Pārlekt uz galveno saturu
Sociālā antropoloģija

Iegūstot līdzfinansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sociālantropologi sadarbībā ar izglītības un kultūras atbalsta biedrību Balta no jūlija līdz oktobrim veiks etnogrāfisku ekspedīciju Latgales reģiona lauku saimniecībās ar mērķi apzināt sadzīvi un tradīcijas. Pētījuma idejas aizmetnis ir teju pirms 100 gadiem Pieminekļu valdes veiktās ekspedīcijas, kurās uzkrāti materiāli par laukos izzūdošo dzīvesveidu un tradīcijām. Pētnieki aicina atsaukties gan tās saimniecības, kam ir ziņas par vēsturisko ekspedīciju, gan tās, kam ir vēlme piedalīties mūsdienu ekspedīcijā.

antropologi_latgale_maza.jpgŅemot vērā vēsturiskās Pieminekļu valdes organizētās ekspedīcijas laikposmā no 1924. līdz 1931. gadam, Latgalē ekspedīcija notiks tajos pagastos un ciemos, kuri vēsturiski ietilpuši Rēzeknes, Daugavpils, Ilūkstes un Ludzas apriņķī. Pētnieki aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā ir informācija par viņu sētā vai ciemā (vēsturiski – sādžā) notikušo vēsturisko ekspedīciju, kā arī tās saimniecības, kas vēlas piedalīties mūsdienu pētījumā, sazināties Sandru un Valdi Ošiņiem (valdisatbalta[pnkts]net, 29234966). Ekspedīcijā iegūtie materiāli tiks izmantoti pētnieciskos nolūkos un uzkrāti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumos.

Līdzīgu ekspedīciju RSU sociālantropologi sadarbībā ar izglītības un kultūras atbalsta biedrību Balta pērn veica Vidzemē, meklējot atbildes par iedzīvotāju dzīvotspēju laukos – kādas saimnieciskās darbības, ienākumu gūšana un sadarbības iespējas tiek liktas lietā.

Kopš maģistra studiju programmas Sociālā antropoloģija izveides pirms desmit gadiem RSU docētāji un studenti aktīvi piedalās gan vietējos, gan starptautiskos pētnieciskajos procesos, šādi padarot RSU par nozīmīgu antropoloģiskās pētniecības centru Latvijā. Informācija par citiem RSU sociālantropologu pētījumiem gūstama izstādē RSU centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16, G korpusā, pirmajā stāvā) un RSU mājaslapā.