Pārlekt uz galveno saturu

Dzīvībai bīstamu infekciju izpēte bērniem, uzlabojot agrīnu slimību diagnostiku, izmantojot modernas diagnostikas metodes, izstrādājot un ieviešot jaunus rīcības algoritmus, kas piemēroti veselības aprūpes organizācijas sistēmai Latvijā

Projekta/līguma nr.
23011801
Projekta finansējums
21 399,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.04.2019. - 31.03.2020.

Mērķis

1) Publicēt WebScience, Scopus datubāzēs citējamos izdevumos līdz šim nepublicētos mūsu pētījumu rezultātus, kas iegūti VPP iepriekšējā etapā, kā arī pabeigt promocijas darbu izstrādi, kas uzsākti iepriekšējā VPP posmā; 2) turpināt uzsākto sepses indikatoru izpēti bērniem; 3) veikt priekšizpēti šādos virzienos: uzsākt asinīs atrodamo proteīnu nozīmes izpēti bakteriālu infekciju noteikšanā un norises smaguma prognozēšanā jaundzimušajiem; iedzimtas CMV izpēte jaundzimušajiem; pētīt antibakteriālās terapijas nozīmēšanas paradumus bērniem ar infekcijām primārā aprūpē un multifaktoriālas intervences (jaunas zināšanas un point of care testi) ietekmi uz nepamatotu antibiotiku lietošanu bērniem ambulatorā etapā; noteikt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Intensīvās terapijas nodaļā ārstēto pacientu ar dzīvībai bīstamajām infekcijām ilgtermiņa izdzīvošanu 20 gadu griezumā, veicot datu meklēšanu Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzē.