Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Brikuns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti gūst papildu zināšanas par aktuālajiem jautājumiem neatliekamajā un plānveida abdominālajā, torakālajā, sirds-asinsvadu ķirurģijā un transplantoloģijā, uroloģijā.

Priekšzināšanas

Zināšanas, kas iegūtas 1. – 10. semestru apmācības ciklos anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patofizioloģijā un ķirurģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students būs apguvis zināšanas un spēs:
• izteikties par aktuālajiem jautājumiem neatliekamajā un plānveida abdominālajā, torakālajā, sirds-asinsvadu ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijā;
• pastāstīt par jaunumiem ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un profilakses jautājumiem.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students pratīs:
• sagatavot pacientu torakālajai operācijai un novērtēt sagatavošanas efektivitāti;
• izmeklēt pacientus ar arteriālas un venozas etioloģijas trofikas izmaiņām ekstremitātēs un pankretobiliārās sistēmas patoloģiju;
• orientēties sirds aizvietotājterapijā, transplantoloģijā un endouroloģiskās operācijās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• interpretēt ķirurģisko, uroloģisko, sirds un asinsvadu slimību simptomātiku;
• analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt pacientam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai;
• argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli, spēt izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu klīnisko situāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle