Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija

Projekta/līguma nr.
2011/0043/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003
Projekta finansējums
7 347 087,80 EUR, tai skaitā 6 594 011,30 EUR ERAF finansējums, 251 270,40 EUR valsts budžeta finansējums, 132 247,58 EUR cits publiskais finansējums (LU), 369 558,52 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
01.01.2012. - 31.08.2015.

Mērķis

Pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrā (SVKM VNPC), tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošinātu nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību, un veicinātu konkurētspēju Eiropas un pasaules pētniecības telpā

Apraksts

Zinātnes centrs "Kleisti"Rātsupites ielā 5

  • Rekonstruēta ēka, telpas pielāgotas un aprīkotas ar modernām iekārtām pētniecisko institūtu un laboratoriju vajadzībām. Zinātnes centrā "Kleisti" jaunas telpas un aprīkojumu ieguvis A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas laboratorija, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija, kas izvietojušās 2704 m2 platībā, nodrošinot darbu 64 pētniekiem, laboratoriju darbiniekiem
  • Rekonstrukcijas laikā veikta laboratorijas telpu pārplānošana laboratoriju vajadzībām, izveidotas tikšanās telpas, veikti vispārēji rekonstrukcijas darbi un ēkas iekšējo komunikāciju uzstādīšana par summu 1 341 335 eiro (ERAF – 89,2%; RSU – 10,8%)
  • Centrā ir uzstādītas zinātniskās iekārtas un aparatūra 2 173 185 eiro (ERAF – 89,75%; RSU – 10,25 %) vērtībā. To skaitā uzstādītas gan liela ātruma spektrālā attēla konfokālā lāzeru mikroskopa sistēmas, gan arī iekārtas un aparatūra vairākiem pētniecības blokiem, piemēram, molekulārās bioloģijas, biotehnoloģijas un citiem līdzīgiem pētniecības blokiem. Papildus vēl par aptuveni 250 000 eiro (ERAF – 102 162 eiro; RSU – 147 838 eiro) tika veikta zinātnisko darbinieku darba vietu iekārtošana, kas galvenokārt ietvēra laboratorijas mēbeļu iegādi un uzstādīšanu
  • Telpu izvietojums un aprīkojums zinātnes centrā tagad ir pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem

RSU Onkoloģijas institūta Pilsoņu ielā 13 (13.korpuss)

  • Rekonstrukcijas rezultātā veikta laboratorijas telpu pārplānošana laboratoriju vajadzībām. Telpiski optimizētas dažādas laboratoriju palīgtelpas un izveidotas tikšanās telpas. Telpu izvietojums un aprīkojums ir pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem. Aktivitātes ietvaros rekonstruētas telpas aptuveni 425 m2 platībā. Veikti nepieciešamie rekonstrukcijas darbi, uzstādītas ēkas iekšējās komunikācija
  • Iegādāta un uzstādīta moderna zinātniskā aparatūra un aprīkojums vairāk, kā 1.7 M EUR apmērā
  • Iekārtotas zinātnisko darbinieku darbavietas ~ 28 000 EUR apjomā