Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1998 - pašlaik

Profesore, Pediatrijas katedras vadītāja

RSU, Dzirciema iela 16

1998 - pašlaik

Bērnu slimību klīnikas vadītāja

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Vienības gatve 45, Rīga

1997 - 2004

Pēcdiploma izglītības fakultātes dekāne

Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema iela 16, Rīga

1992 - 1998

Bērnu infekcijas slimību katedras vadītāja

Latvijas Medicīnas akadēmijā, Dzirciema iela 16, Rīga

1992 - 1998

Bērnu infekcijas slimību klīnikas vadītāja

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Vienības gatve 45, Rīga

1986 - 1992

Bērnu slimības katedras docente

Rīgas Medicīnas institūts

1979 - 1986

Bērnu slimības katedras asistente

Rīgas Medicīnas institūts

Izglītība

2013 - pašlaik

Latvijas Zinātņu akadēmijas Īstenā locekle

2009 - 2013

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

1996

Habilitētā Medicīnas zinātnisko doktora grādu (diploms g – Dh Nr. 000074).

Latvijas Medicīnas akadēmija

Disertācijas tēma: Imūndeficītie stāvokļi bērniem Latvijā.

1983

Aizstāvēta medicīnas zinātņu kandidāta disertācija Kirova v. n. Kara Medicīnas akadēmijā Ļeņingradā (diploms MD Nr. – 17537), uz tā pamata 1992. gada 1. oktobrī Latvijas Medicīnas akadēmijā ieguvusi Medicīnas doktora zinātnisko grādu (doktora diploms g – D Nr. 000450). Disertācijas tēma: Galvas smadzeņu asinsvadu reaktivitāte agrīna vecuma bērniem.

1978 - 1982

Neklātienes aspirantūra

Ļeņingradas I. Sečenova Evolūcijas fizioloģijas un bioķīmijas institūts

1977 - 1979

Klīniskā ordinatūra

Rīgas Medicīnas institūts

1971 - 1977

Iegūtā specialitāte ārsts – pediatrs. (Diploms ar izcilību П Nr. 710386)

Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

1968 - 1971

Atestāts par vidējo izglītību, apbalvota ar zelta medaļu.

Rīgas L. Paegles 1. vidusskola

1960 - 1968

Apliecība par astoņgadīgo izglītību

Jūrmalas 3. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2015.g ERASMUS + programmas ietvaros Astūrijas universitāte, Oviedo, Spānija

1993 - 2014.g. ​Atkārtota stažēšanās ASV, Vācijā, Zviedrijā

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

Galvenie zinātniskās darbības virzieni: pediatrija, bērnu infekcijas slimības, imunoloģija.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 • Rīgas Stradiņa universitāte​s Pediatrijas katedrā realizētie kursi bērnu infekcijas slimībās MF 5. un 6. studiju gada studentiem.
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē "Pediatrija"
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē " Bērnu infektoloģija"

 

 

Vadītās studiju programmas

 

 • Rīgas Stradiņa universitāte​s Pediatrijas katedrā realizētie kursi bērnu infekcijas slimībās MF 5. un 6. studiju gada studentiem.
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē "Pediatrija"
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē " Bērnu infektoloģija"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 • Rīgas Stradiņa universitāte​s Pediatrijas katedrā realizētie kursi bērnu infekcijas slimībās MF 5. un 6. studiju gada studentiem.
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē "Pediatrija"
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē " Bērnu infektoloģija"

 

Vadītie studiju kursi

 

 • Rīgas Stradiņa universitāte​s Pediatrijas katedrā realizētie kursi bērnu infekcijas slimībās MF 5. un 6. studiju gada studentiem.
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē "Pediatrija"
 • Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma specialitātē " Bērnu infektoloģija"

 

Docētie studiju kursi

Bērnu infekciju slimības

Bērnu infekciju slimības I

Bērnu slimības (neonatoloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, bērnu infekcijas slimības)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Doktorantu darbu vadīšana:

 • Aizstāvētie promocijas darbi :

1.Grope Ilze, Salmoneloze – klīniskās, epidemioloģiskās un mikrobioloģiskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem Latvijā, RSU
2.Zavadska Dace, A grupas beta hemolītiskā streptokoka infekcija bērniem Latvijā, RSU
3.Dzīvīte Iveta, "21-hidroksilāzes deficīta molekulārie mehānismi, imūnģenētiskais raksturojums, to klīniskās un terapeitiskās konsekvences bērniem Latvijā", RSU
4.Aksenoka Karina , Clostridium difficile molekulārā epidemioloģija Latvijā, līdzvadītājs E.Miklašēvičs, RSU
5.Čupāne Liene, Stafilokokku infekcija bērniem Latvijā, RSU
6.Pavāre Jana, SIRS bērniem Latvijā , RSU
7.Balode Olga Arta, Stafilokoku infekcijas molekulārā epidemioloģija, E.Miklašēvičs, RSU
8.Balmaks Reinis, Bērniem nozīmīgo pneimovīrusu izraisīto dziļo elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais raksturojums terciārā līmeņa hospitālī Latvijā., A. Kazāks, RSU
Promocijas darbu sagatavošanu turpina pēc pabeigtas doktorantūras:
1.Kovaļova Žanna , Adhēzijas molekulas bērniem ar akūtām leikozēm. RSU
2.Jansone Anda, Dzīves kvalitāte bērniem ar progresējošām, neizārstējamām slimībām Latvijā, RSU
3.Rautiainena Linda, Agrīna sepses diagnostika un terapijas efektivitātes novērtēšana stacionārā ārstētiem bērniem, RSU

 

