Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās augstākās studiju programmas "Sabiedrības veselība" studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā

Projekta/līguma nr.
2006/0272/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0070/0066
Projekta finansējums
35 467,39 EUR, tai skaitā 26 594,55 EUR ESF finansējums un 8 864,85 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
13.12.2006. - 31.05.2008.

Mērķis

Nodrošināt Sabiedrības veselības fakultātes studentu studiju programmā paredzēto praksi arodveselībā (darba aizsardzībā) atbilstoši uzņēmumu profilam, apvienojot studentu teorētisko un praktisko apmācību RSU Darba un vides veselības institūtā un laboratorijā

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Pārskatīt un pilnveidot prakses programmu
  • Izstrādāt studentiem un prakšu vadītājiem metodiskos materiālus prakses īstenošanai, nodrošināt mācību praksi tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos, kas aptver dažāda profila darba aizsardzības sfēras un diversificē studentu zināšanas
  • Aktualizēt studiju programmā paredzēto prakses programmu un ieteikumus atbilstoši konkrēto uzņēmumu sistēmai

Mērķauditorija ir Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes 3. kursa studenti

Projekta rezultāti

  • Īstenošanas laikā tika iesaistīti 48 Sabiedrības veselības fakultātes studenti, kas iepazinās ar darba vides riska faktoriem un vērtēšanas metodēm, kā arī veica praktisku darba vides riska faktoru izvērtēšanu 25 dažādos Latvijas uzņēmumos

Projekta sadarbības partneris PSI Darba Medicīna SIA