Pārlekt uz galveno saturu

Uz DNS balstīta vēža vakcīnu pētniecības sadarbība (VACTRAIN)

Projekta/līguma nr.
692293-Vactrain
Projekta finansējums
357 575,00 EUR
Projekta vadītājs
Asja Lunga
Projekta īstenošana
01.01.2016. - 31.12.2018.

Mērķis

Būtiski stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes pētniecību viedās specializācijas jomā "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un biotehnoloģijas" ar virzienu vēža imūnterapijā, veidojot ciešāku sadarbību ar diviem starptautiski vadošiem pētniecības institūtiem – Karolinskas Institūtu (Karolinska Institutet) Zviedrijā, Lodzas Universitāti Polijā un Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas R. E. Kavetska Eksperimentālās patoloģijas, onkoloģijas un radiobioloģijas institūtu Ukrainā

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Personāla apmaiņas vizīšu, semināru, vasaras skolu koordinācija
 • Apmācības un eksperimentālās laboratorijas kursu īstenošana
 • Ekspertu vizītes, īstermiņa klātienes apmācības
 • Dalība konferencēs un publikāciju sagatavošana
 • Projekta rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas pasākumi
 • Projekta vadība

Projekta koordinatore Maria Issagouliantis, RSU vadošā pētniece

Projekta partneri

 • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvija (vadošais partneris)
 • Karolinskas Institūts (KI), Zviedrija
 • Lodzas Universitāte (LU), Polija
 • Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas R. E. Kavetska Eksperimentālās patoloģijas, onkoloģijas un radiobioloģijas institūts (KIEPOR), Ukraina

www.vactrain.lv

Projekta rezultāti

2016.

 • Training course “IN VIVO GENE DELIVERY” November 16 - December, 2016, MTC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 • Symposium “TARGETS OF IMMUNOTHERAPY OF CHRONIC VIRAL INFECTIONS AND CANCER” Rīga Stradiņš University, Riga, Latvia May 24 - 26, 2016

 • Supplementary lecture course in Applied Biophysics by Lodz University Rīga Stradiņš University, Riga, May 27, 2016

 • Training course “GENE EXPRESSION” June 14 - 15, 2016, Kavetsky Institute of the Experimental Pathology, Oncology and Radiology,  Kyiv, Ukraine

 • Symposium “INTEGRAL CLINICAL AND PATHOGENETIC APPROACHES IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF CANCER” RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, Kyiv, Ukraine, June 13–15, 2016

 • Individual training  “DNA IMMUNIZATION AND FOLLOW UP OF IMMUNE RESPONSE IN MICE BY DIRECT IMMUNE AND INDIRECT BIOLUMINESCENCE-BASED METHODS”, May 26 - August 5, 2016, MTC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 • Dissemination activities: Participation in organization and attendance of the international conference “TOOLKITS FOR DNA VACCINE DESIGN, AN UPDATE” Moscow, November 17–20, 2016

 • Training course “IN VIVO GENE DELIVERY” November 16 – December, 2016, MTC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

2017.

 • International VACTRAIN/ 3rd Swedish-Ukrainian Workshop on cancer diseases “Search for tumor specific targets” Karolinska institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell biology Stockholm, January 16–17, 2017

 • Dissemination activities:  Seminar for students of Utrecht University Rīga Stradiņš University, Riga, April 18, 2017

 • Dissemination activities: Attendance of  4th International SKIN VACCINATION SUMMIT Leiden, the Netherlands, May 22–24, 2017

 • Training course “DENDRIMERS@SMALL MOLECULE APPLICATIONS”
  February 7 – May 28, 2017, Department of General Biophysics, University of Lodz, Poland

 • Dissemination activities: Seminar of the TWINNING projects implemented in Latvia Rīga Stradiņš University, Riga, May 31, 2017

 • First round individual training  "DENDRIMERS & SMALL MOLECULE APPLICATIONS” May 22–June 10, 2017 Department of General Biophysics, University of Lodz, Poland (DGB/UL)

 • Second round individual training "DENDRIMERS & SMALL MOLECULE APPLICATIONS”   June 10 – July 9, 2017 MTC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 • Individual training “TUMOR TRAINING”  June 26 – July 27, 2017 MTC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 • Dissemination activities: 2017 International Society for Vaccines (ISV) Annual Congress Paris, Institute Pasteur in Paris on October 5–7, 2017

2018.

 • 2018. gada 16. februārī plkst. 13.00 RSU Senāta zālē Dzirciema ielā 16 notika seminārs VACTRAIN projekta progress, kurā piedalījās Margaret Liu, ProTherImmune, University of San Francisco, USA, Maksim Ionov, University of Lodz, Poland,  Ilya Gordeychuk, Chumakov Federal Center for Research and Development of Immune and Biological Products, Russia,  Maria Issagouliantis, RSU, Latvia, Džeina Mežale, RSU, Latvia.

Semināra programma

Semināra norise

 • 2018. gada 28.–30. maijā Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgā, Dzirciema ielā 16 projekta Vactrain (No 692293)  ietvaros  notika starptautisks seminārs Openings for Cancer Immunotherapy.

Semināra norise (skat. 19.lpp.)

 • 2018. gada 20.–21. novembrī  Bellevue Park Hotel Riga, Rīgā, Slokas ielā 1 notika pasākums Cancer immunotherapy – group training in grant writing, kas tika veltīts jaunu projekta pieteikumu sagatavošanai no idejas, darba pakešu izstrādes u.c., kurā  piedalījās jauna projekta sagatavošanā iesaistītie sadarbības partneri no ES valstīm. 

Semināra programma

 • 2018. gada 22.–23. novembrī Bellevue Park Hotel Riga, Rīgā, Slokas ielā 1 notika seminārs CANCER IMMUNOTHERAPY WORKSHOP, kas bija VACTRAIN projekta noslēguma pasākums, lai izvērtētu projekta 3 gadu īstenošanas rezultātus un turpinājumu. Seminārā piedalījās VACTRAIN projekta padomes pārstāvji–prof. Birke Bartosch, Cancer Research Center Lyon/INSERM, France, un prof. Manuel Patarroyo Karolinsta Institutet, Stockholm, Sweden. Projektu sadarbības partneru pārstāvji–Francesca Chiodi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,  Maksim Ionov, University of Lodz, Poland un Elena Kashuba, KIEPOR, Kiev, Ukraina  informēja par īstenošanas gaitu un rezultātiem. Sanāksmē pieaicinātie ārvalstu pētnieki–prof. Franco Buonaguro, National Institute of Oncology, IRCCS Fondazione G. Paskale, Naples, Italy, prof. Helder Almeida Santos, Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology, University of Helsinki, Finland, prof. Arvydas Lairunavičius, Department of Pathology, Forensic Medicine and Pharmacology, Vilnius University,  u.c. sniedza prezentācijas par jaunākajiem sasniegumiem vēža imūnterapijā, tai skaitā jaunu klīnisko pieeju meklēšanā vēža pētījumos, profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā un ieteikumus tālākā pētniecībā.

 Semināra programma