Mācās doktorantūrā:
1.Širina Inga „Dzelzs deficīts bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam saistībā ar agrīniem uztura paradumiem" (2.stud.gads)
2.Gailite Jurgita" Kardiometabolā sindroma riska faktoru novērtējums pusaudžiem" (2.studiju gads)
3.Siksna Inese „Pārtikas piesārņotāju daudzums Latvijas bērnu uzturā un tā saistība ar veselības traucējumiem" (2.studiju gads)
4.Ziemele Inga "Cilvēka bokavīrusa (HBoV) infekcijas īpatnības hospitalizētiem bērniem ar akūtām elpceļu un zarnu trakta slimībām"(2.studiju gads)
5.Zanda Pučuka „Smagi noritošu dziļo elpceļu un invazīvo infekciju dzīves kvalitātes, molekulārās epidemioloģijas un agrīno diagnostisko marķieru izpēte bērniem Latvijā" (1.studiju gads)
6.Hedija Čupeca: „ Bērnu vecuma smagi noritošu infekciju diagnostikas un ārstēšanas klīniskā, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte" (1.studiju gads)
Atskaitīti no doktorantūras:

 • Aleksējeva Elīna „Atopijas aplikācijas testa (AAT) nozīmes izpēte govs piena alerģijas diagnostikā bērniem ar atopisku dermatītu un gastrointestināliem simptomiem

 

Projekti

 

Aktuālie projekti:

 • Vadošais pētnieks (projekti), Zinātnes departaments, HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union" (PERFORM) līg. Nr.668303
 • Apakšprojekta vadītāja, Valsts pētījumu programmas Biomediciene 5.6.2.(Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai) 2014-2017
 • Projekta vadītāja, RSU Projekts"Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā epidemioloģija hospitalizētiem bērniem un ar to saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte,"projekta vadītāja, ​2014-2016

Pabeigtie projekti:

2010-2012

LZP grants Nr 09.1604 Dzīves kvalitāti Latvijā būtiski ietekmējošo atsevišķo mikroorganismu – Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksa baktēriju, RSV un hMPV izraisīto slimību klīniskais, bioķīmiskais un molekulāri ģenētiskais raksturojums, personificēta pieeja diagnostikai un ārstēšanai, slimības gaitas prognozēšana.

Amats: - apakšprojekta vadītāja

2010-2014

Valsts pētījumu programmaJaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai, projekts Nr. 8. „Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte" 8.2. apkšprojekts

Amats: - apakšprojekta vadītāja

2009

LZP grants Nr.09. 1388 Bērniem nozīmīgo pneimovīrusu (RSV un hMPV) izraisītās dziļās elpceļu infekcijas,to klīniskais un molekulārais raksturojums terciārā līmeņa hospitālī Latvijā".

Amats: - projekta vadītāja

2006-2009

Valsts pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" Projekts Nr.7. „Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenetikas metodes".

Amats: - projekta vadītāja

2007-2008

Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloģija bērniem ar hematoonkoloģiskām saslimšanām Latvijā, RSU-ZP07, IZM

Amats: - projekta vadītāja

2006-2008

Bērnu mirstību un invalidāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā, RSU-ZP07, IZM t.sk. apakšprojekti:

Stafilokoku infekcijas klīniskās un molekulāri epidemioloģiskās īpatnības bērniem, RSU-ZP07, IZM

Streptococcus pyogenes fenotipi , molekulārā bioloģija un to izraisīto slimību klīniskās īpatnības bērniem Latvijā, RSU-ZP07, IZM

Amats: - projekta vadītāja

2004-2008

LZP grants 04.12.11 "A grupas beta hemolītiskā streptokoka (AGBHS) izraisītā faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds slimības attīstības prediktīvie faktori bērniem Latvijā".

Amats: - projekta vadītāja

2003-2007

Multicentrisks pētījums "Prediktīvā instrumenta izveide A grupas beta hemolītiskā streptokoku faringīta diagnostikai bērniem", PVO

Amats: - projekta vadītāja

2000 – 2003

LZP grants Nr. 01.0701 "Imunoglobulīna A deficīta epidemioloģija un imunģenētika, tā loma hronisku un recidivējošu slimību imūnpatoģenēzē bērniem Latvijā.

Amats: - projekta vadītāja

1997 – 1999

LZP grants Nr. 01.0700 "Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē".

Amats: - projekta vadītāja

1998 – 2000

LZP granta Nr.960 333 vadītāja (Citokīnu sistēmas traucējumi hroniska hepatīta C klīnikā un patoģenēzē bērniem).

Amats: - projekta vadītāja

1998 – 2000

LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta zinātņietilpiga projekta vadītāja "Septisku procesu diagnostika, diferenciāldiagnostika, monitorēšana un ārstēšana Amats: - projekta vadītāja

1994 – 1996

LZP granta Nr.93912 vadītāja (Imūnregulācijas mehānismu izpēte bērniem ar ilgstoši persistējošām intracelulāras lokalizācijas infekcijām – hronisks hepatīts B un C).

Amats: - projekta vadītāja

Piedalīšanās starptautiskajos projektos:

Multicentrisks pētījums "Prediktīvā instrumenta izveide A grupas beta hemolītiskā streptokoku faringīta diagnostikai bērniem", PVO 2003-2007. Amats: - projekts vadītāja

 

Piedalīšanās klīniskajos pētījumos:

1. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled treatment – withdrawal study of the efficacy and safety of pantoprazole sodium enteric-coated granules in infants (1 through 11 months) with symptomatic GERD. Finansējums – Wyeth. 2007.

Amats: - vadošais pētnieks

2. Doriped 3002 A Prospective, Randomized, Double-Blind, Multicenter Study to Establish the Safety and Tolerability of Doripenem Compared With Cefepime in Hospitalized Children With Complicated Urinary Tract Infections/, 2011 – 2014, Janssen Cilag international NV

Amats: - vadošais pētnieks

3. „Dubultakls, randomizēts, stratificēts, daudzcentru pētījums, lai izvērtētu oseltamivīra parastās devas un augstās devas, ārstējot pazeminātas imunitātes pacientus ar gripu", 2011 – 2014

Amats: - vadošais pētnieks

4. A Prospective Observational Safety Study in Children < 24 Months of Age Receiving Oseltamivir for the Treatment or Prophylaxis of Influenza Infection, 2011 – 2014, NV

Amats: - vadošais pētnieks

5. LUIVAC®/ PASPAT® oral Treatment under Daily Life Conditions in Patients with Recurrent Respiratory Tract Infections including Obstructive Pulmonary Diseases

Multinational Post-Authorisation Study in Austria, Czech Republic, Dominican Republic, Latvia, Poland, Portugal, Slovakia, Switzerland, Venezuela, 2001-2002.

Amats: - vadošais pētnieks

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Pašreiz

LZA Īstenā locekle

RSU Profesoru padomes locekle

RSU Tālākizglītības fakultātes Domes locekle

Promocijas padomes locekle internajā medicīnā

Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisijas locekle bērnu infektoloģijā

Eiropas pediatru – infektologu asociācijas biedre.

VM Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes locekle

VM Valsts imunizācijas padomes locekle.

VM Nacionālās poliomielīta uzraudzības komisijas locekle

RSU Absolventu asociācijas valdes locekle

Iespriekšējās aktivitātes:

VM galvenais speciālists pediatrijā

​Ordeņu kapitula locekle

Latvijas Bērnu infektologu biedrības prezidente, valdes locekle.

Latvijas specializēto pediatru biedrības prezidente

Eiropas tematiskā pediatriskā tīkla EUROPET konsultatīvās padomes locekle Latvijas partnerības koordinatore.

VM Stratēģiskās komisijas locekle

LĀB valdes locekle

Žurnāla „Latvijas Ārsts" konsultatīvās padomes locekle

 

Apbalvojumi un atzinības


2007 Atzinības krusta virsniece (piešķirts IV šķiras Atzinības krusts).
2011 A. Priedkalna balva
 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Sistēmiskās iekaisuma atbildes sindroma attīstības riska prognozēšanas paņēmiens jaundzimušajiem un bērniem : LV 14066 B : patents / izgudrotāji: D.Gardovska, A.Sočņevs, J.Eglīte, J.Pavāre, I.Grope. - Pieteikts: 24.03.2009 ; publicēts: 20.03.2010. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.3 (2010), 430.lpp.

 

Līdzeklis bērnu juvenilā idiopātiskā artrīta (JIA) ārstēšanai : LV 14106 B : patents / izgudrotāji: V.Staņēviča, J.Eglīte, L.Kovaļčuka, D.Gardovska, A.Sočņevs ...[u.c.]. - Pieteikts: 14.12.2009 ; publicēts: 20.01.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.1 (2011), 32.lpp.

 

Diagnostiskas metodes organisma sliecības noteikšanai uz saslimšanu ar reimatismu // V. Staņēviča, J. Vētra, A. Sočņevs, D. Gardovska, J. Eglīte, R. Šantere: LR patents Nr. LV 12902B, spēkā LR 20 gadus no 18.03.2002

 

Reimatisma diagnostikas metode // Valda Staņēviča, Jānis Vētra, Jeļena Eglīte, Artūrs Sočņevs, Dace Gardovska, Ruta Šantere; 20.04.2007 LR Patents Nr. 13518

 

 

 

Publikācijas

 

Kopējais publikāciju skates 274.

Publikācijas no 2010.gada:

​Raksti​​

 

Variation in paediatric hospital antibiotic guidelines in Europe / N.Spyridis ...[et al.] ; ARPEC Project Group Members: J.Pavare, K.Rasnaca, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood. - Vol.101, No.1 (2016, Jan.), p.72-76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnu ar glikozes tolerances traucējumiem un 2. tipa cukura diabētu raksturojums Latvijā laika posmā no 2002. līdz 2013. gadam / J.Gailite, I.Dzīvīte-Krišāne, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 57.-63.lpp.

Intracellular neutrophil myeloperoxidase level in pediatric patients : significant age and gender variability / D.Kviluna, D.Gardovska, S.Nikulshin ...[et al.] // International Journal of Laboratory Hematology. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.120-124. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija hospitalizētiem bērniem un ar rotavīrusa infekciju saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte / G.Laizāne, E.Miklaševičs, A.Karnīte, I.Stars, L.Ozoliņa, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.-97.lpp.

Sepses klīniskās īpatnības un iznākumi Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 71.-81.lpp.

Changing emm types epidemiology and macrolide resistance of group a streptococcus isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.30-35.

Food allergy and food hypersensitivity in children 0-3 years / E.Aleksejeva, I.Cirule, D.Gardovska ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.5-12.

Genetic polymorphisms HLA class II in SIRS and sepsis in children [Elektroniskais resurss] / E.Eglite, E.Hagina, J.Pavare, I.Grope, L.Eihvalde, A.Sochnevs, D.Gardovska // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.1 (2014, Jan.), p.149-160. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=215&id=12

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 8.-15.lpp.

Molecular epidemiology of human respiratory syncytial virus over three consecutive seasons in Latvia / R.Balmaks, I.Ribakova, D.Gardovska, A.Kazaks // Journal of Medical Virology. - Vol.86, No.11 (2014, Nov.), p.1971-1982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta infekcioza meningīta klīniskās īpatnības un agrīnās komplikācijas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 11.-22.lpp.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas pacientu plūsmas struktūra un analīze laikposmā no 2011. gada janvāra līdz jūnijam / D.Balode-Novikova, L.Eihvalde, I.Grope, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 5.-10.lpp.

Levels of inflammatory cytokines and chemokines in hospitalized children with sepsis and pneumonia / L.Rautiainen, S.Ince, J.Pavare, I.Grope, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.43-46.

Molecular epidemiology of respiratory syncytial virus during the 2009-2010 season in Latvia / R.Balmaks, I.Ribakova, D.Gardovska, A.Kazaks // Archives of Virology. - Vol.158, No.5 (2013, May), p.1089-1092. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rīcības algoritmi bērniem ar drudzi / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2013, marts), 2.-6.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju diagnostikas, terapijas taktikas un ārstēšanas rezultātu izvērtējums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pēc vienotu ārstēšanas vadlīniju ieviešanas / M.Cikovska, J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 24.-31.lpp.

Significant age and gender variations of cellular neutrophil myeloperoxidase in pediatric patients / D.Gardovska, L.Smane, S.Nikulshin ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.57-64.

The antibiotic resistance and prescribing in European Children project : a neonatal and pediatric antimicrobial web-based point prevalence survey in 73 hospitals worldwide / A.Versporten ...[et al.] ; ARPEC Project Group: D.Mozgis, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // The pediatric infectious disease journal. - Vol.32, No.6 (2013, June), p.e242-e253. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vahere, Baiba. Mantotais aicinājums : [par ārstu dinastijām] / D. Melka, K. Daina, A. Gardovskis // Doctus. - Nr.12 (2013, dec.), 57.-59.lpp.

Akūta aknu mazspēja bērniem : rekomendācijas / D.Zavadska, M.Kreile, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 43.-51.lpp.

Ansone, Santa. Akūtas vīrusu izraisītas dziļo elpceļu infekcijas bērniem līdz 2 gadu vecumam 2010./2011. gada ziemas sezonā / S.Ansone, I.Grope, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 11.-19.lpp.

Hemopoetic stem cell transplantation for pediatric hematological diseases in Latvia : preliminary results / Z.Kovalova, M.Grutupa, S.Nikulshin, D.Gardovska // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.108-113.

HLA B27 allele types and DMARDs therapy in juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia / V.Stanevica, J.Eglite, D.Zavadska, A.Socnevs, L.Kovalchuka, D.Gardovska ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.9-18.

Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševics ...[et al.] // International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. - Vol.3, N 1 (2012), p.48-55. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Punkta prevalences pētījums par antibakteriālo līdzekļu lietošanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Latvijā / I.Grope, J.Pavāre, O.Rasnačs, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 20.-25.lpp.

Rīcības algoritma efektivitātes izvērtējums bērniem ar drudzi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās palīdzības nodaļā / I.Grope, J.Pavāre, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 45.-53.lpp.

Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma un sepses prevalence bērniem ar drudzi un bez ķermeņa temperatūras izmaiņām terciārā līmeņa bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā / L.Eihvalde, I.Gude, I.Grope, J.Pavāre, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 5.-10.lpp.

Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroms, klīniskās izpausmes un terapijas taktika stacionētiem bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / J.Pavāre, I.Grope, Ļ.Vītola, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 15.-22.lpp.

Viral lower respiratory tract infections in children under 2 years of age in the winter season of 2010/2011 in Children's University Hospital, Riga (Latvia) / L.Eihvalde, I.Grope, L.Kozlovska, J.Livdāne, D.Gardovska ...[et al.] // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. - N 9 (2012), p.612-617.

A new tool for molecular monitoring of respiratory syncytial virus in children with lower respiratory tract infections / I.Grope, O.Rasnacs, D.Gardovska ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.100-105.

Iekaisuma marķieru īpatnības un sepses prevalence bērniem ar sistēmiskā iekaisuma atbildes sindromu pirmajā dzīves gadā / S.Polukarova, I.Grope, J.Pavāre, O.Rasnačs, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 125.-134.lpp.

Ieteikumi A grupas β hemolītiskā streptokoka infekciju diagnostikā un ārstēšanā / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2011), 23.-24., 26.-29.lpp.

Polymorphisms of HLA-DRB1* locus and the associations with HMGB1 protein in children with SIRS and sepsis / E.Eglite, E.Hagina, J.Pavare, I.Grope, D.Gardovska, A.Sochnevs // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.14-18.

Respiratori sincitiālā vīrusa infekcijas epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētajiem pacientiem / L.Eihvalde, Z.Līkopa, I.Grope, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 105.-115.lpp.

Treatment of streptococcal pharyngitis with once-daily amoxicillin versus intramuscular benzathine penicillin G in low-resource settings : a randomized controlled trial / D.Gardovska, A.W.Rimoin, N.A.Hoff ...[et al.] // Clinical Pediatrics. - Vol.50, N 6 (2011, June), p.535-542. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Uneven demographic and geographic distribution of childhood leukemias in Latvia / Z.Kovalova, J.Sergejeva, Z.Vishnevska-Preciniece, S.Nikulshin, D.Gardovska // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.19-28.

CD64 expression on neutrophil leukocytes correlates with inflammation markers in pediatric patients with SIRS / S.Nikulshin, J.Pavare, I.Grope, O.Rasnachs, D.Gardovska // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.19-26.

Clostridium difficile Latvijas izolātu molekulārā tipēšana / K.Aksenoka, A.Balode, I.Grope, D.Gardovska, E.Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 250.-254.lpp.

