Pārlekt uz galveno saturu

Plānošanas un tehniskā atbalsta nodaļa izveidota 2018. gadā ar mērķi veicināt simulācijās balstītas medicīnas izglītības virziena īstenošanu, attīstību un pilnveidi.

Galvenie darbības virzieni

 • Simulācijās balstītas medicīnas izglītības plānošana
 • Sadarbības veicināšana ar RSU katedrām, citām augstskolām Latvijā un ārzemēs
 • Nodaļas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana
 • MITC filiāļu izveide lielākajās daudzprofilu slimnīcās Latvijā
 • Sadarbībā ar Simulācijās balstītas medicīnas izglītības attīstības padomi simulācijās balstītas medicīnas izglītības attīstības plāna izstrāde
 • Klīnisko prasmju apguves un pilnveides īstenošanai nepieciešamo atbalsta aktivitāšu īstenošana
 • Medicīnas nozares specifikai atbilstošas simulētas klīniskas vides izveide un uzturēšana

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Krīzes pētniecības centrs un  Militārās medicīnas apmācības centrs
 • Izraēlas Medicīnas simulāciju centrs un Barilana (Bar-Ilan) Universitātes Galilejas Medicīnas fakultāte  
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers
 • Daugavpils Reģionālā slimnīca
 • RSU aģentūra Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un biedrība Latvijas Māsu asociācija
 • Rīgas tehniskā universitāte
 • SIA Medvision
 • Aizsardzības ministrijas Militārās zinātnes un studiju padome

Publikācijas

 • Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās studiju programmas Medicīna 6. kursa studējošo manipulāciju prasmju pārbaudes rezultātu izvērtējums 2014.–2017. gadā. Miķelsone M., Blūmentāle L., Toča I., Rezgalis, R. RSU zinātniskās konferences 2018 tēzes, 286 lp.

 

Saistītās ziņas