Pārlekt uz galveno saturu

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)

Projekta/līguma nr.
lzp-2018/2-0070
Projekta finansējums
194 350,00 EUR
Projekta īstenošana
01.12.2018. - 01.12.2020.

Mērķis

Projekta RELATE.LV galvenais mērķis ir iegūt unikāli detalizētu empīriski pamatotu izpratni par mijiedarbību starp biosociālo saikni (radniecību) un valsts īstenošanas praksēm.

Apraksts

Šis projekts balstās uz teorētiska pieņēmuma, ka valsts veidojas diskursīvi, t. i., tiek performēta. Projekts savieno jaunākās atziņas kompleksu sabiedrību radniecības izpētē un teorijas par valsts performēšanu / veidošanu, tādā veidā zondējot mūsdienu valsts pašu kodolu.

24 mēnešu laikā pētnieki apkopos un analizēs datus, kas iegūti etnogrāfiskā lauka darbā, no publiski pieejamiem tekstiem un ar interviju palīdzību dažādās Latvijas vietās. Tādējādi tiks iegūts ieskats valsts īstenošanā caur 5 dažādām dimensijām, tajā skaitā ikdienas dzīvi, saskarsmi ar birokrātijām, cilvēku ģenealoģiskās pagātnes izpēti un izaicinājumiem, ko izraisa atklājumi ģenētikā. Iegūtie rezultāti tālāk attīstīs mūsdienu valsts fenomena izpratni, kā arī veidos pamatus, lai valsts formālā struktūra tiktu pielāgota pastāvošajām neformālajām izpratnēm un praksēm.

Projekta norises posmi

  1. Pētnieciskās platformas izveide (metodoloģijas izstrāde etnogrāfisko, audiovizuālu datu un citu kvalitatīvo un kvantitatīvu datu iegūšanai, literatūras izpēte par radniecību, valsti, ģenealoģiju, cilvēkdrošību un citām ar pētījumu saistītajām jomām)
  2. Pētniecisko datu iegūšana un analīze (etnogrāfiskais lauka darbs,  daļēji strukturēto interviju veikšana, iegūto datu analīze)
  3. Teorētiskā un praktiskā ietvara izstrāde (zināšanu sintēze, balstoties uz empīriskajiem datiem, teorijas izstrāde par mijiedarbību starp sociālo radniecību, valsts veidošanos / izpratni un cilvēkdrošību, konsultācijas ar politiku veidotājiem)
  4. Projektu rezultātu publicitāte (rezultātu prezentēšana konferencēs, publiskajās lekcijās un semināros, zinātniskajās publikācijās)
Projekta aktivitātes

Diskusija par valsti, ģimeni un radniecību 2020. gada 20. novembrī

Projekta noslēguma konference Valsts īstenošana un radniecība antropoloģiskā skatījumā 2020. gada 5. un 6. novembrī 

Atvērtā lekcija par sociālās antropoloģijas tradīcijām un modes tendencēm radniecības un valstiskuma izpētē 2019. gada 18. oktobrī

Atvērtā lekcija par valsti, radniecību un aprūpi antropoloģiskā skatījumā 2019. gada 17. oktobrī

Zinātniskās publikācijas
  • Lūse, Agita. 2020. Remembering care and caring for memories: adoptees’ sources of self / Atceroties rūpes un rūpējoties par atmiņām: adopcijā uzaugušu cilvēku patības avoti. No The 4th International Oral History Conference GENERATION, MIGRATION AND MEMORY: NARRATIVE AND ITS TRANSFORMATIONS, sast. Edmunds Šūpulis un Māra Zirnīte, 30–31. Rīga: Institute of Philosophy and Sociology of the University of Latvia. URI: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52989
  • Sedlenieks, Klāvs. 2020. Phantom Rebellion: Performing the State in a Montenegrin Village and Beyond. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (1): 29–48. doi: https://doi.org/10.30676/jfas.v45i1.90978
  • Sedlenieks, Klāvs. 2020. Liquid crystal and the A1: densities of state from the perspective of a Montenegrin village. Social Anthropology 28 (2): 496–511. doi:10.1111/1469-8676.12788
  • Rolle, Kristīne un Agita Lūse. 2020. Between the state and the kin: one-person household social security in Latvia. European Integration Studies 1 (14): 90–102. doi:10.5755/j01.eis.1.14.26375
Pētnieciskie ziņojumi

Anna Žabicka and Klāvs Sedlenieks. 2020. Valsts un radniecības mijiedarbība Saeimas sēžu dalībnieku runās [Interaction of state and kinship in the speeches at Saeima plenary meetings]

Ina Andrijenko, Raina Anna Ločmele, Evita Petenko, and Lelde Vasile. 2020. Radniecības terminu lietojums Latvijā [Use of kinship terms in Latvia]

Ieteikumi politikas veidotājiem

Kiščenko, Diāna. 2020. Priekšlikumi neauglības ārstēšanas uzlabošanai Latvijā.” Iesniegts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai [Policy recommendations for improving infertility treatment in Latvia. Submitted to the Social and Employment Matters Committee of the Saeima]

Kiščenko, Diāna. 2020. Priekšlikumi neauglības ārstēšanas uzlabošanai Latvijā. Iesniegts Veselības ministrijai [Policy recommendations for improving infertility treatment in Latvia. Submitted to the Ministry of Health]

Medijos

Andris Saulītis, Latvijā pēta, vai vientuļie tēvi ir tikai brīvdienu izklaidētāji, Nra.lv (27.12.2020.)

Andris Saulītis, RSU sociālantropologs pēta, vai vientuļie tēvi ir tikai brīvdienu izklaidētāji, Magnetic Latvia (21.12.2020.)

Andris Saulītis, Tikai katrs trešais šķirtais tēvs saņem tiesības izguldināt bērnu pa nakti, liecina pētījums, Jauns.lv (17.12.2020.)

Andris Saulītis, Vai vientuļie tēvi ir tikai brīvdienu izklaidētāji? Rīgas Stradiņa universitāte (10.12.2020.)

Klāvs Sedlenieks, Ģimene un radi: mūsdienās pašsaprotamās lietas latviešu vidē veidojās tikai 19. gadsimtā, Latvijas Radio 1, Zināmais nezināmajā (1.12.2020.)

Klāvs Sedlenieks, Sociālantropologi rīkos diskusiju par valsti, ģimeni un radniecību, TV 3, 900 sekundes (20.11.2020.)

Kristīne Rolle, Vairāku paaudžu kopā dzīvošanas finansiālie un emocionālajiem aspekti, Latvijas Radio 1, Ģimenes studija (22.09.2020.)

Andris Saulītis, Arvien vairāk tētu pēc šķiršanās nevēlas būt tikai "brīvdienu tēti", Latvijas Radio 1, Ģimenes studija (08.09.2020.)

Klāvs Sedlenieks, Mantojuma nosacījumi: svarīgi savstarpēji runāt un izzināt juriskās sekas, Latvijas Radio 1, Ģimenes studija (24.08.2020.)

Agita Lūse un Kristīne Rolle, Ekspedīcijas priekšstatos un dzīvesveidā, Diena (09.01.2020.)

Klāvs Sedlenieks, podkāsta #RokuRokāZinātnei, epizode “Valsts īstenošana un biosociālās saiknes”, TVNET (31.12.2019.)