Pārlekt uz galveno saturu

Programmas Sociālā antropoloģija mācībspēki un studenti aktīvi darbojas dažādos plaša mēroga pētniecības projektos.

2022–2024Attiecības kustībā: tuvniecība mūsdienu mobilajos darba režīmos

Pētījuma mērķis ir veikt padziļinātu izpēti un veicināt teorētisko diskusiju attīstību par mijiedarbību starp radniecības praksēm un rīcībpolitiku, kas veicina daļēji pastāvīgu un periodisku darba mobilitāti pāri robežām

2019–2022Vitālo kapitālu salīdzinājums: smiltsērkšķu un aveņu globālās vērtību ķēdes antropoloģiskā analīze

Pēcdoktorantūras pētījums par smiltsērkšķu un aveņu globālajām vērtību ķēdēm antropoloģiskā skatījumā

2019–2022Mobilizējot zinātni: pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā

Pēcdoktorantūras pētījums par ārvalstu jauno zinātnieku mobilitātes pieredzēm trijās valstīs: Latvijā, Melnkalnē un Japānā

2018–2020

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)

Pētījumā tiek izzināta mijiedarbība starp biosociālo saikni (radniecību) un valsts īstenošanas praksēm

2017–2020

Tradicionālās prasmes un dzīvesveids Latvijas laukos. Toreiz un tagad

 Etnogrāfiskā pētījumā tiek izzināts mūsdienu dzīvesveids Latvijas laukos

2016–2019

Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans (INFORM)

Starpdisciplinārs sociālo zinātņu pētījumu par formālām un neformālām institūcijām Balkānu reģionā

2017

Tētis uz 13 %

Pētījumā analizēts, kāda ir tēvu iesaiste bērnu audzināšanā pēc laulības šķiršanās

2016

Tēvi ģimenes dzīvē

Pētījumā analizēts, kāda ir vīrieša / tēva loma ģimenē un bērnu audzināšanā jeb neapmaksātajā aprūpes darbā Latvijā

2014

Šmēlinga pavasaris 2014

Starpdisciplinārs pētījums, kura ietvaros RSU antropoloģijas studenti kopā ar citu augstskolu studentiem (arhitektūras, teritorijas plānošanas, ainavu plānošanas u. c. jomās) veica izpēti par Rīgas mikrorajonu jeb daudzdzīvokļu māju rajonu Purvciemu

2013–2014

Tālruņa sociālā dzīve

Pētījumā noskaidroti mobilo telefonu lietojuma sociālie aspekti un sociālo aspektu loma mobilo tehnoloģiju izplatībā