CRP, IL6, PCT un LBP diagnostiskā nozīme sepses attīstības un neitropēnijas ilguma prognozēšanai pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem un febrilu neitropēniju / M.Grūtupa, I.Grope, J.Pavāre, Ž.Kovaļova, D.Gardovska, O.Rasnačs // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 37.-43.lpp.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein in children with community acquired infections and bacteraemia : a prospective study [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // BMC Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.10:28 (2010, Febr.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/28

HLA B27 allele types in homogeneous groups of juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Stanevicha, J.Eglite, D.Zavadska, A.Sochnevs, D.Gardovska ...[et al.] // Pediatric Rheumatology Online Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.8:26 (2010, Oct.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/ppmc/articles/PMC2964715

Macrolide resistance in group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklasevics, D.Gardovska ...[et al.] // APMIS : Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica. - Vol.118, N 5 (2010, May), p.366-370. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Methicillin susceptible Panton-Valentine leukocidin positive S. aureus pneumonia in a child with novel influenza H1N1 infection / D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.127-130.

Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in children and adolescents / D.Gardovska, E.M.Sokal, A.Bourgois ...[et al.] // Journal of Hepatology. - Vol.52, N 6 (2010, June), p.827-831. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PVL pozitīvo S. aureus izplatība pacientiem Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / D.Gardovska, E.Miklaševičs, L.Čupāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 66.-70.lpp.

Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) un sepses prevalence Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā / L.Eihvalde, J.Pavāre, I.Grope, O.Rasnačs, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 28.-36.lpp.

Survival analysis of pediatric acute lymphoblastic leukemia in Latvia (1992-2007) / Z.Kovalova, O.Nikolajeva, S.Nikulshin, D.Gardovska // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.9-13.

The utility of rapid antigen detection testing for the diagnosis of streptococcal pharyngitis in low-resource settings / A.W.Rimoin, C.L.Walker, D.Gardovska ...[et al.] // International Journal of Infectious Diseases. - Vol.14, N 12 (2010, Dec.), p.e1048-e1053. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, A.Prokofjeva, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 170.lpp.

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izmantotā sepses iekaisuma marķieru komplekta vērtējums / J.Pavāre, D.Deksne, H.Čupeca, Z.Pučuka, R.Erts, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 167.lpp.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniegtā palīdzība XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem / U.N.Urbāne, M.Akinfova, J.Pavāre, D.Gardovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 160.lpp.

Cilvēka bokavīrusa 1.tipa genoma secības un specifisko IgM un IgG klases antivielu sastopamība bērniem ar akūtām elpošanas ceļu slimībām / I.Ziemele, A.Vilmane, S.Rasa, Z.Nora-Krūkle, D.Gardovska, M.Murovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 131.lpp.

Latvijas ārstu, rezidentu un medicīnas studentu dzīvesveida aptauja / J.Gailite, I.Dzīvīte-Krišāne, D.Gardovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 22.lpp.

Piena un piena produktu lietošanas paradumi zīdaiņiem Latvijā / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 57.lpp.

Possible use of inflammatory cytokines and neutrophil myeloperoxidase index in hospitalized children with systemic inflammatory response syndrome diagnosis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / H.Čupeca, D.Gardovska, I.Grope, Z.Pučuka, A.Nikuļenkova, K.Rasnača, D.Deksne, A.Prokofjeva, J.Pavāre ...[et al.] // 3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) (Barcelona, Spain, March 31-Apr.2, 2016) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2016. - Poster No.1137. - Resurss aprakstīts 2016.g. 13.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://congressmed.com/copedia2016/posters/

Smagas norises infekcijas slimību epidemioloģiskās un laboratoriskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, H.Čupeca, D.Deksne, Z.Pučuka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope, M.Višņevska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 136.lpp.

Smagi noritošu infekciju laboratoriskās īpatnības jaundzimušo periodā / K.Rasnača, I.Grope, J.Pavāre, I.Meldere, D.Gardovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 169.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem ar apakšējo elpceļu infekcijām vecumā līdz 18 gadiem / A.Prokofjeva, A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, D.Deksne, A.O.Balode, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 161.lpp.

Antimicrobial point prevalence survey in University Children's hospital Latvia / K.Rasnaca, D.Gardovska, J.Pavare, I.Grope ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.61.

Case report : rota virus associated reversible corpus callosum lesion / I.Nokalna, G.Laizāne, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.173.

Cilvēka bokavīrusa pirmā tipa (HBoV1) klātbūtne un iesaiste akūtu dziļāko elpceļu slimību gadījumā hospitalizētiem bērniem / A.Vilmane, I.Ziemele, S.Rasa, Z.Nora-Krūkle, M.Kālis, D.Gardovska, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 208.lpp.

Human bocavirus 1 infection markers in children with acute lower respiratory tract disease in Latvia / I.Ziemele, S.Rasa, A.Vilmane, M.Kalis, M.Murovska, Z.Nora-Krukle, D.Gardovska ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0452.

Immature granulocytes as additional value of sepsis detection in children / J.Pavare, I.Grope, I.Chaplinska, D.Gardovska // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0364.

Impact of rotaviral infection on family life : data from University Children's Hospital in Latvia / G.Laizāne, I.Grope, I.Nokalna, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.170.

Impact on everyday life and finances of affected families of children with rotaviral infection hospitalized in University Children's Hospital in Latvia / I.Nokalna, G.Laizane, I.Stars, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0731.

Lifestyle survey of doctors, medical residents and medical students in Latvia / J.Gailite, R.Erts, I.Dzivite-Krisane, D.Gardovska ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.28.

Lifestyle survey of healthcare personnel in University Children's Hospital in Riga, Latvia / J.Gailite, U.N.Urbane, I.Dzivite-Krisane, D.Gardovska // Appetite. - Vol.89 (2015, June), p.326. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nenobriedušie granulocīti – sepses diagnostiskais marķieris bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 250.lpp.

