Pārlekt uz galveno saturu
Māsas un pacienta (vecmātes un pacienta) mijiedarbības modelēšana līdzestības veicināšanai aprūpes procesā

Potenciālie darbu vadītāji

Problēmas veselības aprūpes jomā – demogrāfijas maiņa, slimību ārstēšanas un aprūpes modeļa maiņa, aprūpes lomu maiņa un cerības

Potenciālie darbu vadītāji

Aprūpes kvalitāte, aprūpes kvalitātes kritēriju izstrāde, monitorings. Kvalitātes indikatori aprūpē

Potenciālie darbu vadītāji

Aprūpes dokumentācija kā pacientu aprūpes kvalitātes veicināšanas instruments
Pacientu drošība aprūpes procesā. Māsas līderes pacientu drošības kultūrā. Māsu vadītāju loma

Potenciālie darbu vadītāji

Māsu (aprūpes) diagnozes

Potenciālie darbu vadītāji

Darba un vides veselības jautājumi (darba drošība, noslodze, prevencija)

Potenciālie darbu vadītāji

Māsu / vecmāšu trūkums darba tirgū. Cilvēkresursu problemātika

Potenciālie darbu vadītāji

Profesionālās ētikas jautājumi

Potenciālie darbu vadītāji

Māsu / vecmāšu kompetences un profesionalitātes robežas, un legālie pienākumi

Potenciālie darbu vadītāji

Sabiedrības novecošanas problēma (senioru aprūpe un tās organizēšana)

Potenciālie darbu vadītāji

Veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošana

Potenciālie darbu vadītāji

Veselīga dzīvesveida neatbilstību novēršana

Potenciālie darbu vadītāji

Uz personu centrēta veselības aprūpe

Potenciālie darbu vadītāji

Pacientu pieredze veselības aprūpes procesā

Potenciālie darbu vadītāji

Hronisko pacientu uzraudzība (vadīšana) un māsas loma šajā procesā

Potenciālie darbu vadītāji

Starpdisciplinārā sadarbība aprūpē

Potenciālie darbu vadītāji

Aprūpe pārejas posmā (Transitional care)

Potenciālā darba vadītāja

Komplementārās medicīnas metodes, māsu / vecmāšu loma tajā, sadarbība ar pacientiem / ģimenēm / sabiedrību

Potenciālie darbu vadītāji

Māsu / vecmāšu izglītības atbilstība veselības aprūpes praksei (un otrādi)

Potenciālie darbu vadītāji

Aprūpes stratēģiju izstrāde un testēšana. Jaunie aprūpes modeļi. Standartizēta vs individualizēta aprūpe

Potenciālie darbu vadītāji

Māsu / vecmāšu autonomijas veicināšana, lēmumu pieņemšanas kompetences attīstīšana

Potenciālie darbu vadītāji

Mentorings veselības aprūpes jomā un profesijās

Potenciālie darbu vadītāji

Jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešana terciārajā aprūpē (adaptīvie viskoelastiskie materiāli, automatizētā slimnīcu pārvaldība)

Potenciālā darba vadītāja

E-veselība. Telemedicīnas attīstība un iespējas aprūpē. Tehnoloģiju inovācijas veselības aprūpē

Potenciālie darbu vadītāji

Modernās pacientu monitoringa, mobilo sensoru, integrētas aprūpes tehnoloģiju un pieeju ieviešana veselības aprūpē

Potenciālie darbu vadītāji

Inovatīvās tehnoloģijas un digitālās prasmes aprūpes procesā / māsu (vecmāšu) izglītībā

Potenciālie darbu vadītāji

Datu drošība veselības aprūpes procesā

Potenciālā darba vadītāja

Profesijas identitāte un vērtības

Potenciālie darbu vadītāji

Māsas, vecmātes emocionālā veselība, personības faktori, motivācija

Potenciālie darbu vadītāji

Resursu pārvaldība pacientu grupās

Potenciālie darbu vadītāji

Vide un aprūpe

Potenciālie darbu vadītāji

Sadarbības pētījumi / tīklošanās prakse un pētījumi

Potenciālie darbu vadītāji