Pārlekt uz galveno saturu

Prakse un studijas ārvalstīs

  • RSU māszinību programmas ir iekļautas Ziemeļvalstu un Eiropas augstskolu sadarbības tīklā Nord-Baltic 6, kas studentiem dod iespēju apgūt līdz trīs mēnešus ilgu praksi Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas slimnīcās vai arī apgūt atsevišķus studiju priekšmetus šo valstu augstskolās
  • Studenti var pieteikties Erasmus+ apmaiņas programmā uz vienu vai diviem semestriem

Nord-Baltic 6 īsā mācību programma studējošajiem

2021. gada aprīlī attālināti norisinājās Nord-Baltic 6 īsā mācību programma studējošajiem.

Pēc sekmīgas kursa beigšanas diskusijās par labklājību Ziemeļvalstīs 10 studējošie apguva šādas tēmas:

  • droša izrakstīšanās no slimnīcas un mājas aprūpes pakalpojuma atspoguļojums dažādās Ziemeļvalstīs;
  • pacientu drošības jautājumi dažādās Ziemeļvalstīs;
  • likumi, regulas, politikas un procedūras ķirurģiskās aprūpes māsām dažādās Ziemeļvalstīs.

nord_baltic_5_map.png

Ar prezentācijām uzstājās Nordplus tīklojuma locekļi Siva Roela, Kirsi Tanskanena un Kristaps Circenis. Prezentācijas rādīja arī sadarbības universitātes – Malmö University (Zviedrija), University College Copenhagen (Dānija), University of South-Eastern Norway (USN, Norvēģija), Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija), University of Iceland (Islande), Karelia UAS (Somija), kā arī studējošie.

Nordplus augstākās izglītības programma

  • Mobilitāte un tīklojuma programma augstākajā izglītībā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs
  • Nord-Baltic 6 tīklojums ietver sešas augstākās izglītības institūcijas
  • Tīklojuma objekts sevī ietver māsu izglītību
  • Nord-Baltic 6 tīklojums darbojas 25 gadus
  • Programmas mērķis ir palielināt starptautisko sadarbību Ziemeļvalstu vidū Nordplus ietvaros

Nord-Baltic 6 sadarbības partneri

Malmö University (Zviedrija)
University College Copenhagen (Dānija)
University of South-Eastern Norway (USN) (Norvēģija)
Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
Karelia University of Applied Sciences (Somija)
University of Iceland (Islande)


Health Promotion of Families – 5 ECTS, apvienots studiju modulis
(Bažas grūtniecības laikā un ģimenes ar bērniem līdz viena gada vecumam)

Starpdisciplinārs e-studiju B izvēles kurss (pilotēšana paredzēta 2021. gada rudenī)

Studiju modulī studējošajiem (zobu higiēnistiem, vecmātēm un sabiedrības veselības māsu programmā studējošajiem) daudznozaru komandā tiks sniegta iespēja apsvērt kopīgas veselības veicināšanas metodes.

Par studiju moduli

Ģimeņu veselības veicināšana ir mērķtiecīga darbība, kas orientēta uz  ģimeņu veselības un labklājības uzlabošanu. Rezultāti ir: iekšējo un ārējo veselības aizsardzības faktoru nostiprināšanās un dzīvesveida maiņa veselīgākā virzienā.

Ģimenes veselības veicināšana ir darbību kopums labas veselības un labklājības sekmēšanai, kas neaprobežojas vien ar individuālām rīcībām, bet gan pievēršas plašam sociālo un vides jautājumu klāstam.

Bērnu un ģimenes veselības pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja veikt uz pierādījumiem balstītas veselības veicināšanas aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt ģimenes veidot attieksmi, uzvedību un vidi, kas veicina optimālu veselību ģimenēm un bērniem.

Apvienotais studiju modulis ir pieejams sadarbības universitātēs: Savonia University of Applied Sciences (Somija), Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija), Lithuanian University of Health Sciences (Lietuva).


Pētniecības projekts How to protect a normal birth (Nordjordemodern tīkla ietvaros)

Dalībinsitūciju valstis: Norvēģija, Islande, Dānija, Lietuva, Zviedrija, Somija, Latvija.

Studiju programmā Vecmāte studējošo dalība plānota, veicot bakalaura darba izstrādi.
RSU pārstāvis projektā: Ilze Ansule

Par projektu

Šis projekts attīsta vecmāšu programmā studējošo profesionālo kompetenci un prasmes. Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta normālu dzemdību jautājumam, kas tiek apspriests ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.

Dzemdību laikā arvien biežāk notiek iejaukšanās procesā, piemēram, medicīniska sāpju samazināšana, amniotomija un oksitocīna lietošana, lai paātrinātu dzemdības. Šāda veida iejaukšanās dzemdību gaitā ir kļuvušas tik izplatītas, ka dažos gadījumos tās pat ir vērtējamas kā normālu dzemdību sastāvdaļa.

Šis projekts būs sasaistīts ar studiju programmas plānu, un sadarbībā ar docētājiem studējošie apkopos un analizēs datus, kas iegūti no intervijām ar vecmātēm. Bakalaura vai maģistra līmeņa programmās studējošie rakstīs noslēguma darbu – literatūras pārskatu, vai empīrisku pētījumu – ar noslēguma darba vadītāja atbalstu. Daži no studējošajiem jau ir izvēlējušies sev interesējošu tematu, kuru izpētīt, taču vairumam studējošo ir nepieciešama iedvesma un palīdzība tēmas atrašanā.

Tīklojuma partneri jau ir vienojušies par šā projekta tēmu un uzskata to par vecmāšu studiju programmā studējošajiem svarīgu un aktuālu. Šī tēma tiek bieži apspriesta gan Ziemeļvalstīs, gan Eiropā un visā pasaulē.