Pārlekt uz galveno saturu

Pētniecības virzieni

 • Inovatīvās klīnisko prasmju apmācības metodes preklīniskā posmā
 • Klīnisko prasmju klasifikācija un standartizācija
 • Klīnisko prasmju apguves simulētā vidē integrācija veselības aprūpē

Organizētās konferences

 • Starptautisks simpozijs First Baltic Sea Symposium on Simulation and Virtual Reality for Education in Health Care and Patient Safety (Rīga, 04.-06.02.2016.)
 • Starptautisks simpozijs Baltic Sea Symposium on Simulation and Virtual Reality for Education in Health Care and Patient Safety (Rīga, 02.04.2019.)

Publikācijas

2020. gads
 • Balmaks R., Auziņa L., Gross IT. Remote rapid cycle deliberate practice simulation training during the COVID-19 pandemic. BMJ Simulation & technology enhanced learning. 22.05.2020.
 • Gross IT., Whitfill T., Auziņa L., Auerbach M., Balmaks R. Telementoring for remote simulation instructor training and faculty development using telesimulation. BMJ Simulation & technology enhanced learning. 2020. 
 • Balmaks R., Grāmatniece A., Vilde A., Ļuļļa M., Dumpis U., Gross IT., Šlēziņa I. A Simulation-Based Failure Mode Analysis of SARS-CoV-2 Infection Control and Prevention in Emergency Departments. National Library of Medicine. 2020
2018. gads
 • Sabeļņikovs, O. Technologies in modern medical education. 2018. g. RSU Zinātniskā konference 22.–23. martā
 • Balmaks, R. Simulācijas kā medicīnas izglītības un pētniecības vide. 2018. g. RSU Zinātniskā konference 22.–23. martā
 • Kritiski slimu bērnu nelabvēlīga iznākuma riska noteikšana, izmantojot klīnisko novērtējumu, standartizētas riska skalas un biomarķierus. Gobergs R, Šulce D, Rey-Galan C, Balmaks R. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Neatliekamu situāciju in situ simulācijas pediatrijā. Bidiņa L, Ziemele B, Upenieks R, Blumberga M, Gross IT, Auerbach M,  Balmaks R. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Neatliekamās palīdzības novērtēšana bērniem Latvijas slimnīcās, izmantojot simulācijas. Balmaks R, Ziemele B, Blumberga M, Upenieks R, Pavāre J, Bidiņa L, Auerbach M, Gross IT. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības uzlabošanā. Balmaks R. IV Pasaules latviešu zinātniskais kongress, Rīga, Latvija. 19.06.2018.
 • EUROPE Sim (EUropean Readiness fOr Pediatric Excellence using SIMulation) Latvia. Ziemele, B; Balmaks, R; Blumberga, M; Upenieks, R; Pavare, J; Whitfill, T; Auerbach, M; Gross, IT; Deutsch E. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • Tele-simulation: How to facilitate a simulation when equipment and facilitator are apart. Gross, IT; Balmaks, R; Ziemele, B; Whitfill, T; Bidina, L; Bhatnagar, A; Auerbach, M. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • Implementation of pediatric emergency in situ simulations in Latvia. Bidina, L; Ziemele, B; Upenieks, R; Blumberga, M; Gross, IT; Auerbach, M; Balmaks, R; Allan, C. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • National Pediatric Acute Care Assessment in Latvia using Simulation. Balmaks, R; Pavare, J, Blumberga, M, Upenieks, R, Whitfill, T, Auerbach, M, Gross, IT. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
2017. gads
2016. gads
2014. gads
 • E. Šmagris, O. Sabeļņikovs, R. Rezgalis, I. Toča, A. Balodis. 5th year students confidence in their practical skills before and after working with SimMan 3G. 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov. 26–28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.67-68.