Pārlekt uz galveno saturu

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Depozitārija bibliotēka Latvijā ir viena no Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas nodaļām. Depozitārija bibliotēkā atrodami materiāli par PVO aktivitātēm veselības aizsardzības jomā visā pasaulē, PVO biļeteni, normatīvie akti, statistikas dati, ziņojumi un publikācijas par AIDS un tā kontroli, alkoholismu un smēķēšanu, sirds un asinsvadu slimībām, vidi un sabiedrības jautājumiem, mātes un bērna veselību, onkoloģiskām un infekciju saslimšanām, garīgo veselību, uzturu un pārtikas drošību, ūdens apgādi un kanalizāciju u. c. veselības aprūpes, vides un sociālajiem jautājumiem. Informācijas avotus bibliotēka saņem no PVO centrālā biroja Ženēvā un Eiropas reģionālā biroja Kopenhāgenā. Depozitārija bibliotēkas materiālus bez maksas var izmantot ikviens interesents.

 

Krājums 

Bibliotēkas krājumā ir apmēram 2000 dažādu materiālu:

 • Grāmatas (monogrāfijas, vadlīnijas, terminu vārdnīcas u.c)
 • PVO konferenču, semināru, darba grupu materiāli un informatīvie ziņojumi;
 • PVO asambleju un sesiju dokumenti;
 • Uzziņu un statistikas izdevumi;
 • PVO sērijveida un periodiskie izdevumi (žurnāli, brošūras):
 • The Bulletin of the WHO;
 • WHO Drug Information;
 • Weekly Epidemiologicai Record (pieejams tikai elektroniski)
 • Technical Report Series;
 • Environmental Health Criteria;
 • Concise International Chemical Assesment Documents;
 • WHO Regional Publications/European Series;
 • Basic Documents;
 • World Health Reports.

Pakalpojumi

 • Materiālu izsniegšana darbam mājās uz laiku līdz 2 nedēļām;
 • Materiālu izsniegšana darbam uz vietas lasītavā;
 • Uzziņu sniegšana par PVO aktivitātēm un tās darbu;
 • Informācijas atlase un literatūras sarakstu veidošana pēc pasūtījuma;
 • Rakstu kopiju izgatavošana, datorizdrukas.

Vēsture

Savu darbu bibliotēka uzsāka 1998. gada septembrī, pateicoties PVO pārstāvniecības Latvijā bijušās vadītājas A. Rūranes iniciatīvai, atbalstam no RSU administrācijas un bibliotēkas. Sākotnēji PVO informācijas un dokumentācijas centram, kā toreiz sauca bibliotēku, bija ap 3000 vienību liels krājums.

2004. gada decembrī Dokumentācijas centrs iegūst jaunu statusu – PVO Depozitārija bibliotēka Latvijā. Vienošanos paraksta PVO galvenās mītnes Ženēvā pārstāve M. Grisetti un RSU rektors J. Vētra. Šis solis pavēra bibliotēkai jaunas iespējas:

 • Bezmaksas visu PVO sērijveida un periodisko izdevumu obligāto eksemplāru;
 • Nodrošinājumu ar visiem PVO katalogiem.

Kontaktinformācija