Parental opinion about vaccination against rotaviral gastroenteritis depending on level of education and age / I.Nokalna, I.Stars, G.Laizāne, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.66.

Peculiarities of CAP in hospitalized children in Latvia / M.Vishnevska, A.Nikulenkova, A.Prokofjeva, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0732.

Presence of human bocavirus 1 in hospitalized children with lower respiratory tract infection in Latvia / A.Vilmane, S.Rasa, I.Ziemele, D.Gardovska, M.Murovska, Z.Nora-Krukle // Journal Of Clinical Virology. - Vol.70, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Presence of human bocavirus 1-specific IgM and IgG class antibodies in children with acute lower respiraroty tract infections in Latvia / I.Ziemele, S.Rasa, A.Vilmane, M.Kālis, M.Murovska, D.Gardovska, Z.Nora-Krūkle ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.103-104.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas jaunāki par trim mēnešie / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 226.lpp.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas vecāki par trim mēnešiem / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 225.lpp.

Rota vīrusa infekcijas ietekme uz slimojoša bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / I.Nokalna, G.Laizāne, I.Grope, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 233.lpp.

Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, E.Miklaševičs, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 253.lpp.

Rota vīrusa izraisīta gastroenterīta īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / I.Nokalna, I.Grope, G.Laizāne, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 232.lpp.

Širina, Inga. Papildu uztura uzsākšanas vecums zīdaiņiem un tā saistība ar zīdīšanas ilgumu / I.Širina, I.Strēle, D.Gardovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 104.lpp.

Stacionēšanas indikācijas un terapijas atbilstība bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 228.lpp.

The diagnostic value of immature granulocyte count in diagnosis of severe bacterial infection in children / I.Chaplinska, J.Pavare, I.Grope, R.Erts, D.Gardovska // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.38.

Aleksejeva, Elīna. The main characteristics of atopic dermatitis in children under 3 years of age [Elektroniskais resurss] / E.Aleksejeva, J.Rusakova, D.Gardovska // 3rd Food Allergy and Anaphylaxis Meeting (FAAM) (Dublin, Ireland, Oct.9-11, 2014) : Abstract Texts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.PP-039. - Resurss aprakstīts 2015.g. 13.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eaaci-faam.org/abstract-texts.html

Antibakteriālās terapijas pamatotības analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā brīvi izvēlētos fiksētos laika punktos / J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 229.lpp.

Asins uzsējumu raksturojums un izdalīto pozitīvo kultūru apraksts BKUS laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim / A.Nagle, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 34.-35.lpp.

Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas studentu, rezidentu un ārstu dzīvesveida aptauja - pilotprojekts / U.N.Urbāne, J.Gailīte, I.Dzīvīte-Krišāne, D.Gardovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 42.lpp.

Characterisation of children with rotaviral infection hospitalised in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318-A319. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cilvēka bokavīrusa klātbūtne bērniem ar akūtām elpceļu infekcijām stacionārā / I.Ziemele, S.Rasa, S.Grāvelsiņa, R.Balmaks, I.Ribakova, Z.Nora-Krūkle, M.Murovska, D.Gardovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 190.lpp.

Clinically significant myeloperoxidase deficiency in children : screeningalgorithm and preliminary results / S.Nikulshin, I.Ribakova, D.Gardovska ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.25. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

D vitamīna deficīta prevalence bērniem ar rekurentām elpceļu infekcijām Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / G.Laizāne, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 234.lpp.

Description of rotavirus gastroenteritis cases in hospitalized children in Children University Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, E.Miklasevics, A.Karnite, L.Ozoliņa, G.Brigis, D.Gardovska ...[et al.] // 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)(Washington, USA, Sept.5-9, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Washington, 2014. - Abstr. No.V-491. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/pape…

Epidemiology of rotaviral infection in University Children's Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, R.Erts, D.Gardovska ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.639. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Evaluation of the risk of dyslipidemia in adolescents with obesity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Gailite, I.Strele, R.Erts, D.Gardovska, I.Dzivite-Krisane ...[et al.] // 53rd Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Meeting (Dublin, Ireland, Sept.18-20, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.P-D-2-2-385. - Resurss aprakstīts 2015.g. 17.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p2-d2-…

Febrilo krampju īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem / K.Selecka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 246.lpp.

Human bocavirus presence in hospitalized children with acute respiratory tract infections in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Ziemele, S.Rasa, S.Gravelsina, R.Balmaks, I.Ribakova, Z.Nora-Krukle, M.Murovska, D.Gardovska // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.341. - Resurss aprakstīts 2015.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Mycoplasma pneumoniae incidence, clinical and laboratory features in children treated at University Children's Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Prokofjeva, S.Ince, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope, R.Erts // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.431. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Presence of human bocavirus 1 in children with acute lower respiratory tract infection in Latvia / S.Rasa, I.Ziemele, A.Vilmane, D.Gardovska, M.Murovska, Z.Nora-Krukle ...[et al.] // 15th Biennial International Parvovirus Workshop (Bordeaux, France, June 22-26, 2014) : Abstract Book. - Bordeaux, 2014. - Abstr. No. P-14.

Rotaviral infection associated quality of life for hospitalised children and their family members in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģija Latvijā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / I.Grope, G.Laizāne, R.Erts, D.Gardovska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 225.lpp.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija Latvijā / I.Grope, G.Laizāne, D.Gardovska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 233.lpp.

Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 23.-24.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju epidemioloģiskās klīniskās un laboratorās īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 191.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju klīniskās, laboratorās un ārstēšanas īpatnības BKUS stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 36.-38.lpp.

