Pārlekt uz galveno saturu

Šajā dokumentā aprakstītie noteikumi izskaidro darbības, kas ir aizliegtas RSU eduroam datortīkla lietotājiem. RSU eduroam saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, publicējot tos http://www.rsu.lv

Nelikumīga izmantošana

 1. RSU eduroam datortīkls var tikt izmantots tikai likumīgiem mērķiem. Ir aizliegts pārraidīt, izplatīt vai glabāt informāciju, kas pārkāpj jebkuru Latvijas Republikā spēkā esošu likumu vai rīkojumu.
 2. Ir aizliegta svešu sistēmu un tīklu drošības apdraudēšana un citi normāla darba traucējumi. Daži (bet ne visi) sistēmas vai tīkla drošības apdraudēšanas piemēri ir:
  1. Neatļauta piekļūšana datiem, sistēmām vai tīkliem, ieskaitot jebkuru mēģinājumu pārbaudīt vai testēt sistēmas vai tīkla drošību, kā arī mēģinājumu uzlauzt sistēmas drošības pasākumu kompleksu un piekļūšanas atļaujas pārbaudes (autentifikācija) mehānismu, ja vien to īpašnieks nav devis tiešu atļauju to darīt.
  2. Jebkura tīkla vai sistēmas datu vai datu plūsmas izsekošana un analīze bez tiešas šīs sistēmas vai tīkla īpašnieka atļaujas.
  3. Iejaukšanās jebkura lietotāja, resursdatora vai tīkla darbā, tajā skaitā (bet ne tikai) pārpludināšana ar datu plūsmu un tīši mēģinājumi pārslogot sistēmu.
  4. TCP-IP paketes galviņas (header, angl.) vai atsevišķas tās daļas izmainīšana jeb viltošana, kā arī elektroniskā pasta ziņojuma, vēstkopas sūtījuma, Domēna Vārdu Sistēmas (DNS, angl.) un citu Internet pakešu protokola informācijas izmainīšana jeb viltošana.
 3. RSU eduroam tīkla lietotāji drīkst izmantot tīkla pakalpojumus tikai un vienīgi akadēmiskiem mērķiem.
 4. Nepieprasītu elektroniskā pasta ziņojumu (spam, angl.) izsūtīšana ir aizliegta bez atrunām.
 5. Viena un tā paša vai līdzīga ziņojuma izsūtīšana vienā vai vairākās vēstkopās vai ziņu grupās (spam, angl.) ir aizliegta bez atrunām.

RSU eduroam klienta vai tā gala lietotāja izdarītais RSU eduroam datortīkla izmantošanas noteikumu pārkāpums vai tā mēģinājums tiek uzskatīts par šī klienta pārkāpumu. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā reaģēt uz šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņojis RSU eduroam. Regulāru, nepārtrauktu vai smagas sekas izraisošu pārkāpumu gadījumā RSU eduroam saglabā tiesības ierobežot klienta pieeju RSU eduroam un globālajam Internet datortīklam līdz pārkāpuma pilnīgai novēršanai. Aizdomu gadījumā par pārkāpuma kriminālu raksturu, RSU eduroam sadarbojas ar kārtību sargājošām iestādēm.