Pārlekt uz galveno saturu

Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā

Projekta/līguma nr.
6.2.-25/2016/0175
Projekta finansējums
149 988,73 EUR, tai skaitā 75 000,00 EUR RSU finansējums un 74988,73 EUR RTU finansējums
Projekta vadītājs
 Jeļena Eglīte, Jānis Ločs (RTU)
Projekta īstenošana
15.02.2016. - 28.02.2019.

Mērķis

Pētnieciskie mērķi: izstrādāt amorfu kalcija fosfātu nanodaļiņu (ar virsmas laukumu virs 150 m2/g) sintēzes tehnoloģiju un nanostrukturētu keramisku granulātu iegūšanas metodi, iegūt kalcija fosfāta keramikas granulas ar izmēriem no 0,3 līdz 1,4 mm un virsmas laukumu virs 50 m2/g

Projekta ietvaros ir mērķis attīstīt divas inovatīvas tehnoloģijas
1. Tehnoloģija, kas saistīta ar implantējamo materiālu izgatavošanas tehnoloģijas izstrādāšanu, ko varētu izmantot stomatoloģijā un plastiskajā ķirurģijā
2. Izstrādāts diagonostikas komplekss, lai varētu noteikt imūnģenētiskos marķierus pirms implatātu izmantošanas pacientiem, kas ļaus izveidot metodi pacientam specifisku implantējamo materiālu atlasei

Apraksts

Lai izveidotu starpaugstskolu pētnieciskās grupas, attīstītu starpdisciplinārus un konkurētspējīgus pētījumus Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte no 2016. gada februāra līdz 2019. gada februārim īsteno zinātniskās sadarbības projektu

Partneris RTU

  • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts VĶTI un Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs RBIAC

Partneris RSU

  • RSU Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija

Projekta aktivitātes

  • Nanostrukturētu kalcija fosfātu granulu izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde (RTU)
  • In vitro un in vivo eksperimentu veikšana (RTU +RSU)
  • Fundamentālie pētījumi un protokolu izstrāde marķietu identifcērānai (RSU)
  • Metodes izstrāde multipleksa imūndetekcijai (RSU +RTU)
  • Komunikācija ar potenciāliem projektu partneriem, konferenču un mītiņu apmeklējums (RTU + RSU)

Projekta rezultāti

  • Publicētas 4 zinātniskās publikācijas
  • Projekta ietvaros iesniegti starptautiski projekta pieteikumi EuroNanoMed, M.ERA-NET, HIVERA, kā arī 2 projekta pieteikumi Horizon 2020