Pārlekt uz galveno saturu

Mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma (ME/HNS) Eiropas pētnieciskais tīkls /EUROMENE/

Projekta/līguma nr.
COST aktivitāte Nr. 15111
Projekta finansējums
285 218,20 EUR, (projekta īstenošanas finansējums pirmajā gadā 80 999,96 EUR, otrajā gadā 99 218,64 EUR, trešajā gadā 104 999,60 EUR)
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
21.04.2016. - 30.04.2020.

Mērķis

Izveidot ilgtspējīgu, integrētu Eiropas pētnieku tīklu mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma jomā, lai risinātu pētniecības jautājumus par nezināmas etioloģijas, klīniskās mainības, diagnostikas biomarķieru trūkumu un ierobežotas ārstniecības iespējām, kuriem ir liela negatīva sociāli ekonomiskā ietekme uz tautsaimniecību.

Apraksts

COST (European Cooperation in Science and Technology) aktivitāte Mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma Eiropas sadarbības tīkls/European Network on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome  (EUROMENE)  apstiprināta 2016. gadā un sākotnēji tajā piedalījās 11 Eiropas Savienības valstis (Beļģija, Bulgārija, Francija, Vācija,  Itālija, Latvija, Norvēģija, Rumānija, Serbija, Spānija, Lielbritānija) un Baltkrievija. 
RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (MVI) kā projekta iniciators pārstāv Latviju COST aktivitātē un apstiprināts kā projekta koordinators un finansējuma saņēmējs. RSU MVI direktore, profesore  M. Murovska ievēlēta par COST  aktivitātes EUROMENE vadības komitejas priekšsēdētāju. 
Hroniska noguruma sindroms ir sarežģīta slimība, kuru raksturo hronisks nogurums, muskuļu sāpes, vājums, kā arī problēmas ar atmiņu un koncentrāciju. EUROMENE sadarbības tīkla īstenošanas rezultātā tiks  veikta padziļināta ME/HNS izpēte un diagnostika, starpvalstu sadarbības vienotas pieejas izstrāde, apzinātas hroniskā noguruma sindroma iespējamās ārstēšanas metodes, multidisciplināras ārstēšanas vadlīniju izstrādāšana, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pacientiem sniegto veselības aprūpi un  ātrāku atveseļošanos no šīs slimības. 

Projekta aktivitātes

  • Sadarbības tīkla Vadības komitejas dalībnieku sanāksmes,
  • Apmācības, vasaras skolas,
  • Īstermiņa pētniecības pieredzes apmaiņas misijas,
  • Konferences granti,
  • Dalība starptautiskās konferencēs,
  • Projekta darbības informācijas un rezultātu izplatīšana.

Projekta aktualitātes 

COST projekta atklāšanas sanāksme - 2016.gada 21. aprīlis Briselē, Beļģijā 

COST asociācija 2016.gada 21. aprīlī Briselē, Beļģijā organizēja projekta uzsākšanas sanāksmi, kuras pirmajā daļā tika prezentēta vispārēja informāciju par COST programmas darbības mehānismiem un projekta īstenošanas nosacījumiem. Savukārt otrajā daļā tika pieņemti vairāki svarīgi lēmumi:

  • RSU apstiprināta kā projekta koordinators un finansējuma saņēmējs;
  • Ievēlēti vadītāji:

 Vadības Komitejas priekšsēdētāja: Modra Murovska (Latvija);
 priekšsēdētājas vietniece: Eliana Lacerda (Lielbritānija);

  • Izveidotas projekta īstenošanas darba grupas (DG) un apstiprināti to vadītāji, vietnieki:

DG1 - Epidemioloģija: J. Castro-Marrero  (Spānija), S. Sekulič (Serbija),
DG2 - Biomarķieri: C.Scheibenbogen (Vācija), E. Capelli (Itālija),
DG3 - Sociālekonomiskie jautājumi: D. Pheby (Lielbritānija), J. Blanco (Spānija),
DG4 - Klīniskie pētījumi, diagnostikas kritēriju apzināšana: E. Bolle Strand (Norvēģija), J. Authier (Francija),
DG5 - Konferenču, semināru, apmācību organizēšana: E. Shikova-Lekova (Bulgārija),
DG6 - Rezultātu izplatīšana un izmantošana, digitalizācija un pacientu iesaistīšana: L. Lorusso (Itālija), A. Marit Mengshoel (Norvēģija),
STSM (īstermiņa pētniecības misija) koordinācija: E.Tobback (Beļģija), K. Adella Sirbu, (Rumānija)

  • Apstiprināts COST aktivitātes pirmā gada darbības plāns un budžets.

Jaunpievienojušās dalībvalstis 2016-2018.gads

2016.gads – jaunpievienojošās dalībvalstis
Laika periodā no 2016.gada jūnija līdz decembrim tīklojumam pievienojušās 4 ES valstis – Dānija, Somija, Īrija, Zviedrija. 

2017. gads – Euromene tīklojuma paplašināšanās 
2017.gadā tīklojums paplašinājās ar 3 ES valstīm – Portugāli, Grieķiju, Nīderlandi. 

2018. gads - Euromene tīklojuma paplašināšanās
2018.gadā tīklojums paplašinājās ar 3 ES valstīm – Austriju, Poliju, Slovēniju.
 

Projekta mājaslapa: www.EUROMENE.eu