentu apmaiņu, piedāvā studentiem iespēju veikt pētījumus ārvalstu klīnikās vai institūcijās (līdz 6 mēnešiem).

Medicīnas studenti tiek aicināti piedalīties zinātniski pētnieciskā darba apmaiņas programmā, kur tiek piedāvāta iespēja piedalīties zinātniskos pētījumos ārvalstīs, padziļināti apgūt viņu studiju jomu, izzināt dažādas kultūras, kā arī dibināt kontaktus starptautiskā līmenī. Studentu apmaiņa kļuvusi divpusēja – iebraucošo un izbraucošo studentu skaits Latvijā ir vienāds. Šis princips nodrošina identiskus darba un sadzīviskos apstākļus studentiem, kas ierodas Latvijā, un Latvijas studentiem, kas dodas apmaiņas programmā. Prakses noslēgumā studentiem jāiesniedz rakstiska atskaite par darba rezultātiem un sasniegumiem. Pēc tam apmaiņas dalībnieki saņem starptautiski atzītu IFMSA sertifikātu, kas apliecina viņu dalību attiecīgajā projektā.

Kā kļūt par IFMSA biedru?

IFMSA Latvijas biedru organizācija ir domāta visiem medicīnas studentiem. Ja organizācijai vēlas pievienoties students, kura studiju joma nav medicīna, studenta pieteikums tiks izskatīts atsevišķi.

Kontaktinformācija

E- pasts: lamsainfoatgmail[pnkts]com

Vairāk informācijas: www.ifmsa.orgwww.ifmsa.net/public