Sākumskolas skolēnu ēdienkartes izvērtējums un to ietekmējošie faktori / I.Siksna, M.Goldmanis, O.Valciņa, D.Gardovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 130.lpp.

Screening for clinically significant myeloperoxidase deficiency in pediatric patients : algorithm and preliminary results / S.Nikulshin, I.Ribakova, D.Gardovska ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 249.lpp.

Sepses klīniskās īpatnības un iznākumi BKUS hospitalizētiem bērniem / B.Matsate-Matsone, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 26.-27.lpp.

Sepses pētniecības ietekme uz mirstību bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 228.lpp.

Streptococcus pneumoniae distribution in hospitalized and healthy children in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Prokofjeva, A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.614. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības veseliem un stacionārā ārstētiem bērniem vecumā no viena mēneša līdz 18 gadiem / A.Prokofjeeva, A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, J.Pavāre, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 198.lpp.

Adverse influence of the number of smoked cigarettes per day on blood pressure and lipid level in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Correlation of IL-6, C-reactive protein, procalcitonin and novel inflammatory cytoknes in children with sepsis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, L.Rautiainen, P.Tretjakovs, J.Pavare, S.Ince, D.Gardovska // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/pdf/766…

Drudža vadības algoritmu pētniecība bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 216.lpp.

Epidemiology of streptococcus pneumoniae among healthy children aged 1 to 24 months in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Prokofjeva, Z.Pucuka, A.Silova, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope, // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/749…

Inflammatory cytokne complex panels in children with sepsis - a pilot study [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Rautiainen, P.Tretjakovs, I.Grope, J.Pavare, D.Gardovska // 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Rotterdam, Netherlands, June 12-15, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Rotterdam, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic.meetingxpert.net/ESPNIC_453/poster_66249/prog…

Lipīdu profila izmaiņas smēķējošiem pusaudžiem ar aptaukošanos / I.Strēle, D.Gardovska, I.Džīvīte-Krišāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 214.lpp.

Molecular epidemiology of respiratory syncytial virus over three consecutive seasons in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Balmaks, I.Ribakova, D.Gardovska, I.Grope, A.Kazaks // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/966…

Respiratorā sincitiālā vīrusa molekulārā epidemioloģija triju sekojošu sezonu laikā / I.Ribakova, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 221.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiological and clinical features in hospitalized children in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Pucuka, A.Silova, D.Berzina, E.Miklasevics, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/979…

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija veseliem bērniem Latvijā vecuma grupā no 1 līdz 24 mēnešiem / Z.Pučuka, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 182.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem / Z.Pučuka, A.Silova, D.Bērziņa, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 206.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiology and antibacterial susceptibility in Latvia in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, A.Silova, Z.Pucuka, A.O.Balode, E.Miklasevics, D.Berzina, D.Rudzite, D.Gardovska // 53nd Intercience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) (Denver, ASV, Sept.10-13, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Denver, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2013abstracts/

The number of smoked cigarettes per day influence adverse blood pressure and lipid levels in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.249. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A case of genetically proven familial hemophagocytic lymphohistiocytosis / Z.Kovalova, I.Melderis, D.Gardovska ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 224.lpp.

Apgrieztās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcijas lietojums respiratori sincitiāla vīrusa diagnostikai Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / I.Ribakova, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 213.lpp.

Detection of circulating endothelial cells and endothelial progenitor cells in paediatric patients using multicolour flow cytometry/ D.Gardovska, J.Pavare, I.Grope, L.Eihvalde ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 222.lpp.

Evaluation of 8-color flow cytomery EuroFlow protocol for detection of minimal residual disease in pediatric acute lymphoid leukemia / S.Nikulshin, Z.Kovalova, D.Gardovska ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 223.lpp.

Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis : presentation of a genetically proven case / Z.Kovalova, I.Melderis, D.Gardovska ...[et al.] // 8th Baltic Conference of Hematology (Tallinn, Estonia, Apr.12-14, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.63-64.

Iekaisuma citokīnu līmeņu izmaiņas bērniem ar sistēmas iekaisuma atbildes sindromu (SIRS) un sepsi / L.Eihvalde, J.Pavāre, I.Grope, P.Tretjakovs, D.Gardovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 214.lpp.

Klīnisko ieguvumu analīze pēc sadzīvē iegūto pneimoniju ārstēšanas vadlīniju ieviešanas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / J.Pavāre, I.Grope, M.Cikovska, D.Gardovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 207.lpp.

Pantona-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīvas Staphylococcus aureus infekcijas attīstība nosaka garāku stacionēšanas laiku / D.Bērziņa, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 168.lpp.

Punkta prevalences pētījums par antibakteriālo līdzekļu lietošanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / I.Grope, J.Pavāre, O.Rasnačs, D.Gardovska ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 218.lpp.

PVL-positive MSSA are more prone to cause superficial skin and soft tissue infections : [abstract] / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s4 (2012, July), p.632. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Severe combined immunodeficiency (SCID) in Latvia / D.Gardovska, T.Prokofjeva, A.Skangale ...[et al.] // Journal of Clinical Immunology. - Vol.32, Suppl.1 (2012, Sept.), p.335-336. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Turpmāko attīstības virzienu analīze, izvērtējot sadzīvē iegūto pneimoniju ārstēšanas vadlīniju ieviešanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / J.Pavāre, I.Grope, M.Cikovska, D.Gardovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 212.lpp.

A grupas β-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences mainīgā epidemioloģija / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklaševičs, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 204.lpp.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas S. aureus izolātu klīniskais un filoģenētiskais raksturojums / J.Žestkova, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 22.lpp. - T.p. krāj. "2011.gada Zinātniskās konferences tēzes" (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 211.lpp.

