Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai (III kārta)

Projekta/līguma nr.
2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/074
Projekta finansējums
290 102,00 EUR, tai skaitā 268 344 EUR ERAF finansējums un 21 758 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.08.2014. - 31.08.2015.

Mērķis

Izstrādāt jaunu metodi, ar kuras palīdzību vienlaicīgi varēs noteikt ģenētiskās variācijas, kas ir biežākie ģenētiskie iemesli neauglības izraisīšanā un kura nodrošinās prediktīvu ekstrakorporālās apaugļošanas iznākuma novērtēšanu. Par jaunās metodes izmantošanu tiks slēgts licences līgums ar komersantu, tādējādi sekmējot pētniecības rezultātu komercializāciju sabiedrības veselības, t. sk. reproduktīvās medicīnas jomā

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt jaunu metodi reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai, kuru varēs izmantot klīniskajās laboratorijās uz standarta laboratoriju aprīkojuma tie medicīnas pakalpojuma sniedzēji, kuri nodarbojas ar neauglības diagnostiku, ārstēšanu un mākslīgo apaugļošanu. Metode ļaus prediktīvi, pierādījumos balstīti, piedāvāt EKA metodi nediagnosticētiem pāriem vai individuālām mātēm

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai. Projekta rezultātā tiks izstrādāts konkrēts reakcijas komponentu un speciālu ķīmisko vielu sastāvs multiplex PCR veikšanai un saņemts ekspertu slēdziens no ārējās kvalitātes kontroles shēmām par metodes efektivitāti reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanā. Tiks izstrādāts arī šīs metodes apraksts/instrukcija reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai
  • Zinātnisko publikāciju sagatavošana un iesniegšana publicēšanai par iegūtajiem rezultātiem gan Latvijas zinātniskajā periodikā, gan starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos
  • Pētniecības rezultātu licencēšana – projekta beigās jaunā metode pēc izsoles principa atklātā konkursā tiks pārdota komersantam, kas iegūs licences tiesības, līdz ar to komersants varēs izmantot šo licenci jaunu diagnostikas pakalpojumu sniegšanai un diagnostiska testa radīšanai. Plānots, ka licences līgums ar komersantu tiks noslēgts gada laikā pēc projekta beigām, t.i., līdz 2016. gada augusta beigām

Pakalpojumu licences ieguvējs varēs sniegt gan vietējā tirgū, gan veicināt medicīnas tūrisma attīstību. Projekta rezultāti tiks publicēti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izstrādāta jaunu metode, ar kuras palīdzību vienlaicīgi var noteikt ģenētiskās variācijas, kas ir biežākie ģenētiskie iemesli neauglības izraisīšanā un kura nodrošina prediktīvu ekstrakorporālās apaugļošanas iznākuma novērtēšanu

1. Metodes izstrāde  reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai

  • Izstrādāts konkrēts reakcijas komponentu un speciālu ķīmisko vielu sastāvs multiplex PCR veikšanai (1 gab.)
  • Ekspertu slēdziens no ārējās kvalitātes kontroles shēmām par metodes efektivitāti reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanā (2 gab.)
  • Metodes apraksts/instrukcija reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai (1 gab.)

2. Zinātnisko publikāciju sagatavošana

  • Sagatavotas un iesniegtas publikācijas publicēšanai par iegūtajiem pētījuma rezultātiem Latvijas zinātniskajā periodikā (2 gab.)
  • Sagatavotas un iesniegtas publikācijas publicēšanai par iegūtajiem pētījuma rezultātiem starptautiskās datu bāzēs iekļautos žurnālos (2 gab.)

3. Pētniecības rezultātu licencēšana

  • 1 gab. licences līgums (gada laikā pēc projekta beigām, t.i., līdz 2016.gada augusta beigām)