Pārlekt uz galveno saturu

Komplekss pētījums par Latvijas visbiežāko kraniofaciālo anomāliju skartu audu remodelācijas korelāciju ar audu fenotipu un iekaisumu

Projekta/līguma nr.
23010107
Projekta finansējums
20 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
14.09.2020. - 13.09.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir sejas šķeltņu pacientu diagnostiski prognostiska audu fenotipa korelatīva algoritma ar lokāliem remodelācijas un iekaisuma faktoriem izstrāde.