Changing epidemiology of group A beta haemolytic streptococcus emm types and macrolide resistance isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[et al.] // XVIII Lancefield International Symposium (Palermo, Italy, Sept.4-8, 2011) : Abstract Book. - Palermo, 2011. - P.12.

Clostridium difficile vankomicīna rezistences gēnu noteikšana / K.Aksenoka, A.Balode, D.Gardovska, E.Miklaševičs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 210.lpp.

HLA B27 allele types and DMARDS therapy in juvenile idiopathic arthritis / V.Stanevicha, D.Zavadska, J.Eglite, D.Gardovska ...[et al.] // 1st Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology (APLAR) (Taipei, Taiwan, Apr.15-17, 2011) : Book of Abstracts. - Taipei, 2011. - P.75.

Respiratori sincitiālā vīrusa apakšgrupu raksturojums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 2009./2010. gada epidēmiskajā sezonā / R.Balmaks, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 241.lpp.

Sadzīvē iegūto pneimoniju klīniskās izpausmes, diagnostikas taktika un ārstēšana BKUS stacionētiem bērniem : retrospektīvs pētījums / J.Pavāre, I.Grope, Ļ.Vītola, D.Gardovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 250.lpp.

Sepses prevalence bērniem ar sistēmiskā iekaisuma atbildes sindromu (SIRS) un bez tā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā / L.Eihvalde, J.Pavāre, I.Grope, I.Gude, D.Gardovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 259.lpp.

Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) skrīnings ambulatorajā pediatriskajā praksē / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 258.lpp.

Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroms bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / J.Pavāre, I.Grope, Ļ.Vītola, D.Gardovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 229.lpp.

A grupas ß-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences analīze / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 163.lpp.

BFM treatment results for pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) in Latvia during 1992-2009 / Z.Kovalova, O.Nikolajeva, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 232.lpp.

Clostridium difficile Latvijas izolātu patogenitātes lokusa analīze / K.Aksenoka, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope, E.Miklaševičs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 179.lpp.

Early diagnostic markers of severe infectious diseases in children with respiratory tract infections : [abstract] / I.Grope, J.Pavare, L.Eihvalde, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster.

High-mobility group box-1 protein (HMGB1) bērniem ar sadzīvē iegūtām infekcijām / J.Pavāre, I.Grope, A.Sočņevs, E.Hagina, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 236.lpp.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein for identifying sepsis in children : a prospective study : [abstract] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster.

Iekaisuma marķiera HMGB1, LBP, IL-6 un CRP līmenis bērniem ar bakteriēmiju / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 230.lpp.

Iekaisuma marķieru optimālie cut-off līmeņi bakteriēmijas noteikšanai bērniem / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 223.lpp.

Inflammatory markers HMGB1, LBP, IL-6 and CRP for identifying sepsis in children : [abstract] / J.Pavare, I.Grope, D.Gardovska ...[et al.] // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.92-93.

Jauna respiratori sincitiālā vīrusa genotipēšanas metode bērniem ar dziļo elpceļu infekciju / R.Balmaks, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 211.lpp.

Macrolide resistance association with group A streptococcus emm types in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, D.Berzina, N.Pugachova, E.Miklasevics, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster N 13.

Meticilīnjutīgā PVL pozitīvā S. aureus pneimonija bērnam ar A gripas vīrusu / D.Bērziņa, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 180.lpp.

Pavāre, Jana. Bērns ar drudzi : rīcības algoritms ambulatorā un stacionārā etapā / I.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 212.lpp.

Pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) in Latvia in 1992-2009 : epidemiology and BFM results / Z.Kovalova, D.Gardovska, A.Andrejeva ...[et al.] // 7th Baltic Conference of Hematology (Tartu, Estonia, May 20-22, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.42.

Pediatric ALL in Latvia in 1992-2009 and overview of BFM treatment / Z.Kovalova, D.Gardovska, A.Andrejeva ...[et al.] // 7th Bi-Annual Childhood Leukemia Symposium (Antalya, Turkey, Oct.4-6, 2010) : Abstract Book. - Antalya, 2010. - P.101.

Polymorphisms of HLA-DRB1 locus and the associations with HMGB1 protein in children with SIRP and sepsis / E.Eglite, J.Pavare, I.Grope, A.Sochnevs, E.Hagina, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 237.lpp.

Respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) infekcijas epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības Bērnu KUS ārstētiem bērniem / O.Rasnačs, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 183.lpp.

Sadzīvē iegūto S. aureus filoģenētiskais raksturojums / D.Gardovska, E.Miklašēvics, L.Čupāne ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 168.lpp.

Spread of Panton-Valentine leukocidin positive S. aureus among patients of a children's clinical university hospital, Riga, Latvia / A.Balode, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S581. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Literatūrā un uz pierādījumiem balstītas praktiskas rekomendācijas gripas profilaksei / D.Zavadska, D.Isarova, L.Vīksna, D.Rezeberga, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra, Ginekoloģijas un dzemdniecības katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 34 lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiskie ieteikumi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / D.Zavadska, I.Ziemele, I.Grope, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 19 lpp.

Klīniskās rekomendācijas "Palīgs ārstam darbam ar sadzīvē iegūtām pneimonijām un drudzi bērniem" / I.Grope, J.Pavāre, I.Ziemele, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. - [Rīga], 2014. - 55 lpp.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra. - [Rīga], 2014. - 31 lpp.

Rekomendācijas A grupas ß hemolītiskā streptokoka infekcijas diagnostikai un terapijai / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ; Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Bērnu slimību klīnika ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība. - Rīga : Latvijas Bērnu infektologu biedrība, 2011. - 19 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja