Pārlekt uz galveno saturu

Augstākās profesionālās studiju programmas Audiologopēdija studentu pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs

Projekta/līguma nr.
2007/0048/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0064/0066
Projekta finansējums
35 549,03 EUR, tai skaitā 26 661,78 EUR ESF finansējums un 8 887,26 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Inga Rutmane
Projekta īstenošana
11.01.2007. - 31.05.2008.

Mērķis

Nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas Audiologopēdija studentus ar kvalitatīvu pedagoģisko un klīnisko praksi, nodrošinot pieeju mūsdienīgiem logopēdiskās tehnoloģijas palīglīdzekļiem un materiāliem, pilnveidot prakses norises dienasgrāmatu

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Pārskatīt un pilnveidot prakses programmu atbilstoši profesionālās kvalifikācijas līmenim
  • Izveidot un pielāgot logopēdisko tehnoloģiju palīglīdzekļu atbilstību ar logopēda darbā izmantotajām datorprogrammām
  • Izstrādāt un sagatavot mācību metodiskos materiālus, respektējot prakses devēju priekšlikumus un uzlabojumus
  • Nodrošināt kvalitatīvu studentu praksi
  • Izveidot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu kā studentu klīniskās prakses bāzes vietu  praktizējošiem speciālistiem, nodrošinot  ar  mūsdienīgām logopēdiskās tehnoloģijas palīglīdzekļiem un materiāliem

Mērķauditorija ir Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātes Logopēdijas akadēmiskās skolas profesionālās studiju programmas Audiologopēdija studenti

Projektu īsteno RSU Logopēdijas akadēmiskā skola sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu un Rīgas 3.speciālo pamatskolu, Limbažu Konsultatīvo bērnu centru, kas ir projekta sadarbības partneri, kā arī ar Valmieras vājdzirdīgo skolas dzirdes centru, Valmieras Valodas terapijas centru

Projekta rezultāti

  • Īstenota studentu pedagoģiskā un klīniskā prakse, pilnveidota prakses programma
  • Papildināti prakses norises metodiskie izdales materiāli
  • Izveidota prakses bāzes vieta praktizējošiem speciālistiem, prakses vadītājiem
  • Nodrošināta pieeja mūsdienīgiem logopēdiskās tehnoloģijas palīglīdzekļiem un materiāliem