Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Medicīnas studentu asociācija (LaMSA) ir nevalstiska organizācija, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss veselības un izglītības veicināšanā un slimību profilaksē. To vada un tajā darbojas Latvijā studējošie un topošie veselības aprūpes speciālisti – medicīnas, zobārstniecības un sabiedrības veselības studenti, rehabilitācijas speciālisti u. c.

LaMSA tika dibināta 2000. gadā un ir pilntiesīga Starptautiskās medicīnas studentu asociāciju federācijas (International Federation of Medical Students Associations  – IFMSA) dalīborganizāciju kopš 2002. gada. LaMSA pirmsākumos tika dibināta ar mērķi nodrošināt iespēju studentiem iepazīties ar medicīnas sistēmu, politiku citās valstīs, apzināt dažādas medicīnas jomas, praktiski lietot savas teorētiskās zināšanas dažādos projektos, kā arī apgūt jaunas praktiskās zināšanas.

LaMSA mājaslapa

Mūsu uzdevumi

 1. Sniedzam prakses iespējas ārpus Latvijas sadarbībā ar Starptautiskās medicīnas studentu asociāciju federāciju.
 2. Gada laikā studentiem tiek dota iespēja strādāt sabiedrības veselības projektos – veselības un slimību profilakses dienas, kampaņas, izbraukumi uz reģioniem un skolām.
 3. LaMSA dod studentiem iespēju attīstīt prasmes, kas viņus padara par konkurētspējīgiem profesionāļiem nākotnē – praktiskās nodarbības medicīnā, kapacitātes stiprināšanas iespējas, ko nodrošinām sadarbībā ar IFMSA un Latvijas profesionāļiem.
 4. Regulāra informācijas nodošana par iespējām apmeklēt IFMSA, WHO organizētus pasākumus.
 5. Regulāra informācijas nodošana biedriem par aktualitātēm Latvijā un pasaulē.
 6. Sadarbība ar citām asociācijām un biedrībām, organizējot projektus, iegūstot pieredzi, iepazīstoties ar topošajiem kolēģiem un paziņām.
 7. Starptautiskas publicitātes iespējas, ko nodrošinām sadarbībā ar IFMSA. Iespēja publicēties Medical Students International un The European Sting žurnālos.
 8. Iedrošinām pieņemt jaunus izaicinājumus un virzīt savas idejas to īstenošanā.

Galvenie darbības virzieni

 • Veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem vietējā un starpvalstu mērogā, būdama IFMSA pilntiesīga biedrorganizācija.
 • Organizēt un realizēt medicīnas studentu klīniskās prakses un zinātnisko apmaiņu programmas.
  Plašāka informācija
 • Veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē.
 • Izglītot sabiedrību par reproduktīvo veselību, seksuāli transmisīvajām slimībām un to profilaksi.
 • Veicināt medicīnas Izglītību Latvijā studējošajiem.

LaMSA ir viena no Starptautiskās medicīnas studentu apvienību federācijas nacionālajām biedru organizācijām. Starptautiskās medicīnas studentu apvienību federācija ir 1951. gadā dibināta organizācija medicīnas studentiem. Vairāk nekā 60 gadus šī federācija pārstāv un apvieno medicīnas studentus pasaulē un ir viena no lielākajām jaunatnes organizācijām pasaulē, kas turklāt ir daļa no Pasaules Veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju organizācijas. Pašlaik federācijā apvienojušās 128 nacionālās medicīnas studentu asociācijas no 115 valstīm sešos kontinentos, kurās kopā ir vairāk nekā 1,3 miljoni biedru. 

Kontaktinformācija

E-pasts: lamsaatlamsa[pnkts]lv

Marija Rozevska, LaMSA prezidente

 • E-pasts: presidentatlamsa[pnkts]lv
 • Tālr.: 29850950

Sindija Pīlāga, LaMSA viceprezidente

 • E-pasts: lamsaatlamsa[pnkts]lv