Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem

Projekta/līguma nr.
KPFI-3/19
Projekta finansējums
1 340 188,74 EUR, tai skaitā 854 370,49 EUR KPFI finansējums un 485 818,24 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Asja Lunga
Projekta īstenošana
27.01.2010. - 30.09.2011.

Mērķis

Veikt ēku kompleksu renovāciju, kas uzlabotu to energoefektivitāti un integrētu līdz šim īstenotos ēku renovācijas un energoefektivitātes pasākumus, tādējādi iegūstot maksimālu energoresursu ietaupījumu

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana
  • Energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas un/vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana. Tās ietvaros tiks veikta kompleksa siltumizolācijas renovācija: ēku ārējo norobežojošo konstrukciju (jumta, ārsienu, cokola, pārseguma konstrukciju siltināšana), logu un ieejas mezglu, durvju nomaiņa, logu platības samazināšana un  inženierkomunikāciju renovācija
  • Energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas un vienkāršotās renovācijas darbus veiks piecās universitātes ēkās:  RSU zinātnes centrā „Kleisti” (Rātsupītes ielā 5); RSU Sporta zālē (Fr. Brīvzemnieka ielā 24); trīsstāvu ēkas mācību korpusā (Kronvalda bulv. 9); RSU dienesta viesnīcās (Mārupes ielā 17 un Mārupes ielā 17/1)
  • Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība
  • Ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests un termofotografēšana
Projekta rezultāti
  • Palielināta ēku energoefektivitāte, sasniedzot siltumenerģijas patēriņu apkurei 79,80 kWh/m2 gadā un CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju – 0,412 kgCO2/LVL

Monitoringa pārskats par CO2 (t) emisiju samazinājumu ēkās, kurās tika īstenoti KPFI projekta

 

2016.*

2015.

2014.

2013.

Apkure

 

-148358

-142740

149092

Karstais ūdens

 

-167160

166719

-173130

Elektroenerģija

 

-51672

-114683

-117292

Kopā

 

-367190

-424142

-439513

* Monitoringa pārskats iesniegts apstiprināšanai Latvijas vides investīciju fondā (LVIF).

Fotogalerija

Pirms un pēc...

      P5145725.jpg  DSC06866.JPG

Zinātnes centrs "Kleisti" Rātsupītes ielā 5, Rīga

      KPFI_kr9.jpg  DSC06837.JPG

Mācību korpuss Kronvalda bulv.9, Rīga

     P3127635.jpg br24.jpg

Sporta zāle Fr. Brīvzemnieka ielā 24, Rīga

 

      12092011504.jpg  m17.jpg

Dienesta viesnīca Mārupes ielā 17, Rīga

      m17a2.jpg  m17a1.jpg

Dienesta viesnīca Mārupes ielā 17/1, Rīga