Pārlekt uz galveno saturu

2019. gada 29. augustā pulksten 10.30 Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, notiks Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras jauno, plašo mācību telpu atklāšanas svinīgais pasākums, uz kuru aicināti docētāji, studenti, psiholoģijas jomas un sabiedrības veselības eksperti, kā arī citi interesenti, kam rūp mācību un zinātniskais darbs saistībā ar psiholoģisko izpēti un palīdzību.

Lūgums pieteikt apmeklējumu pa e-pastu zanda[pnkts]lauvaatrsu[pnkts]lv vai tālruni 67061587.

"Iekārtojot katedras jauno darba vidi, tika rūpīgi analizētas studentu vajadzības un uzklausīti katedras darbinieku ieteikumi. Esam pateicīgi visiem RSU kolēģiem, kuri bija iesaistīti šajā procesā! Mēs priecājamies par moderno telpu aprīkojumu, īpaši par simulāciju telpu, kura nodrošina iespēju izmantot daudzveidīgas metodes psiholoģiskās konsultēšanas kompetences attīstībai, kā arī konsultāciju telpu, kas nodrošina vidi kvalitatīvās pētniecības attīstībai. Jauno telpu atvēršanas pasākums saskan ar katedras piecu gadu jubileju," uzsver RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone.

Katedra tika izveidota 2014. gadā jaundibinātajā RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē, bet tās pirmsākumi ir meklējami jau 2006. gadā, kad RSU Māszinību fakultātē tika izveidota Mākslas terapijas akadēmiskā skola. Savukārt 2009. gadā psiholoģijas un mākslas terapijas docētāju grupa darbu turpināja RSU Rehabilitācijas fakultātes Sporta un pedagoģijas katedrā.

2019./2020. akadēmiskajā gadā Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra piedāvās 147 studiju kursus 29 RSU studiju programmās, kurus īstenos astoņpadsmit docētāji, no kuriem astoņiem ir doktora zinātniskais grāds, pieci studē doktorantūrā, bet četri studijas doktorantūrā sāks jau oktobrī. Šajā mācību gadā katedrā strādās vairāk nekā desmit viesdocētāju, kuru vidū ir arī Fulbraita stipendiāte.

Viena no katedras prioritātēm ir iesaiste dažādu pētījumu programmu un projektu īstenošanā, tostarp Valsts pētījumu programmas projektos. Pašlaik katedras docētāji sadarbībā ar citiem RSU kolēģiem ir iesaistīti projekta INTERFRAME_LV īstenošanā. Jaunās telpas dos iespēju uzlabot pētījumiem nepieciešamo datu vākšanas un analīzes procesu.

RSU finansējuma ieguldījums modernā infrastruktūrā, lai rūpētos par izcilību studiju programmu un pētniecības attīstībā, ir nemainīga universitātes prioritāte.
 

Norises vieta

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lv.

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv.

Datums:

Kontaktinformācija