Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes stipendijas studentu un akadēmiskā personāla kapacitātes celšanai Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
EEZ/NFI/S/2015/015
Projekta finansējums
8 046,40 EUR, tai skaitā 72 41,76 EUR EEZ/ Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums, 8 04,64 EUR valsts budžeta finansējums

Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2015. - 30.12.2016.

Mērķis

Paaugstināt akadēmiskā personāla kapacitāti, sekmējot sadarbību pētniecības jomā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Bergenas universitāti "Capacity building organizing scholarship activities for students and academic staff at Rīga Stradiņš University" projekta ietvaros

Projekta tiešais mērķis: paaugstināt akadēmiskā personāla kapacitāti uztura zinātnē un pētniecībā

Apraksts

Šī projekta īstenošana ir tieši saistīta ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments aktivitātes Pētniecība projektu Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective, ko īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu un Institūtu Bioforsk Norvēģijā. Pētījuma rezultāti par graudaugu ietekmi uz veselību dos iespēju pilnveidot metodiskos materiālus studentiem, paplašināt pētniecības jomas uztura zinātnē abās valstīs

Tā kā Latvija un Norvēģija ir Ziemeļeiropas valstis ir ar līdzīgām uztura tradīcijām, tas sekmē abu valstu sadarbību, jo gan Rīgas Stradiņa universitātē gan Bergenas universitātē ir studiju programmas uztura zinātnē

Akadēmiskā personāla mobilitātes pasākumā gūtā pieredze un zināšanas par studiju procesu, jaunām un inovatīvām pētniecības metodēm, var tikt izmantota RSU studiju programmu un pētniecības pilnveidošanā

Projekta aktivitātes

  • Projekta ietvaros plānoti divi Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla mobilitātes braucieni uz Bergenas Universitāti
Projekta rezultāti

Mobilitātes braucieni uz Bergenas universitāti

  • Laila Meija 2016. gada 26. janvāris–9. februāris
  • Līga Balode 2016. gada 5.–19. marts
  • Laila Meija 2016. gada 2.–16. maijs
  • Laila Meija 2016. gada 7.–18. novembris

 

 

Mobilitātes braucienu apskats

Pētniecības projekta ietvaros vadoša pētniece Laila Meija un pētniece Līga Balode apmeklēja Bergenas universitāti, Klīniskās medicīnas departamentu, kur iepazinās ar uzturu saistītajām programmām – bakalaura, maģistra, doktora, kā arī uztura kursiem medicīnas studentiem. Mobilitātes braucienā bija iespējams iepazīties gan ar teorētisko, gan praktisko nodarbību saturu, formu, vērtēšanas kritērijiem. Ārkārtīgi interesantas bija ēnošanas - gan nodarbību, gan lekciju, kā arī individuālās pārrunas ar studentiem, doktorantiem un akadēmisko personālu. Bergenas universitātē liela nozīme tik pievērsta zinātniskajam darbam, studenti aktīvi piedalās pētnieciskajās aktivitātēs. Ņemot vērā, ka šis mobilitātes projekts tiek īstenots sinerģijā ar pētniecības projektu Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective, konsultējāmies arī kā izlabot pētījuma kvalitāti, metodoloģiju. Bija iespēja iepazīties arī ar Bergenas universitātes īstenotajiem pētniecības projektiem. Universitātes apmeklējums deva ierosmi par nepieciešamajiem uzlabojumiem uztura mācību programmās RSU, kā arī papildināja sadarbības partneru loku

Otrā vizīte bija Bergenas Universitātes klīnikā (Haukeland University Hospital), dietoloģijas un uztura speciālistu dienestā. Šajā vizītes daļā iepazināmies ar prakstisko pusi dietoloģiskpo aprūpi universitātes klīnikā. Vizīte skaidri atklāja, kā darbojas dietoloģiskā ārstēšana attīstītā valstī ar iedibinātām tradīcijām šajā jomā. Pacientiem ar dažādām diagnozēm tiek nodrošinātas gan individualizētas uztura rekomendācijas, gan nodrošinātas grupu apmācības. Piedalījāmies konsultācijās un pacientu grupu apmācībās, kā arī iepazināmies ar darbu slimnīcas nodaļās. Papildus ieguvumi ir no ciešās saites starp dažādiem veselības aprūpes speciālistiem (uztura speciālists, slimnīcas ārsts, ģimenes ārsts u. c.). Iepazīšanās ar sakārtotu sistēmu ļauj izstrādāt soļus, kā veidot dietoloģisko aprūpi pacientiem Latvijā. Tostarp saņēmām vērtīgas konsultācijas gan ar uztura speciālistiem, gan ārstiem, lai uzlabotu pacientu uztura terapiju, kā arī zinātnisko darbību uzturzinātnes jomā

2016. gada novembris

Mobilitātes laikā tika apmeklēts Bergenas universitātes viens no lielākajiem sadarbības partneriem studiju un pētniecības attīstībai – Bergenas universitātes klīnika. Tajā tika apskatīts uztura speciālistu nodaļas darbs, novērots viņu ikdienas darbs. Kā īpaši vērtīga prakse jāatzīmē komunikācija starp dažādiem medicīnas profesionāļiem slimnīcas iekšienē un informācijas aprite elektroniskajā vidē starp slimnīcas un ambulatorajiem speciālistiem

Labās prakses piemērs ir, ka Bergenas universitātes klīnikā ir izveidota uztura politika, kas aptver ļoti daudzus aspektus. Kā viens no tiem ir ēdināšana. Mobilitātes vizītes laikā tika iepazīta slimnīcas diētas sistēma un veids, kā tiek uzlabota pacientu ēdināšana. Pacientu ēdamtelpas tiek pārveidotas, jaunās telpas ir ar speciāli veidotu dizainu, lai nodrošinātu pozitīvu gaisotni – piemēram, skaistas, gaiši krāsotas sienas, akvārijs, visu diennakti pieejami dažādi dzērieni un vērtīgas uzkodas, ēdiens tiek pasniegts estētiski servēts. Jāuzsver, ka, lai gan Norvēģija ir ekonomiski attīstīta un bagāta valsts, iekārtojums slimnīcās ir ļoti askētisks, bez ārišķībām, bet līdzekļi tiek ieguldīti pacientu ārstēšanas procesā

Būtiska ārstēšanas daļa ir uztura terapija. Norvēģijā visiem pacientiem, iestājoties slimnīcā, jāveic malnutrīcijas skrīnings (malnutrīcija nozīmē svara pazemināšanos, kas saistīta ar ievērojami sliktāku ārstēšanās prognozi, daudz lielāku komplikāciju risku, kas rada arī lielas papildu izmaksas). Bergenas universitātes klīnikā sadarbībā ar Bergenas universitāti malnutrīcija tika pētīta jau no 2008. gada, rezultāti ir publicēti, un zināms, ka apmēram trešajai daļai pacietu ir malnutrīcija, šiem pacientiem tiek arī pievērsta papildu uzmanība. Par Latvijas slimnīcām līdz šim mums nav šādu datu un šādi pētījumi netiek veikti

Mobilitātes laikā tika gūtas ļoti daudz interesantas un vērtīgas idejas pētniecības virzienu attīstības Rīgas Stradiņa universitātē, īpaši novērtējot malnutrīcijas risku un tās radītās sekas, sadarbības un komunikācijas uzlabošanai ar sadarbības partneriem, kā arī sadarbībai kopīgu projektu īstenošanā