Pārlekt uz galveno saturu

Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
LV 0042
Projekta finansējums
332 526,00 EUR, tai skaitā 27 3203,00 EUR EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums un 59 323,00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.07.2008. - 31.12.2010.

Mērķis

Pilnveidot Latvijas vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā strādājošo darbinieku profesionālo sagatavotību

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • RSU Vides modelēšanas centra izveide un telpu aprīkojuma iegāde
  • RSU studiju kursa un valsts un pašvaldību darbinieku apmācību programmas izstrāde
  • zinātniskās pētniecības aparatūras un programmnodrošinājuma iegāde
  • RSU Vides modelēšanas centra darbinieku, RSU pasniedzēju, personāla, studiju kursa un valsts un pašvaldību darbinieku apmācība

Projekta mērķa grupa ir Rīgas Stradiņa universitātes studenti, kas pēc studiju specializācijas aktīvi iesaistīsies sabiedrības veselības nodrošināšanas darbā, valsts un pašvaldību vides aizsardzības un sabiedrības veselības speciālisti, kuri īsteno valsts noteikto politiku vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomās

Projekts partneris

  • SIA "PSI Grupa"

Projekta rezultāts

  • Izveidots un tehniski aprīkots RSU Vides modelēšanas centrs, kura darbība kopumā veicinās Latvijas zinātnisko pētniecības potenciāla kāpinājumu vides aizsardzības un sabiedrības veselības nodrošināšanas jomās. RSU studentiem tiks izstrādāts un prezentēts jauns, mūsdienīgām datormodelēšanas iespējām balstīts mācību kurss
  • Projekta īstenošanas ietvaros tiks apmācīti 50 RSU studenti un 20 valsts un pašvaldības darbinieki vides piesārņojuma modelēšanas jautājumos. Vides modelēšanas centrs sniegs profesionālas konsultācijas vides kvalitātes nodrošināšanas jautājumos