Pārlekt uz galveno saturu

Projekta Attiecības kustībā: tuvniecība mūsdienu mobilajos darba režīmos / (Re)moving Ties galvenais mērķis – veikt padziļinātu izpēti un veicināt teorētisko diskusiju attīstību par mijiedarbību starp radniecības praksēm un rīcībpolitiku, kas veicina daļēji pastāvīgu un periodisku darba mobilitāti pāri robežām.

FLPP logo purple 1.png

Projekta ilgums ir 36 mēneši, kuru laikā pētnieki apkopos un analizēs datus no etnogrāfiskā lauka darba, balstoties uz daļēji strukturētām intervijām, padziļinātu gadījumu analīzi, digitālo etnogrāfiju un satura kvalitatīvo analīzi. Tādējādi tiks iegūts padziļināts priekšstats par to, kā savstarpēji mijiedarbojas radniecība un mūsdienu mobilie darba režīmi, kuri veicina daļēji pastāvīgu un periodisku darba mobilitāti. Pētījumā tiks apskatīta darba mobilitāte akadēmiskajā vidē (pētnieki) un valsts pārvaldē (militārā un diplomātiskā dienesta darbinieki), pievēršot uzmanību nevis indivīdiem un viņu perspektīvai, bet gan attiecību tīkliem. Projekta (Re)moving Ties centrālais jautājums: kā cilvēku daļēji pastāvīga darba mobilitāte ietekmē fundamentāli svarīgos cilvēku attiecību tīklus. Iegūtie rezultāti tālāk attīstīs mūsdienu radniecības fenomena izpratni un liks pamatus empīriski un teorētiski pamatotiem darba vides uzlabojumiem.

Projekta norises posmi

Pētījuma darba plāna pamatā ir aktivitāšu kopums trīs loģiski izkārtotās projekta fāzēs. Pirmajā posmā komanda izstrādās nepieciešamos pētniecības instrumentus un turpinās paplašināt savas zināšanas par pētījuma tēmu. Tam sekos datu vākšana un analīze. Otrajā pētījuma fāzē tiks sintezēti empīriskie atklājumi, attīstot teorētiskās zināšanas par pētījuma tēmu. Šajā fāzē pētnieki arī sagatavos akadēmiskās publikācijas. Noslēdzošajā posmā pētījuma komanda izplatīs iegūtos rezultātus vietējā un starptautiskā mērogā ar mērķi veicināt ietekmi gan akadēmiskajā vidē, gan rīcībpolitikas līmenī.

Par projektu medijos

Latvijas Radio 1: Monopola viesis sociālantropologs Klāvs Sedlenieks (23.05.2024.)

LSM.LV: Vai viduslaiku mūka dzīve piemērota šodienas zinātniekam? Skaidro RSU profesors Klāvs Sedlenieks (18.04.2024.)

LSM.LV raidieraksta LSMnīca cikls Darbmācība. Darba tikums (25.03.2024.)

Latvijas radio 1 raidījums Globālais latvietis. 21. gadsimts. Bērnu pieredze, pārceļoties kopā ar vecākiem no valsts uz valsti (11.03.2024.)

LSM.LV: "Dažreiz dzīve ir kaut kas vairāk par zinātni…" jeb RSU antropoloģes pētījuma piezīmes (17.01.2024.)

NABA raidījums Zinātnes vārdā. Sociālo antropologu cilts (21.12.2023.)

Latvijas Radio 1 raidījums Zināmais nezināmajā. Darba mobilitātes ietekme uz cilvēku attiecībām (6.05.2022.)

Delfi: RSU sociālantropologi pētīs, kā darba mobilitāte ietekmē cilvēciskās attiecības (7.04.2022.)

Projekta blogs

Aktualitātes

Projekta pamatinformācija

  • Projekta/līguma nr.: lzp-2021/1-0213
  • Projekta finansējums: 299 960,00 EUR
  • Projekta vadītājs: asoc. prof. Klāvs Sedlenieks
  • Projekta īstenošana: 01.01.2022.–31.12.2024.

Projekta konsultatīvā padome