Pārlekt uz galveno saturu

Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai

Projekta/līguma nr.
6.2.-25/2016/0173
Projekta finansējums
148 312,67 EUR, tai skaitā 73344,03 EUR RSU finansējums un 74968,64 EUR RTU finansējums
Projekta vadītājs
prof. Maija Dambrova, Dagnija Loča (RTU)
Projekta īstenošana
15.02.2016. - 28.02.2019.

Mērķis

Jaunu, inovatīvu kalcija fosfātu un hialuronskābes trīsdimensionāli šķērssaistītu hidrogēlu izveide ar neorganiskās komponentes saturu līdz 60 masas %, kas neizraisītu iekaisumu apkārtējos audos, veicinātu angioģenēzes procesus un, laika gaitā noārdoties, veidotu jaunus kaulaudus

Apraksts

Lai izveidotu starpaugstskolu pētnieciskās grupas, attīstītu starpdisciplinārus un konkurētspējīgus pētījumus Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte no 2016. gada februāra līdz 2019. gada februārim īsteno zinātniskās sadarbības projektu

Projekta aktivitātes

  • Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītu izveide (RTU)
  • Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītu ar augstu CaP saturu izveide (RTU)
  • Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītu fizikāli ķīmisko īpašību raksturošana (RTU)
  • Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītu in vitro testēšana (RSU)
  • Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītu in vivo testēšana (RSU)

Partneris RTU

  • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) un Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs RBIAC)

Partneris RSU

  • Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedra, sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

Projekta rezultāti

  • 5 zinātniskās publikācijas
  • Iesniegts starptautisks projekta pieteikums EuroNano, M.ERA-NET, kā arī 2 pieteikumi H2020