Pārlekt uz galveno saturu

Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (I posms)

Projekta/līguma nr.
KC-PI-2017/44
Projekta finansējums
27 778,00 EUR, tai skaitā 25 000 EUR ERAF finansējums un 2 778 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta īstenošana
30.01.2018. - 27.07.2018.

Mērķis

Projekta kopējais mērķis ir krēma ādas barjerfunkcijas atjaunošanai pacientiem ar metabolo sindromu attīstība un komercializācija.

Apraksts

I posms Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde

1. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana

  • Pieejamās informācijas izpēte par tirgu, konkurentiem, izstrādnes priekšrocībām, regulējumu nozarē, reģistrācijas prasībām medicīnas ierīcei un dermokosmētikas līdzeklim u.c.
  • Konsultācijas ar potenciāli iesaistītajām pusēm par izstrādnes nepieciešamību un pamatotību: asociācijas, nozares uzņēmumi, attīstītāji, potenciālie lietotāji (tiešās vizītes, prezentācijas, diskusijas)
  • Izstrādnes gatavības līmeņa noteikšana, attīstības plāna izstrāde
  • Potenciālo komercializācijas scenāriju izstrāde, ekonomisko aprēķinu veikšana, nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos ekspertus

2. Komercializācijas stratēģijas izstrāde, piesaistot ārējo ekspertu