Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Projekta/līguma nr.
18-00-A01612-000006
Projekta finansējums
100 800,00 EUR, Projekta kopējais finansējums ir 500000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 449200,00 EUR. Projekta finansējums par RSU aktivitātēm 100800,00 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 97200,00 EUR un RSU finansējums 10800,00EUR.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.05.2018. - 31.12.2021.

Mērķis

Izstrādāt malnutrīcijas/disfāgijas pacientiem domātus inovatīvus pieejamus ārstnieciskās pārtikas produktus, kuru ražošana ir balstīta uz Latvijas zinātnieku veiktajiem pētījumiem, Latvijā izaudzētām lauksaimniecības produkcijas izejvielām, vietējo produkcijas pārstrādi un gatavā produkta ražošanu.

Apraksts

Projekts tiek realizēts partnerībā.

Vadošais partneris

 • SIA KEEFA

Projekta partneri

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Latvijas Diētas ārstu asociācija
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
 • Bioloģiski sertificēta z/s Vizbuļi
 • Bioloģiski sertificēta z/s Žubītes
 • Bioloģiski sertificēta z/s Kurpnieki
 • Bioloģiski sertificēta sabiedrība SIA Lejasvagaļu dārzs
 • Bioloģiski sertificēta z/s Mazie Gavari
 • Bioloģiski sertificēta z/s Bites
 • Bioloģiski sertificēta z/s Kraukļi
 • Bioloģiski sertificēta z/s Griezes

keefa_logo.png

Projektā plānotās aktivitātes

Projektā tiks veikts rūpnieciskais pētījums, izstrādājot zinātniski pamatotas produktu receptūras malnutrīcijas un disfāgijas pacientiem un to ražošanas tehnoloģiskos risinājumus. Tie būs plānveida pētījumi un nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunās produkcijas un procesu izstrādei. Projektā ir paredzēts veikt arī eksperimentālo izstrādi, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas un atziņas, kas iegūtas zinātniskos pētījumos par īpašas diētas pārtikas produktiem malnutrīcijas un disfāgijas slimniekiem. Šajā posmā izstrādāto produktu tehnoloģijas tiks pārbaudītas piemērošanai reālām ražošanas iespējām uzņēmumā. Tiks saražotas izstrādāto produktu eksperimentālās partijas tālākai šo produktu kvalitātes kontrolei un derīguma termiņa noteikšanai, kā arī tālākajiem testiem in vivo apstākļos.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Dokumenti